Czwartek, 29 lipca
Olaf, Marta, Ludmiła, Maria, Konstanty, Beatrycze

Przez pryzmat Męciny i Lipek – wernisaż oraz konferencja naukowa

15.06.2021 11:00:00 UGLimanowa 180

11 czerwca br. w Limanowskim Domu Kultury odbyła się konferencja naukowa połączona z otwarciem wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki, działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej pod tytułem „Nowa Ziemia–Stare Niebo – ocalić od zapomnienia – powiązania Męciny z Lipkami”.

Uroczystość poprowadził koordynator i inicjator wydarzenia - Stanisław Smoleń z Męciny. Zebranych gości przywitał gospodarz obiektu Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. Następnie głos zabrał Jana Skrzekut Wójt Gminy Limanowa przybliżając zebranym współpracę oraz partnerstwo z Gminą Skarbimierz:

"Szanowni Państwo, Drodzy goście,

Pragnę raz jeszcze serdecznie powitać wszystkich przybyłych gości z Lipek, Skarbimierza, Opola, Krakowa i naszego regionu. To wielki zaszczyt gościć Państwa w Limanowej, w nowych pomieszczeniach Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej; gościć na bogatej w historię i piękno przyrody Ziemi Limanowskiej.

Korzystam z okazji, by wyrazić podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wystawy i konferencji, zwłaszcza Instytutowi Śląskiemu w Opolu i Stowarzyszeniu dla Męciny. Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem prelegentów – wybitnych naukowców z uniwersytetów w Opolu i Krakowie oraz mieszkańców Męciny – bezpośrednich świadków omawianych wydarzeń.

13 kwietnia 2019 roku w Lipkach, razem z obecnym tutaj wójtem Gminy Skarbimierz panem Andrzejem Pulitem, podpisaliśmy „Porozumienie Ramowe o Współpracy Partnerskiej pomiędzy Gminą Limanowa a Gminą Skarbimierz”. Zawarliśmy je po to, by na fundamencie rodzinnych związków łączących Męcinę z Lipkami stworzyć trwałą, instytucjonalną platformę inspiracji i współpracy obu naszych Gmin.

Nasz pobyt w Lipkach tego dnia zaczęliśmy od wizyty na miejscowym cmentarzu. Pochyliliśmy się w zadumie i modlitwie nad mogiłami osób, które przybyły tam w 1945 roku z wielu stron kraju, by tworzyć nową wspólnotę, by budować polską historię tych ziem.

Wśród pionierów znalazła się prawie stuosobowa grupa mieszkańców Męciny – między innymi przedstawiciele rodzin Bednarków, Gawlików, Krzyżaków, Oleksych, Pulitów, Pociechów, Smoleniów, Tobiaszów, Świerczków, Urygów i Woźniaków. Wiele z tych rodzin utrzymuje regularne, ożywione kontakty. Dlatego sprawy Lipek i Gminy Skarbimierz pozostają nam znane i bliskie. Pozostajemy pod wrażeniem rozwoju strefy ekonomicznej w Skarbimierzu i aktywności Gminnej Biblioteki Publicznej. Serdecznie gratuluję.

Mile wspominamy nasz udział w XIII. Konkursie na Babę i Palmę Wielkanocną Gminy Skarbimierz w Łukowicach Brzeskich i pobyt na Dożynkach Gminnych w Lipkach, które uświetniliśmy muzyką i śpiewem zespołu regionalnego z Mordarki „Spod kicek”, wieńcem dożynkowym i chlebem z Męciny.

W październiku 2019 roku gościem władz cywilnych i duchowych Gminy Skarbimierz i wsi Lipki był proboszcz parafii w Męcinie świętej pamięci ksiądz Antoni Piś. Pragnął dopełnić tworzące się formy współpracy cywilnej o wymiar duchowy. Rozmowy z proboszczami z parafii w Lipkach, Małujowicach i Skarbimierzu uwidoczniły skalę możliwości. Obecność na sali księdza proboszcza z Lipek – Marka Staniszewskiego i proboszcza parafii w Męcinie – księdza Witolda Machalskiego zdają się potwierdzać trwałość podjętych tam uzgodnień.

Dzisiejsza konferencja, której towarzyszy wystawa wieńczy pewien etap współpracy między obu naszymi Gminami. Podsumowuje wiedzę zgromadzoną na temat Męciny i Lipek i osadza ją - dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu instytucji naukowych - w szerokim kontekście historycznym. Zgromadzone materiały zostaną opublikowane w formie albumu.

Wychodzenie z kryzysu pandemicznego powinno służyć realizacji kolejnych inicjatyw służących budowie nośnego pomostu pomiędzy Męciną a Lipkami, pomiędzy Gminą Limanowa a Gminą Skarbimierz. Władze Gminy Limanowa będą je wszechstronnie wspierać, dostrzegając w nich ważny element kształtowania naszej wspólnej historii i tożsamości."

Następnie głos, przed zebraną publicznością, zabrał Andrzej Pulit - Wójt gminy Skarbimierz.

O osobliwościach przyrodniczych Męciny mówił Marek Ruciński – starszy specjalista ds. ochrony przyrody w Gorczańskim Parku Narodowym, o starożytnej metryce Męciny – dr hab. Jacek Górski – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, o szlaku nadziei armii generała Władysława Andersa i obecności tam męcinian Hubert Chudzio – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyrektor tamtejszego Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, natomiast o repatriacji Polaków ze Wschodu i ich osiedleniu w Lipkach Stanisław Sławomir Niecieja – były rektor Uniwersytetu w Opolu. Głos zabrali również bezpośredni świadkowie tamtych czasów – o Męcinie mówili ojciec Dominik Orczykowski i Zygmunt Kłosowski, natomiast o Lipkach Kazimierz Pociecha i Tadeusz Smoleń.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo [email protected]