Poniedziałek, 20 marca
Klaudia, Eufemia, Wincenty, Maurycy, Kira, Joachim

Przyjęto budżet województwa małopolskiego

31.12.2020 01:30:00 PAN 0 2047

W poniedziałek odbyła się XXXIII zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął budżet województwa na 2021 rok! Za dokumentem przygotowanym przez Zarząd Województwa głosowało 25 radnych, przeciw było 10, a 4 osoby wstrzymały się od głosu. Zgodnie z procedurą, w listopadzie odbyło się już tzw. I czytanie uchwały w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2021. Dzisiaj miało miejsce decydujące - II czytanie.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął budżet województwa na 2021 rok. Za dokumentem przygotowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego głosowało 25 radnych, przeciw było 10, natomiast 4 osoby wstrzymały się od głosu.

W przyjętej uchwale ustalono dochody budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok w łącznej kwocie ponad 1 miliarda 757 mln zł. Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok wyniosą natomiast blisko 2 miliardy 200 mln zł.

Najwięcej środków Województwo Małopolskie przeznaczy na transport i łączność: to aż 918 milionów zł, z czego na przewozy kolejowe zarezerwowano 391 milionów zł, a przewozy autobusowe 57 milionów złotych. Na zadanie związane z drogami przeznaczone zostanie 437 milionów zł. 223 miliony zł zarezerwowano na zadania związane z ochroną zdrowia. To szczególnie ważne w czasie epidemii. 263 miliony zł sejmik przeznaczył w planie wydatków na zadania związane z kulturą z przeznaczeniem na filharmonię, operę, teatry, muzea, biblioteki, klubu kultury.  76 milionów zł zabezpieczono w rezerwach ogólnej i celowych, w tym rezerwie kryzysowej. Przypomnijmy, że właśnie z rezerwy kryzysowej Zarząd Województwa Małopolskiego sfinansował pierwsze zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa.

Biorąc pod uwagę wnioski zgłoszone podczas prac nad projektem budżetu na 2021 rok przez radnych województwa małopolskiego, Kluby Radnych oraz Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmiany polegające między innymi na zwiększeniu wydatków na: zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy współudziale samorządów lokalnych, zadania w zakresie upowszechniania turystyki, jak również zwiększono wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły. A także – zadań z zakresu rozwijania i wdrażania Wojewódzkich Programów dotyczących ochrony zdrowia czy zadań z zakresu kultury fizycznej. Dodatkowe kilkanaście milionów złotych przeznaczono m.in. na realizację zadań takich jak: VeloMalopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 500 000 zł na dalsze prace koncepcyjne stworzenia spójnej sieci tras rowerowych przebiegających przez całe województwo, „Każde dziecko ma talent” – program wsparcia dla uczniów zagrożonych marginalizacją społeczną, „Najmłodsi Małopolanie lubią czytanie” - projekt zakłada działania ukierunkowane na rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych, „Młodzi zdolni Małopolanie” – celem projektu jest kształtowanie osobowości młodych Małopolan oraz wyrównywania szans edukacyjnych poprzez promowanie wyjątkowych i zdolnych uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Małopolskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych, „Bezpieczni bo zaszczepieni” - Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027 (szczepienia ochronne przeciwko meningokokom), „Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie” - Program polityki zdrowotnej pn. „Działania edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji chorób dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim”, Działania w zakresie kultury fizycznej (o kwotę 3 250 000 zł), w Departamencie Sportu i Igrzysk Europejskich, na zadania pn.: - „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji.

Radni podjęli również m.in. uchwałę w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Dyrektor placówki zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Województwa Małopolskiego o dokonanie zmian w statucie, polegających na rozszerzeniu działalności leczniczej o świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz utworzeniu komórki pod nazwą Oddział Rehabilitacyjny. 

Przyjęto także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2021 r. małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” - w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W budżecie Województwa Małopolskiego na 2021 r. przeznaczono na to zadanie 900 tys. zł.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął również m.in. sprawozdanie z realizacji, w latach 2018-2019, Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021. Przyjęto ponadto treść oświadczenia Sejmiku Województwa Małopolskiego autorstwa klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu - Budowa Centrum Muzyki w Krakowie. 

(Źródło/fot.: UMWM)

1
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo [email protected]