13°   dziś 16°   jutro
Czwartek, 29 lutego Lech, Lutomir

Klauzula informacyjna

1) Klauzula informacyjna dotycząca plików cookies oraz stosowania narzędzi umożliwiających kierowanie reklamy dostosowanej do potrzeb użytkownika – baner winien znajdować się na stronie głównej i widnieć do momentu kliknięcia przycisku „wyrażam zgodę”
W polityce zawarto stosowne odniesienia do stron administratorów poszczególnych technologii stosowanych przez wydawcę. Proszę o zweryfikowanie listy narzędzi i funkcjonalności które będą stosowane na stronie i o okresowe aktualizowanie listy stosowanych narzędzi zewnętrznych, które wykorzystują pliki cookies.  Zrezygnowano z zaprojektowania narzędzia do modyfikacji ustawień w zakresie plików cookies. 

2) Plik klauzula informacyjna RODO („opisany zał nr 10 do Polityki…”) – winien być podlinkowany w odpowiednich checkboxach co wynika z ich treści, a także w formie PDF musi być wysyłany użytkownikom:
1. Po założeniu konta użytkownika na adres email podany przy rejestracji;
2. Po skorzystaniu przez użytkownika nie zarejestrowanego z funkcji które powodują wysłanie przez Wydawcę maila w celu weryfikacji tożsamości albo aktywacji określonych usług.

3) Klauzula do formularza rejestracji – [REG_> korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych użytkownika, w tym danych osobowych oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto Użytkownika. 
Klauzule zawierają oświadczenie o świadomości, że podanie danych jest niezbędne dla celów realizacji umowy o konto użytkownika. Ponieważ tutaj podanie danych jest konieczne do świadczenia takiej usługi zgoda na ich przetwarzanie nie byłaby dobrowolna, a podstawa do ich przetwarzania wynika właśnie z zawieranej z użytkownikiem umowy na prowadzenie konta. Checkboxy muszą być w opcji opt -in (zgoda wyraźna nie dorozumiana) i zakończenie procesu rejestracji wymaga zaznaczenia wszystkich checkboxów.

4) Konto, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania portalu internetowego [REG->Konto użytkownika zostaje aktywowane poprzez wygenerowany link wysłany na adres elektroniczny.]
Odpowiednie klauzule użytkownik musi zaznaczyć przy rejestracji i otrzymuje klauzule informacyjną RODO o jakiej mowa w pkt 2.
 
5) Formularz kontaktowy [REG-> jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Usługodawcy.]

Check boxy jakie zawarto w pliku z klauzulą dot. formularza kontaktowego muszą być w opcji opt -in (zgoda wyraźna nie dorozumiana), a zakończenie procesu korzystania z formularza wymaga zaznaczenia wszystkich checkboxów.

6) Formularz dodawania ogłoszeń, jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczanie na Portalu wytworzonych prze niego treści w dziale „Ogłoszenia”.


7) Formularz dodawania informacji do bazy firm , jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczanie na Portalu wytworzonych przez niego treści w dziale „Baza Firm”. 
AD 5 i 6 – opracowano stosowne klauzule dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy którzy posiadają konto, podali swoje dane w celu rejestracji i korzystania z jego funkcjonalności natomiast dodawanie ogłoszeń może się wiązać z podawaniem innych danych, zatem niezbędne jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, każdorazowo przy dodawaniu ogłoszenia. Podobnie jest jeżeli chodzi o bazę firm.
Dla użytkowników którzy nie założyli konta a dodają ogłoszenie – wraz z mailem wysyłanym w celu weryfikacji tożsamości winna być przesyłana klauzula informacyjna z pkt 2.
Check boxy jakie zawarto w pliku z klauzulą dot. formularzy dla ogłoszeń i dla bazy firm muszą być w opcji opt -in (zgoda wyraźna nie dorozumiana), a zakończenie procesu korzystania z formularza wymaga zaznaczenia wszystkich checkboxów.

8) Formularz dodawania treści do działu Portalu „Wy tu piszecie”[REG-> jako usługa umożliwiająca umieszczania na łamach portalu materiałów pochodzących od Użytkowników. ]
Z tej funkcji mogą korzystać jedynie osoby posiadające konto, przesyłanie raz jeszcze klauzuli nie jest więc konieczne (przesyłana przy rejestracji). Jednakże w trakcie korzystania z tej usługi mogą być podawane inne dane niż te wymagane dla uruchomienia konta zatem umieszczono checkbox o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz podlinkowano klauzulę zgodnie z wymaganiami RODO. Dodatkowo umieszczono checkboxy dot. praw autorskich 
Checkboxy muszą widnieć każdorazowo przy dodawaniu nowego tekstu na portal, muszą być w opcji opt -in (zgoda wyraźna nie dorozumiana) i zakończenie procesu dodawania tekstu i wymaga zaznaczenia wszystkich checkboxów. 


9) Formularz dodawania treści w dziale „Nekrologi” [REG->jako usługa umożliwiająca umieszczania na łamach portalu materiałów pochodzących od Użytkowników.]. 
Sformułowano odpowiednie klauzule dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ponieważ nie mamy wpływu na to jakie dane użytkownik poda (jest to uzależnione od jego woli). Checkboxy jakie zawarto w pliku z klauzulą dot. formularza dla dodawania nekrologów muszą być w opcji opt -in (zgoda wyraźna nie dorozumiana), a zakończenie procesu korzystania z formularza wymaga zaznaczenia wszystkich checkboxów.

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]