Czwartek, 29 lipca
Olaf, Marta, Ludmiła, Maria, Konstanty, Beatrycze

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 15 czerwca 2021

11.06.2021 10:48:00 UGLimanowa 255

​Szanowni Państwo Członkowie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i planowania przestrzennego


Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. /wtorek/ o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.


Tematem posiedzenia będzie: 

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

- Dyskusja i zaopiniowanie stawek taryf za wodę i ścieki na kolejne 3 lata.
- Zapoznanie się z prośbą Spółki Wodno-Ściekowej w Męcinie o dofinansowanie inwestycji: Zwiększenie możliwości zasilania w wodę wsi Męcina oraz jej zaopiniowanie.
- Zapoznanie się z prośbą Spółki Wodociągowej w Pisarzowej o zbycie w drodze darowizny przez Gminę Limanowa na rzecz Spółki, nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek 115/2, 163 i 500 obręb Pisarzowa oraz jej zaopiniowanie.

-Wolne wnioski i zapytania.
-Zakończenie posiedzenia. 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm/.

 
         Stanisław Sajdak

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

  Komunalnej, Ochrony Środowiska

       i Planowania Przestrzennego

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo [email protected]