Zaproszenie na LXXV Sesję Rady Miasta Limanowa | | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
WERSJA ARCHIWALNA
Przeglądasz archiwalną wersję portalu Limanowa.in
limanowa.in
Piątek, 14 sierpnia, Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma
Rejestracja »

Zaproszenie na LXXV Sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na LXXV Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 30 sierpnia 2018 r. (czwartek), o godzinie 9.00.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4.    Wystąpienia osób zaproszonych.
5.    Pytania radnych do osób zaproszonych.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a.    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
b.    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2018 do 2037
c.    w sprawie: zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie projektów: 
pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową” oraz „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec ”
d.    w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
e.    w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
f.    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
g.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
h.    w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.
i.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamienica na usuwanie skutków powodzi
j.    w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współfinansowania zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
k.    w sprawie przyznania tytułu i medalu „Za Zasługi dla Miasta Limanowa” dla Stefanii Skrzekut
l.    w sprawie przyznania tytułu i medalu „Za Zasługi dla Miasta Limanowa” dla Kazimiery Bubuli
9.    Inicjatywy uchwałodawcze.
10.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.     Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
12.     Wolne wnioski.
13.     Zakończenie obrad.

 

 

              Jolanta Juszkiewicz

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa

2018-12-24 dzisiaj
2018-12-23 wczoraj
2018-12-22 przedwczoraj

Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.
Intersiec