Piątek, 20 maja
Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Ośrodek zaprasza na dzień otwarty

14.05.2022 00:05:00 PAN 0 1925

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Dobrej zaprasza na dzień otwarty, organizowany z myślą dzieciach i rodzicach, zainteresowanych nauką w placówce.

W programie dnia otwartego w SOSW w Dobrej znalazło się powitanie gości, przedstawienie bazy dydaktycznej placówki: pomieszczeń szkolnych i internatowych oraz obiektów sportowych. Odbędzie się także spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i uczniami.

Dla zainteresowanych odbędą się ponadto bezpłatne konsultacje z psychologiem, pedagogiem i specjalistami zajęć rewalidacyjnych (terapia logopedyczne, terapia psychologiczno – pedagogiczna, stymulacja polisensoryczna, alternatywne metody komunikowania się, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, arteterapia, terapia ręki, terapia zajęciowa). W trakcie dnia otwartego odbędzie się również ekologiczna impreza plenerowa pod hasłem „Czyste środowisko – nasza wspólna sprawa”.

Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić wystawę prac plastyczno-technicznych uczniów, odwiedzić stoisko rękodzieła artystycznego oraz wziąć udział w warsztatach kulinarnych "Wiem co jem" i plastycznych „Eko cuda".

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Dobrej jest placówką oświatową, która stwarza możliwość nauki uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 7 do 24 lat, którzy mają trudności w zdobywaniu wiedzy w szkole ogólnodostepnej. Uczniowie kierowani są do ośrodka przez organ prowadzący - powiat limanowski, na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

W skład ośrodka wchodzą: ośmioletnia szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (zawód: pracownik pomocniczy gastronomii) i trzyletnia szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opiekę całodobową zapewnia internat dla wychowanków mieszkających poza terenem miejscowości Dobra. Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną i przyjazną dziecku kadrą pedagogiczną.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo [email protected]