Wtorek, 28 czerwca
Leon, Ireneusz, Florentyna, Ligia

Obradują radni powiatowi

23.06.2022 00:14:00 PAN 0 1693

Limanowa. Dziś w sali konferencyjnej starostwa odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Zapraszamy na transmisję – początek obrad o godzinie 9:00. Porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
4. Wystąpienia zaproszonych gości:
– zapytania radnych;
– odpowiedzi.
5. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Limanowskiego za 2021 r.
9. Debata nad Raportem.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Limanowskiego wotum zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r., po zapoznaniu się z:
14. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2021 r.;
15. sprawozdaniem finansowym za 2021 r.;
16. informacją o stanie mienia Powiatu Limanowskiego;
17. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
18. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.;
19. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
PRZERWA
14. Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2021 r. na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala za 2021 r. przedstawionego przez Dyrektora Szpitala.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego za rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wynajem mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wydzierżawienie mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wydzierżawienie mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Zalesiu oraz Słopnicach Królewskich.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Czarnym Potoku w gminie Łącko.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej w Limanowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatowych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu porozumienia pomiędzy partnerami w sprawie realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina” między Miastem Dolny Kubin (Słowacja) a Powiatem Limanowskim (Polska).
24. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
25. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
26. Wnioski i oświadczenia Radnych.
27. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo [email protected]