23°   dziś 25°   jutro
Wtorek, 21 maja Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Józef Ciuła nowym Rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Opublikowano 23.04.2024 12:57:00 Zaktualizowano 23.04.2024 13:04:27 top

We wtorek 23 kwietnia Kolegium Elektorów, składające się z pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni oraz studentów, w tajnym głosowaniu zdecydowało o wyborze dr. hab. inż. Józefa Ciuły, prof. ANS, na Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kadencję 2024-2028. Kandydat otrzymał 100-procentowe poparcie.

Dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, związany jest z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu od 2015 r. Aktualnie zatrudniony jako pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Inżynieryjnych na stanowisku profesora Uczelni. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Rolniczą w Krakowie oraz Politechnikę Śląska w Gliwicach. W 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, nadany przez Radę Dyscypliny, Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Na Wydziale Nauk Inżynieryjnych, prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe związane z energetyką konwencjonalną, odnawialnymi źródłami energii, technologiami  odpadowymi oraz gospodarką wodno-ściekową. Realizując działalność dydaktyczną, organizuje dla studentów wizyty studyjne i zajęcia terenowe w przedsiębiorstwach z branży energetycznej i inżynierii środowiska. Jest koordynatorem w zakresie współpracy z przedstawicielami lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i bierze czynny udział w działaniach promujących Uczelnię. 

Jest autorem publikacji naukowych rejestrowanych w międzynarodowym systemie ORCID, indeksowanych w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, wynikające z zatrudnienia w przemyśle, a obejmujące uczestnictwo w projektach B+R, skutkujących implementacją rozwiązań będących wynikiem badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jest ekspertem na poziomie krajowym w zakresie oceny projektów aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Główne obszary badań naukowych dotyczą efektywności wytwarzania energii, transformacji energetycznej opartej o źródła odnawialne, wodór, paliwa jądrowe oraz inżynierię środowiska w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla odpadów komunalnych i gospodarki wodno-ściekowej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 80-tych, w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń górniczych NOWOMAG S.A. w Nowym Sączu, a następnie chronologicznie był zatrudniony w: P.W. Ekopol w Nowym Sączu, Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, NOVA Spółka z o.o.  w Nowym Sączu oraz Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. w Nowym Sączu. W trakcie swojej pracy zawodowej w przemyśle, realizował projekty inwestycyjne oraz badawcze, współpracując z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce oraz jednostkami certyfikującymi. Posiada uprawnienia branżowe oraz certyfikaty audytora wewnętrznego w zakresie Zarządzania jakością, Zarządzania środowiskiem oraz Zarządzania energią. 

Doświadczenie zdobyte w przemyśle skutkuje udziałem w pracach komisji i zespołach projektowych jako Ekspert. Od 2010 r. do obecnie jest ekspertem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie oceny merytorycznej projektów aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie wykonując oceny projektów w dziedzinie: Poprawa efektywności energetycznej i energia ze źródeł odnawialnych, oraz Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – energia odnawialna.  Współpracuje również jako Ekspert z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie,  prowadząc oceny projektów badawczo-rozwojowych dedykowanych dla  przedsiębiorstw w tym MSP. W latach 2013-2014 był  Ekspertem Komitetu Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie: Gospodarowanie odpadami w tym przemysłowymi.

Od dnia 1 sierpnia 2023 r. dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. 

Posiada liczne świadectwa i certyfikaty z ukończonych studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Józef Ciuła nowym Rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]