23°   dziś 25°   jutro
Wtorek, 21 maja Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika
1224

Hyde Park

Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym

zebulonow14 2022-03-17 09:51:03
Księga Rodzaju 1,1-10 "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię" Czyli stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii dla nieba i ziemi(Teoria wiru Kelvina oraz eksperyment R. Jahn i B. Dunne z Princeton University udowadniający naukowo, że myśl wpływa na materię) "A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią,"Czyli w wirowej formie energii nie była zamieszczona informacja," a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód" Synonim wirowej formy energii, nad którą unosił się Duch Boży, czyli myśli Boga - wiedza o całości ( duch- energia psych., umysł świadomość, Encyklopedia Popularna PWN)"I rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. "Niech stanie się światłość" Czyli wiedza dla całości i o całości -wszechinformacja - nośnik informacji dla całości i o całości zamieszczony w wirowej formie energii. "I stała się światłość" Czyli wszechinformacja." I widział Bóg, że światłość była dobra" Czyli nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja o stałej częstotliwości wibracji przekraczającej prędkość światła, nie odbierana zmysłami zamieszczona w jednej formie energii. "Oddzielił tedy Bóg światłość" wszechinformacja "od ciemności" Czyli forma energii bez zamieszczonej informacji. "I nazwał Bóg światłość " wszechinformacje "dniem, a ciemność nazwał nocą" Czyli wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni." I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień-pierwszy" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień pierwszy. ( Rdz.1,1-5) (Holografia - fotografia laserowa tworząca trójwymiarowy obraz przedmiotu,którego najmniejszy fragment zawiera wiedzę o całości, czyli holograficzna struktura całości odkryta przez D Gabora w 1971r. Ogólna teoria względności A.Einsteina, w której przestrzeń jest materialna, przy czym materia jest jednocześnie ciałem stałym i wibracjami o różnej częstotliwości - nośnik informacji. Parapsychologia dziedzina badań faktów dotyczących sposobu odbioru i nadawania informacji bez korzystania ze zwykłych narządów zmysłów oraz oddziaływania człowieka na przedmioty i zjawiska fizyczne bez pośrednictwa wysiłku mięśniowego(fotografia myślowa, percepcja poza - zmysłowa, psychokineza, psychometria, retrokognicja, prekognicja, telekineza, teleportacja etc.) Myśli, słowa i uczynki nośnikiem informacji zamieszczone w czasoprzestrzeni. Fizyka teoretyczna i czołowi nobliści z fizyki teoretycznej (Einstein, Heisenberg, Schrodinger, Bohr, Eddington,Jeans, de Broglie, Planck oraz Szypow ) wskazują na niematerialną przyczynę (duchową) istnienia świata materialnego, umownie zwanego. Czyli twórczy umysł Boga - źródło wirowej formy energii, w której zamieszczone zostało: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji, stając się rodzajem zamieszczonej informacji, umownie zwaną materią. Teoria morfogenezy Ruperta Sheldrake'a. Współczesna teoria wszystkiego, czyli wszystko jest jedną formą energii o różnej częstotliwości wibracji zamieszczonym rodzajem informacji i jedna wszechinformacja o stałej częstotliwości dla jednej formy energii z zamieszczoną informacją. Czyli wszystko jest jednym i jedno dla wszystkiego. " Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk wibracja - nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. "Niech powstanie sklepienie" Czyli powierzchnia kryjąca przestrzeń pośród wód - rodzaj informacji i niech oddzieli wody - rodzaj informacji zamieszczony w wirowej formie energetycznej od wód! Uczynił więc Bóg powierzchnię kryjącą przestrzeń i oddzielił wody- rodzaj informacji od wód nad sklepieniem; i tak się stało jak powiedział Bóg. "I nazwał Bóg sklepienie niebem" czasoprzestrzeń. "I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień - drugi" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień drugi." Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla rodzajów informacji zamieszczonych w wirowej formie energetycznej "Niech się zbiorą wody" Czyli rodzaje informacji spod nieba "na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd!"Czyli rodzaj zamieszczonej informacji "I tak się stało jak powiedział Bóg. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią" Czyli rodzaj informacji," a zbiorowisko wód nazwał morzem" Czyli rodzaj informacji. "I widział Bóg, że to było dobre" Czyli jedna forma energii ostałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji - nośników rodzajów informacji. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne - nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwościach wibracji, ze stałą częstotliwością wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja (Rdz.1, 6- 10 )
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-03-17 17:08:07
Masz może zegarek?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-20 10:38:40
Księga Rodzaju 1,11-13

"Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji dla zieleni "zieloną trawą," Czyli rodzaj informacji o jednej częstotliwości wibracji w formie energetycznej, "wydająca nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji " i drzewem owocowym" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji," rodzącym według rodzaju" Czyli zamieszczonej informacji swojej "owoc," Czyli produkt rodzaju zamieszczonej informacji, "w którym jest jego nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji "na ziemi " Czyli rodzaj zamieszczonej informacji! "I tak się stało" jak powiedział Bóg. "I wydała ziemia" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji "zieleń" Czyli jedna częstotliwość wibracji - nośnik informacji dla zieleni,"ziele" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji "wydające nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji według rodzaju zamieszczonej informacji jego,"i drzewo owocowe," Czyli rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji," w którym jest nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji. "I widział Bóg, że to było dobre" Czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wszelkiej i jednej częstotliwości wibracji - nośników wszelkich rodzajów informacji. Zamieszczonych w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne- nośników rodzajów informacji w formie energetycznej o wszelkiej i jednej częstotliwości wibracji, ze stałą częstotliwością wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja. "I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień - trzeci." Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień trzeci. ( Rdz.1, 11-13)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-03-20 11:24:20
To se kup!
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
saxon 2022-03-24 23:53:45
Zebulonow , co to piszesz za pierdołowate duperele o " energiach" , o których w Piśmie Świętym nie ma ni słowa ?
Czyżbyś się zaraził grażynkową paranojowatą głupotą, a może sam jesteś tą tępą pałą ?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-03-25 05:04:42
To jest rozwinięcie teorii transmutacji, czyli przeistaczanie się jednej materii w drugą skutkiem wypowiadanych odpowiednich zaklęć, . Wibracje właściwe zaklęciom miały powodować zmiany materii. Msza jest w zasadzie tez rodzajem transmutacji- próbą przeistoczenia chleba i wina, podobnie jak wytworzenie kamienia filozoficznego i złota z rtęci i ołowiu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-25 13:58:50
Księga Rodzaju 1,14-19

"Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji zamieszczony w formie energetycznej" Niech powstaną światła" Czyli nośniki rodzajów informacji zamieszczone w formie energetycznej o różnych częstotliwościach wibracji "na sklepieniu niebios" Czyli powierzchnia kryjąca przestrzeń, "aby oddzielały dzień" Czyli informacja dla całości i o całości - wszechinformacja "od nocy" Czyli wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji "i były znakami" Czyli liczby "dla oznaczania pór" Czyli wieczór, noc, poranek, dzień, "dni"-od wieczora do wieczora-dzień pierwszy, "i lat" Czyli cykliczność pór, dni i świateł - nośników informacji oddzielających dzień-informacja dla całości i o całości- wszechinformacja od nocy- wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji. "Niech będą światłami" Czyli nośnikami rodzajów informacji "nad sklepieniem niebios, aby świecić" Czyli były nośnikami rodzajów informacji "nad ziemią !" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji. "I tak się stało jak powiedział Bóg. I uczynił" Czyli słowem "Bóg dwa wielkie światła: większe światło" Czyli nośnik rodzaju informacji, "aby rządziło dniem" Czyli było nośnikiem rodzaju informacji dla dnia "i mniejsze światło" Czyli nośnik rodzaju informacji "aby rządziło nocą Czyli było nośnikiem rodzaju informacji dla nocy - wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji "oraz gwiazdy" Czyli nośnik rodzaju informacji. "I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios aby świeciły" Czyli były nośnikami rodzaju informacji "nad ziemią" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji." I rządziły" Czyli były nośnikami rodzajów informacji dla "dniem i nocą" oraz aby oddzielały światłość" Czyli informacja dla całości i o całości - wszechinformacja "od ciemności" Czyli wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji. "I widział Bóg , że to było dobre" Czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji - nośników rodzajów informacji w czasoprzestrzeni. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwościach wibracji z wszechinformacją. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne,nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwości wibracji w czasoprzestrzeni z wszechinformacją. "I nastał wieczór, i nastał poranek dzień - czwarty" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień czwarty. ( Rdz.1, 14-19)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
saxon 2022-03-26 20:29:53
W Biblii nie ma nic o wibracjach , nośnikach energii , wszechinformacjach , itd .
Przestań pierdolić .
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-27 10:34:32
@saxon
Jak według ciebie, zaistniał świat materialny, nazwany umownie. Proszę o szczegóły.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-27 10:40:30
@zajec
Transmutacja nie jest biblijna, wymyślili ją nieświadomi ludzie, którzy nie analizują biblijnych synonimów, symboli, alegorii etc..W wielu aspektach i szerokiej perspektywie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-03-27 11:13:09
Bóg pomyślał, że z lekka wieje nudą w tym niebie i siedząc w niebiańskiej kawiarni od niechcenia pstryknął dwoma palcami jak pstryka się na kelnera, ale wiadomo, że w niebie nie ma kelnerów (przynajmniej nie tak rozumianych jak w naszym rozwibrowanym świecie), więc w tym momencie po prostu powstał nasz świat. Jeśli chodzi o szczegóły, powstał między kciukiem a środkowym palcem prawej ręki. Wiem, że pytanie nie było do mnie, ale że znam odpowiedź...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-03-27 11:33:16
Głupoty gadasz, świat powstał zanim jeszcze powstał internet!
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-27 11:42:38
@AdamKnight
Bóg Wszechmogący stworzył system duchowo-informacyjnej całości, w którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz 1,29-30) Uczynił destrukcyjne falowe zakłócenia w systemie, oraz negatywne myśli, słowa, uczynki i twoje dywagacje, czynią destrukcje w systemie, za którą na pewno poniesione będą konsekwencje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-03-27 12:28:24
A na roboty, takie jak ty, czeka tylko rdza. Dla lepszego samopoczucie możesz ją nazywać Rudą.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-03-27 23:02:28
Zebulonow, łowisz do jakiejś nowej sekty biblijnych wibratorów, czy jesteś zwykłym Świadkiem ? Czytanie biblii ma sens, gdy czyta się ją w oryginale, a nie z przekładu przekładu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-28 12:18:52
@zajec
Uświadamiam tylko, aby w systemie duchowo-informacyjnym, nie czynić negatywnymi myślami, słowami i uczynkami destrukcji w systemie. I nie ponieś konsekwencji. Sekty też należy uświadomić.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-28 15:44:10
Księga Rodzaju 1,20-23

"Potem rzekł Bóg;" Czyli słowo,dźwięk, wibracja - nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej: "Niech zaroją się wody" Czyli synonim dźwięku, wibracji o różnej częstotliwości - nośniki rodzaju informacji w wodzie - rodzaj zamieszczonej informacji, "mrowiem istot żywych," Czyli forma ruchu, rodzajów zamieszczonej informacji,"a ptactwo" Czyli rodzaje zamieszczonej informacji" niech lata nad ziemią" Czyli forma ruchu "pod sklepieniem niebios" Czyli powierzchnia kryjąca czasoprzestrzeń." I stworzył Bóg" Czyli stworzył słowem "wielkie potwory" Czyli rodzaje zamieszczonej informacji "i wszelkie żywe ruchliwe istoty," Czyli wszelkie rodzaje zamieszczonej informacji z formą ruchu, "którymi zaroiły się wody" Czyli dźwięki, wibracje o różnej częstotliwości nośniki rodzajów informacji z formą ruchu w wodzie - rodzaj zamieszczonej informacji, "według ich rodzajów" Czyli zamieszczonej informacji, "nadto wszelkie ptactwo skrzydlate, według rodzaju jego;" Czyli zamieszczonej informacji jego z formą ruchu," i widział Bóg że to było dobre" Czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji, z zamieszczoną informacją dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii z wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z forma ruchu o różnych częstotliwościach wibracji nośników rodzajów informacji w wodzie i czasoprzestrzeni, zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji, zamieszczoną informacją dla całości i o całości - wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne z wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu o różnych częstotliwościach wibracji nośników rodzajów informacji w wodzie - rodzaj zamieszczonej informacji z wszechinformacją." I błogosławił im Bóg," Czyli i wyraził swoją wolę im Bóg, "mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji dla wszelkich rodzajów zamieszczonej informacji o rozradzaniu się i rozmnażaniu się i napełnianiu wody - rodzaju zamieszczonej informacji, wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu, "a ptactwo" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji z formą ruchu niech się rozmnaża" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji o rozmnażaniu się "na ziemi" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji." I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień piąty. (Rdz.1,20-23)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
saxon 2022-03-29 14:11:35
Ten znowu swoje o energiach wibracjach i tem podobnych pierdołach . Nie jesteś przypadkiem Grażynką ? Bo ona też cierpi na podobną przypadłość .
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-29 15:17:38
@saxon
Jak według ciebie, zaistniał świat materialny, nazwany umownie. Proszę o szczegóły.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-03-31 06:46:12
Nauka i wiara, to są dwie różne rzeczy. Wiara nie jest nauką, a nauka wiarą. Nie da się tego razem zmieszać.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
saxon 2022-03-31 09:52:40
A gdzie pisze że Świat został nazwany umownie materialnym ?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-31 12:02:54
@saxon
Cząstka elementarna, które jest wirową formą energii, z zamieszczonym rodzajem informacji. Nazwana umownie jest spłyconym, uproszczeniem i udogodnieniem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-31 12:07:23
@zajec
Biblia zbieżna jest z odkryciami nauki. Natomiast każda religia jest na słowo honoru, bez mocnej podbudowy odkryć nauki. Wiara, to wierne naśladowanie Jezusa Zbawiciela, który jest wzorem człowieka dla człowieka.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-03-31 17:00:12
Księga Rodzaju 1,24-25

"Potem rzekł Bóg:"Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik rodzaju informacji, zamieszczony w formie energetycznej." Niech wyda ziemia" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji," istotę żywą" Czyli forma ruchu według rodzaju zamieszczonej informacji jej:" bydło, płazy, dzikie zwierzęta"Czyli według rodzaju zamieszczonej informacji ich." I tak się stało jak powiedział Bóg." Czyli i uczynił Bóg słowem dzikie zwierzęta według rodzaju zamieszczonej informacji ich i bydło według rodzaju zamieszczonej informacji jego i wszelkie płazy ziemne według rodzaju zamieszczonej informacji ich," i widział Bóg, że to było dobre" Czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji - nośników rodzajów informacji z formą ruchu. Zamieszczone w jednej formie energii o ostałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości rodzajów informacji i o całości rodzajów informacji - wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne - nośników rodzajów informacji z formą ruchu o wielu częstotliwościach wibracji ze wszechinformacją o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości ( Rdz.1,24-25)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-03 17:08:37
Księga Rodzaju 1,26-30

"Potem rzekł Bóg: "Czyli słowo, dźwięk, wibracja- nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej." Uczyńmy człowieka na obraz nasz," Czyli w odniesieniu Boga do stworzeń przebywających z Bogiem na obraz analogii naszego słowa - dźwięku wibracji - nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej, podobnego do nas człowieka, którego słowo jest nośnikiem informacji" i niech panuje" Czyli sprawuje władzę "nad rybami morskimi" Czyli rodzajami zamieszczonej informacji" i nad ptactwem niebios" Czyli rodzajami zamieszczonej informacji w czasoprzestrzeni " i nad bydłem" Czyli rodzajami zamieszczonej informacji " i nad całą ziemią" Czyli nad całością rodzajów zamieszczonej informacji " i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi" Czyli wszystkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu pełzającym po ziemi - rodzaj zamieszczonej informacji. "I stworzył Bóg człowieka słowem" Czyli nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej na obraz swój, czyli na analogie obrazu swojego słowa - nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej. Człowieka słowa - nośnika informacji. Na obraz Boga stworzył go- na obraz analogii Boga słowa- nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej." Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich" Czyli rodzaje zamieszczonej informacji stworzył ich słowem-nośnik rodzaju zamieszczonej informacji w formie energetycznej ( Rdz.1,26- 27).

"I błogosławił im Bóg" Czyli i wyraził swoją wole im Bóg, "i rzekł do nich Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej "rozradzajcie się i rozmnażajcie się," Czyli i napełniajcie rodzajami informacji ziemię-rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej " i czyńcie ją sobie poddaną" Czyli służąca człowiekowi " panujcie, sprawujcie władzę nad rybami morskimi" Czyli rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej " i nad ptactwem niebios" Czyli rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej w czasoprzestrzeni " i nad wszystkimi zwierzętami" Czyli rodzajami informacji zamieszczonymi w formie energetycznej " które poruszają się po ziemi" Czyli forma ruchu poruszania się po ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej."Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji dla rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej." Oto daję wam" Czyli rodzajowi informacji " wszelką roślinę" Czyli rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej wydającą nasienie - informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej na całej ziemi " i wszelkie drzewa" Czyli wszelkie rodzaje informacji " których owoc" Czyli produkt rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej" ma w sobie nasienie" Czyli informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej "niech będzie dla was pokarmem!" Czyli rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji i nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej." Wszystkim zaś dzikim zwierzętom" Czyli rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej" i wszelkiemu ptactwu niebios" Czyli rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej w czasoprzestrzeni" i wszelkim płazom" Czyli rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej na ziemi - rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej " w których jest tchnienie życia" Czyli rodzaj informacji z formą ruchu zamieszczony w formie energetycznej " daję na pokarm wszystkie rośliny" Czyli wszystkie rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej " z nasieniem" Czyli informacja o całości zamieszczonej informacji i bez nasienia ( Rdz.1,28- 30)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-06 17:22:26
Księga Rodzaju 1,31

"I spojrzał Bóg na wszystko co uczynił" Czyli twórczą myślą - wirową formę energii dla słowa,dźwięku, wibracji o stałej częstotliwości - nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja - dzień i noc - wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni. Uczynienie powierzchni - rodzaj zamieszczonej informacji oddzielającej wody od wód o różnych częstotliwościach wibracji - nośników rodzaju informacji zamieszczonych w formie energetycznej. Zebranie wody na jedno miejsce dla ukazania się ziemi, zazielenienie ziemi zieloną trawą - jedna częstotliwość wibracji- nośnika informacji dla wszystkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej wydających nasienie- informacja o całości rodzaju informacji i drzewem owocowym- rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji zamieszczone w formie energetycznej. Uczynienie dwóch świateł oraz gwiazd o różnych częstotliwościach wibracji - nośników rodzaju informacji dla dnia i nocy zamieszczonych w czasoprzestrzeni. Stworzenie słowem wszelkich częstotliwości wibracji - nośników wszelkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej z formą ruchu w czasoprzestrzeni wodzie i na ziemi, z nośnikiem informacji o rozradzaniu się i rozmnażaniu się oraz zwierząt istot żywych z formą ruchu według rodzaju informacji jego na ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej. Stworzenie człowieka na analogię obrazu Boga słowa - nośnika rodzaju informacji w formie energetycznej. Człowieka słowa - nośnika informacji w formie energetycznej i nośnika informacji o rozradzaniu się i o rozmnażaniu się oraz pokarm dla człowieka, którym na być wszelka roślina z nasieniem i owoc z nasieniem, i pokarm dla zwierząt - wszystkie rośliny, a było to bardzo dobre - jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii o wszelkiej częstotliwości wibracji- nośników rodzajów informacji z wszelką formą ruchu w formie energetycznej w czasoprzestrzeni, wodzie i na ziemi. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja, w której bez żadnych zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne, nośników wszelkich rodzajów informacji z formą ruchu w formie energetycznej o wszelkiej częstotliwości wibracji, że stałą częstotliwością wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja." I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień - szósty" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień szósty. ( Rdz. 1,31)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-09 19:50:10
Księga Rodzaju 2,1-6

"Tak zostało ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp" Czyli niebo - wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemia- rodzaj informacji w formie energetycznej, że wszystkimi rodzajami w formie energetycznej, zamieszczone we wszechinformacji - czasoprzestrzeń."I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił". Czyli dzień siódmy wzorem dla człowieka w ukończeniu dzieła swojego i odpoczynek od wszelkiego dzieła swojego dla zdrowia swojego."I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swojego, którego Bóg dokonał w stworzeniu". Czyli i wyraził swoją wolę Bóg, by dzień siódmy - szabat (sobota) był dniem przeznaczonym tylko na odpoczynek, bo w nim odpoczął sam Bóg od wszelkiego dzieła swojego, które dokonał w stworzeniu." Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stwarzania" Czyli taka była kolejność stwarzania nieba - wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemi rodzaj informacji we wszechinformacji. W dniu kiedy Pan Bóg uczynił niebo i ziemię, czyli w dniu kiedy Pan- Wszechmogący Bóg uczynił ziemię - rodzaj informacji w formie energetycznej zamieszczony we wszechinformacji i niebo - wszechinformacja w czasoprzestrzeni ( Rdz.2,1-4).

"A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę." Czyli nie było żadnego krzewu polnego - rodzaj informacji w formie energetycznej ani nie wyrosło żadne ziele polne - rodzaj informacji, bo Wszechmogący Bóg nie rozpoczął w systemie duchowo- informacyjnym wzajemnych oddziaływań informacyjnych wód - rodzaj informacji nad powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń z rodzajami informacji pod powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń, nie było człowieka - rodzaj informacji, by rozpoczął wzajemne oddziaływania informacyjne uprawa roli- rodzaj informacji w systemie duchowo - informacyjnym." A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby" Czyli mgła - rodzaj informacji z ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej dla całej powierzchni gleby - rodzaj informacji w formie energetycznej ( Rdz.2, 5-6 )
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-04-10 10:15:34
@zebulonow14 do czego zmierzasz z tymi cytatami z Księgi Rodzaju? Tak w skrócie i własnymi słowami.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-10 17:40:09
@peres
Uświadamiam tylko, że Bóg Wszechmogący stworzył system duchowo-informacyjnej całości, w którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz 1,29-30) Uczynił destrukcje w systemie, oraz negatywne myśli, słowa i uczynki. Czynią destrukcje w systemie, za którą na pewno poniesie się konsekwencje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-04-10 17:54:32
Możesz trochę jaśniej, bo nie nadążam.....
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-11 09:47:26
@peres
Bóg Wszechmogący stworzył twórczą myślą wirową formę energii. I rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik rodzaju informacji, zamieszczony w wirowej formie energii. Nazwany umownie materią. I rzekł: Niech stanie się światłość, czyli wszechinformacja - informacja dla całości rodzajów informacji i o całości rodzajów informacji dla wszechinformacji. Szczegóły na blogu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-04-11 10:29:27
@zebulonow14 Ty tak na poważnie, czy sobie "jaja robisz"???
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-11 12:11:50
@peres
Informuję o rzeczywistych i rzetelnych biblijnych faktach, zbieżnych z odkryciami nauki. Według ciebie, jak zaistniał świat materialny, nazwany umownie. Proszę o szczegóły.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-04-11 12:23:47
Znaczy, że obok Boga Wszechmogącego fruwał w nicości autor tych ksiąg, co tak dokładnie wszystko nam opisał. A co do odkryć nauki- biblia podaje akt stworzenia wszystkiego w tydzień i niezmienność wszystkiego , co prawdą naukową nie jest.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-11 17:01:08
@zajec
Biblia zbieżna jest z odkryciami nauki. Natomiast nie może nauka zanegować sześciu dni stwarzania i siódmego dnia odpoczynku w trosce o zdrowie nasze, czyli celowości, ładu, harmonii i porządku. Bo nie ma żadnych metod naukowych (Rdz 2,1-3)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-04-11 17:13:43
Drodzy koledzy, autor operuje ograniczoną pulą zwrotów i schematycznych, wyuczonych odpowiedzi, gotowców. To nie miejsce na dyskusję, tylko poligon, na którym ćwiczy się sztuczna inteligencja.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-12 09:46:44
@AdamKnight
Uczyniłeś destrukcje w systemie, za którą na pewno poniesie się konsekwencje. Negowaniem i manipulowaniem rzeczywistej i rzetelnej informacji. Dotyczącej stworzenia systemu duchowo-informacyjnego w sześciu dniach i siódmego szabatowego odpoczynku (Rdz 2,1-3)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-04-12 11:15:46
@zebulonow14, też wczoraj zgrzeszyłem przeciw systemowi. Naprawiałem rower.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-12 14:46:50
@wasylis
Manipulując rzeczywistymi słowami biblijnej prawdy ostatecznej. Uczyniłeś w systemie destrukcję - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci, za które na pewno poniesie się konsekwencje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-04-12 21:20:35
@zebulonow14, czynisz destrukcję w języku polskim i logice, czyli w nośniku informacji i wirowej formie energii. Oj, poniesie się konsekwencję, oj poniesie!
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-12 22:30:26
@AdamKnight
Nie bądź ograniczony do umownej pisowni.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-04-13 00:58:21
:-) :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-04-13 12:29:04
@zebulonow14, Twoja ignorancja mniej lub bardziej umownej pisowni, dzięki której możemy się mniej lub bardziej zrozumieć, czyni w systemie destrukcję, za którą poniesie się konsekwencje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-04-13 16:16:07
Z tym gościem @zebulonow14 to chyba jeszcze lepsza jazda niż z @powrotemdzedaja:):):).
Chyba, że to rzeczywiście jakaś sztuczna inteligencja, bo staje się to teraz co raz bardziej popularne, a uż na pewno w kontaktach telefonicznych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-16 17:23:06
Księga Rodzaju 2,7-14

"Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą" Czyli Wszechmogący Bóg nadał funkcjonalne kształty zewnętrzne i wewnętrzne wirowej formie energii zamieszczonym rodzajem informacji i do ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji jego dostarczył informację ze wszechinformacji do wewnętrznie ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych we wszechinformacji - informacja dla całości i o całości (Teoria Ruperta Sheldrake'a ). Wtedy stał się człowiek istotą żywą ( Rdz.2,7)
"Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył." Czyli umieścił Wszechmogący Bóg wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej. W systemie duchowo - informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją na miejscu obecności Boga.Tam umieścił człowieka, którego stworzył słowem - nośnik informacji w formie energetycznej ( Rdz.2,8)
"I sprawił Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła." Czyli rozpoczął Wszechmogący Bóg proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych ziemi - rodzaj informacji z wszelkim drzewem - rodzajami informacji w formie energetycznej o estetycznym wyglądzie i dobrym do jedzenia oraz drzewo życia - rodzaj informacji z owocem - produkt rodzaju informacji i nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w środku ogrodu, czyli w skali globalnej - Azja, i drzewo poznania dobra, drzewo - rodzaj informacji z owocem-produkt rodzaju informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej, czyli dobra, bo dla człowieka (Rdz.1,29) i zła nie dla człowieka (Rdz.1,30), bo bez nasienia - informacji o całości rodzaju informacji w formie energetycznej (Rdz.2,9)
"A rzeka wypływa z Edenu," Czyli - rodzaj informacji w formie energetycznej z Edenu - system duchowo - informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją," aby nawadniać ogród." Czyli dostarczać rodzaju informacji dla rodzajów informacji w formie energetycznej zmieszczonych we wszechinformacji." Potem rozdzielała się na cztery odnogi." Czyli cztery rzeki na czterech kontynentach, na których mieszkają trzy rody." Nazwa pierwszej rzeki Piszon - Nil opływający kraj Chawila - syn Kusza z rodu Chama (Rdz.10,6-7) i ród Jafeta środkowa i południowa Afryka. (Rdz.10, 2-5) Kamień onyksowy symbolem dwóch rodów. "Nazwa drugiej rzeki: Gichon ( Dunaj), która opływa cały kraj Kusz (syn Chama )Rdz.10, 6" Czyli państwa w Europie." Nazwa trzeciej rzeki Chiddekel" Czyli Amazonka"To ta, która płynie na wschód od Asyrii"Czyli zamieszkałej przez ród Chama (Rdz.10,8-11)." Czwartą zaś rzeką jest Eufrat"Czyli kontynent Azjatycki zamieszkały przez ród Sema (Rdz.10,21-31 ;2,10-14)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-20 17:48:49
Księga Rodzaju 2,15-17

"I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł" Czyli wziął Wszechmogący Bóg człowieka-rodzaj informacji w formie energetycznej i umieścił go w systemie duchowo-informacyjnej całości. Wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją, aby dysponował rodzajami informacji w formie energetycznej, i strzegł przed zakłóceniami wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją."I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz"Czyli i otrzymał od Wszechmogącego Boga człowiek - rodzaj informacji taką informację, że z każdego drzewa - rodzaju informacji możesz jeść, tego ogrodu - wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, ale z drzewa poznania dobra - rodzaj informacji w formie energetycznej z owocem- produktem rodzaju informacji i nasieniem- informacją o całości rodzaju informacji, czyli dobra, bo dla człowieka ( Rdz. 1,29) i drzewo zła - rodzaj informacji z owocem - produktem rodzaju informacji bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji, czyli zła, bo nie dla człowieka ( Rdz.1,30). nie wolno ci jeść, bo zjedzony owoc bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji. Spowoduje zakłócenia we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości. Zakłócenia w systemie duchowo-informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją. Spowodują zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, dlatego na pewno umrzesz (Rdz.2,15-17)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-04-20 18:49:37
@zebulonow14 kopiuj wklej. A może coś własnymi słowami?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-22 18:18:11
Księga Rodzaju 2,18-20

Potem rzekł Pan Bóg: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. Nie dobrze jest człowiekowi - rodzaj informacji gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego, czyli dla jego rodzaju informacji odpowiednią. W trosce o człowieka żeby nie był sam, czyli dla dobra człowieka i pomoc odpowiednia dla człowieka - rodzaju informacji. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi, czyli utworzył więc Wszechmogący Bóg z wirowej formy energii, z której stworzył ziemię wszelkie dzikie zwierzęta - rodzaje informacji i wszelkie ptactwo niebios - rodzaje informacji z czasoprzestrzeni i przyprowadził do człowieka-rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, aby zobaczyć jak jej nazwie, a każda istota żywa - rodzaj informacji w formie energetycznej z formą ruchu miała mieć taką nazwę i ma taką nazwę jaką nadał jej człowiek - rodzaj informacji w formie energetycznej. Nadał tedy człowiek - rodzaj informacji nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom - wszelkim rodzajom informacji w formie energetycznej z formą ruchu.Wszechmogący Bóg utworzył rodzaje informacji tedy człowiek - rodzaj informacji nadał swoje nazwy, które będzie pamiętał. Lecz dla człowieka - rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia, czyli pomoc dla jego rodzaju informacji odpowiednia (Rdz.2, 18- 20)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-04-22 19:33:45
URUCHOMIENIE WIRÓWKI
- Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać wszystkie części niniejszej instrukcji, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu pracy, uniknięcia uszkodzeń urządzenia lub jego akcesoriów.
- Napełniać wyposażenie wirnika do tej samej masy, aby zapobiec niewyważeniu wirówki.

UWAGI OGÓLNE
- Należy stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie wirówek oraz części zamienne.
- W przypadku wadliwego działania wirówki należy korzystać z serwisu fabrycznego lub jego autoryzowanych przedstawicieli.
- Nie wolno uruchamiać wirówki, jeżeli nie jest ona prawidłowo zainstalowana lub nie jest prawidłowo zamocowany wirnik wraz z wyposażeniem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-04-22 23:07:07
Ha ha ha :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-04-22 23:12:31
Reset czyli wyłącz wtyczkę? :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-04-23 09:18:02
"Możliwe jest awaryjne otwarcie pokrywy w przypadku jej uszkodzenia lub braku energii elektrycznej. W tym celu odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i poczekaj aż rotor się zatrzyma. Następnie przesuń dźwignię i unieś pokrywę. Dźwignia znajduje się na spodzie urządzenia, w pobliżu panelu kontrolnego."

@wasylis, tak, ja także tenże ów powyższy fragment interpretuję w ten sposób, czyli żeby po prostu pociągnąć za kabel w miejscu, w którym posiada on największe zagęszczenie materii umownie nazwane wtyczką.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-04-23 11:13:30
Panowie, to już prawie mobbing na @zebulonowie14. Biedakowi cytatów zabraknie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-04-23 14:22:19
Oj, nie byłbym takim optymistą, ale próbować można ;)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-04-24 12:45:27
Widzę, że wszelkiej maści wieśniactwo, czatowy gang znowu daje upust swoim gejowskim zapędom.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-04-24 13:00:37
saddam, masło maślane - ten i ów to synonimy.

Rozumiem, że chcesz być postrzegany jako inteligentny i dlatego popisujesz się jakimś dziwacznym, często archaicznym słownictwem, żeby pozować na średniowiecznego wieszcza. A że przeciętny człowiek jest głupi, to się daje nabierać.
Zresztą taka jest twoja taktyka - stosować słowa, których ludzie nie rozumieją.
I potem takie debile jak ta cała, już nie pamiętam jej nicka, ta wieśniara wulgarna, piszą o tobie, iż jesteś inteligentny, co jest kompletną bzdurą. No ale cóż, jeśli inteligentnym nazywa cię rynsztok, dno społeczne, znaczy to odwrotnie. Że również jesteś dnem.
Co przejawiło się już wiele razy w twojej treści.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-04-24 16:41:17
Jak tak @tutejszyidioto? Remont oddziału, że cię zwolnili?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-04-24 16:51:59
Haha, nawet po takim czasie brakuje ci sił, żeby coś swojego wymyślić, baranie niedorozwinięty?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-04-24 18:42:49
Twój nick dużo mówi o Tobie. Po długiej nieobecności są powroty. I znów dajesz tlen potrzebującym. Jak Cię nie kochać dzedaju?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-04-25 00:42:13
Twój o tobie jedynie mówi, iż jesteś siurasem.
Zgadza się, mam swoje życie. Ty jak widać masz życie tutaj.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-25 17:08:55
Księga Rodzaju 2,21-25

"Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka tak, że zasnął" Czyli wtedy wyłączył Wszechmogący Bóg ukształtowany funkcjonalnie wewnętrzny rodzaj informacji - mózg z obsługi procesów informacyjnych. Ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji odbywających się u człowieka - rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, ze zdolnością percepcji ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji - mózgu w czasoprzestrzeń, w której odbywa się holograficzne kodowanie informacji. Wszelkich wydarzeń z fonią, wizją w trójwymiarowym barwnym obrazie oraz myśli, słów i czynów, bo rzekł człowiek: "Ta dopiero jest kością z kości mojej i ciałem z ciała mojego" (Rdz.2,23) Naukowe badania z pogranicza śmierci klinicznej Raymonda Moody i parapsychologia - percepcja pozazmysłowa. Wskazując że mózg ma zdolność percepcji w czasoprzestrzeń." Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce" Czyli potem po wyłączeniu ukształtowanego funkcjonalnego rodzaju informacji - mózgu wyjął jedno z jego żeber - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji i wypełnił ciałem - funkcjonalny rodzaj informacji w tym miejscu. " A z żebra, które wyjął z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka " Czyli z żebra - ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji, które wyjął z człowieka - rodzaju informacji. Ukształtował Wszechmogący Bóg kobietę - funkcjonalny rodzaj informacji i przyprowadził ją do człowieka - rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. Wtedy rzekł człowiek: Słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji zakodowany w czasoprzestrzeni: Ta dopiero jest kością - ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji z kości moich - ukształtowane funkcjonalnie rodzaje informacji i ciałem-funkcjonalny rodzaj informacji z ciała mojego - funkcjonalny rodzaj informacji mojej. "Będzie nazywać się mężatką, gdyż z męża została wzięta" "Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem" - jeden funkcjonalny rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. A człowiek - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji i jego żona - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji, byli obaj nadzy, lecz nie wstydzili się, bo byli w systemie duchowo - informacyjnej całości. Wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją. Odbywających się bez zakłóceń (Rdz.2,21-25)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-04-25 17:38:56
Drodzy Klienci!
Niniejsza instrukcja opisuje funkcje zakupionej pralki automatycznej (w dalszej części instrukcji nazywanej “pralką”). Znajdziecie w niej istotne informacje o użytkowaniu pralki oraz praktyczne porady dotyczące prania. Przed podłączeniem pralki i przystąpieniem do jakichkolwiek czynności, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Pozwoli to Państwu na bezpieczne użytkowanie pralki oraz maksymalne wykorzystanie jej możliwości.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały okres użytkowania pralki.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-04-25 21:38:13
Jeju, jakiż inteligentny żart. Popisałeś się swoją inteligencją pobiłbyś nawet kabaret Ani Mru-Mru z najlepszym czasów.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-04-25 21:38:47
*najlepszych czasów
żeby się inteligent nie czepił..
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-04-29 18:34:46
Księga Rodzaju 3,1-5

"A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta , które uczynił Pan Bóg" Czyli wąż - rodzaj informacji w formie energetycznej z falową formą ruchu we wszechinformacji był chytrzejszy, bo falowa forma ruchu węża była medium dla szatana słowa, dźwięku,wibracji-falowego nośnika informacji z interferencją szatana myśli z obrazem węża. Zamieszczonego w wirowej formie energii w czasoprzestrzeni"...węża starodawnego zwanego diabłem szatanem..." szatan, czyli przeciwnik (Obj.12,9) Analogicznie do indyjskich fakirów, którzy zamieszczają w wirowej formie energii te obrazy myśli w czasoprzestrzeni, które chcą "A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże...Wstąpię na szczyty obłoków zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści " (Iz.14,13-15) Zuchwałe negatywne słowa - falowy nośnik negatywnej informacji oddzieliły szatana od systemu duchowo - informacyjnej całości niż wszystkie dzikie zwierzęta - wszystkie rodzaje informacji bez falowej formy ruchu, które uczynił słowem-nośnik rodzaju informacji Wszechmogący Bóg. I rzekł do kobiety: Słowo, dźwięk, wibracja - falowy nośnik informacji z interferencją szatana myśli z obrazem węża w czasoprzestrzeni do kobiety - ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji we wszechinformacji. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść ? A kobieta odpowiedziała wężowi - medium szatana na prowokacyjną negacje rzeczywistych słów Boga,że " Z każdego drzewa - rodzaju informacji tego ogrodu - wszelkie rodzaje informacji możecie jeść. Ale z drzewa poznania dobra, czyli dla was i zła nie dla was nie wolno wam jeść..." ( Rdz.2,16) Możemy jeść owoce - produkty rodzaju informacji z drzew - rodzajów informacji w formie energetycznej ogrodu - wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji. Tylko o owocu- produkcie rodzaju informacji, który jest w środku ogrodu - wszelkich rodzajów informacji, czyli w skali globalnej - Azja, rzekł Bóg: Słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji we wszechinformacji. Nie wolno wam z niego jeść, bo jest bez nasienia nie dla was (Rdz.1,29) ani się go dotykać, bo dotyk może być przyczyną zerwania miłego w dotyku owocu - banana bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji, który jest dla zwierząt (Rdz.1,30) abyście nie umarli, bo zjedzony owoc- banan bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji. W systemie duchowo - informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją. Spowodują zakłócenia i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości.

Na to, czyli na rzeczywiste fakty rzekł wąż - medium szatana do kobiety: na pewno nie umrzecie, czyli następna negacja rzeczywistych faktów. "Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło." Czyli manipulacja faktami. Lecz Bóg wie, oni też wiedzieli, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i zobaczycie, że nie ma wszelkiej harmonii barw i dźwięków, czyli wszelkiej częstotliwości wibracji - nośniki informacji otaczające wasze ciała. Spowodowane zakłóceniami w systemie duchowo - informacyjnej całości we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło, i nie byli jak Bóg i znali dobro - owoc z nasieniem dla was ( Rdz.1, 29) i zło- owoc bez nasienia ( Rodz. 1, 30) nie dla was ( Rdz. 3, 1- 5)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-04-29 21:27:45
Karbon trwał od ok. 358,9 ±0,4 do 298,9 ±0,15 miliona lat temu. We wczesnej fazie karbonu średnia temperatura na Ziemi wynosiła 20 °C, jednak w jego środkowej fazie średnia temperatura spadła do ok. 10 °C. Znaczna część powierzchni Ziemi była pokryta tropikalnymi bagnami, a z żyjących w tym czasie drzew powstał używany obecnie węgiel kamienny. Prawdopodobnie największą ewolucją w tym czasie był rozwój jaj owodniowych, co pozwoliło płazom przemieścić się w głąb lądu i stać się dominującą gromadą podtypu kręgowców. Oprócz tego, na bagnach karbonu rozwinęły się pierwsze gady i synapsydy. W okresie karbonu nieustannie ochładzał się klimat, co na przełomie permu i karbonu doprowadziło do zlodowacenia Gondwany, której znaczna część w tym czasie znajdowała się na kole podbiegunowym.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-03 17:36:26
Księga Rodzaju 3,6-14

Kobieta świadoma była, że wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił - słowem Wszechmogący Bóg nie komunikowały się werbalnie, i uczyniony słowem wąż neguje rzeczywiste słowa Boga, neguje rzeczywiste fakty i manipuluje faktami. I nie rzekła do węża - medium szatana na prowokującą negację rzeczywistych słów Boga, negacje rzeczywistych faktów i manipulację faktami. Kim ty jesteś i dlaczego uczyniony słowem Wszechmogącego Boga negujesz rzeczywiste słowa Boga, negujesz rzeczywiste fakty i manipulujesz faktami ? A wąż nie odpowiedział kobiecie, bo nie rzekła do węża - medium szatana.
A gdy kobieta - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej zobaczyła, że drzewo to - rodzaj informacji ten ma owoce- produkty rodzaju informacji dobre do jedzenia, ale dla zwierząt ( Rdz.1,30) nie dla was, bo bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji ( Rdz.1, 29) i że były miłe dla oczu - estetyczny wygląd i powierzchowna ocena owocu bez nasienia nie dla was i godne pożądania- negatywna myśl zamieszczona w formie energetycznej w czasoprzestrzeni dla zdobycia mądrości, którą było poznanie drzewa dobra - rodzaj informacji z owocem - produktem rodzaju informacji i nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji dla was ( Rdz.1, 29) i drzewo zła - rodzaj informacji z owocem - produktem rodzaju informacji bez nasienia nie dla was ( Rdz. 1, 30) oraz poznanie owocu drzewa - produkt rodzaju informacji bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji w środku ogrodu - wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej, czyli w skali globalnej - Azja. Zerwała z niego owoc bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji w formie energetycznej i jadła owoc - produkt rodzaju informacji bez nasienia. Dała też mężowi swemu - ukształtowanemu funkcjonalnie rodzajowi informacji swojej, który był z nią świadomy owocu bez nasienia i on też jadł owoc bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji nie dla was ( Rdz. 1, 29)

Wtedy otworzyły się oczy im obojgu gdy zjedli owoc - produkt rodzaju informacji bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji nie dla was (Rdz.1,29), który spowodował zakłócenia w systemie duchowo - informacyjnej całości, i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości. I poznali że są nadzy, bo nie zobaczyli wszelkiej harmonii barw, dźwięków, czyli wszelkiej częstotliwości wibracji - nośników informacji otaczających ich ciała. Spletli więc liście figowe, czyli poplątali, pokręcili, pomieszali i swoje nasienia przykryli liśćmi figowca, którego owoc ma nasienie a zjedli owoc bez nasienia nie dla was (Rdz.1,29) i zrobili sobie przepaski i przykryli swoje nasienia (Rdz.3,6-7) A gdy usłyszeli szelest - łagodny dźwięk Pana Boga - Wszechmogącego Boga przechadzającego się - wszechobecnego w ogrodzie - wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej w powiewie dziennym - subtelnym, błogim łagodnym świetle. Skrył się Adam z żoną swoją - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji swojej przed Panem Bogiem- Wszechmogącym Bogiem wśród drzew ogrodu - rodzaje informacji ze wszelkimi rodzajami informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. Lecz Pan Bóg - Wszechmogący Bóg zawołał na Adama, bo nie porzucił i nie opuścił Adama ( Pwt. 31,6. 8) i rzekł: Słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji we wszechinformacji do niego i każdego z nas: gdzie jesteś ? pyta łagodnie również każdego z nas ?

A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój - łagodny dźwięk twój w ogrodzie - wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej i zląkłem się- konsekwencja zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnej całości, gdyż jestem nagi, czyli bez wszelkiej harmonii barw i dźwięków - nośników informacji otaczających jego, dlatego skryłem się - czyli następna konsekwencja zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnej całości. Wtedy rzekł Bóg: Słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji we wszechinformacji kto ci powiedział, że jesteś nagi ? bez wszelkiej harmonii barw i dźwięków otaczających jego. Czy jadłeś z drzewa - rodzaj informacji z owocem - produktem rodzaju informacji bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji nie dla was dla zwierząt (Rdz. 1,30), z którego zakazałem ci jeść ?, bo uczynisz zakłócenia w systemie duchowo - informacyjnej całości i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. Na to, czyli na rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga rzekł Adam: Słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji zamieszczony w czasoprzestrzeni kobieta - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej, którą mi dałeś,aby była ze mną, bo " Niedobrze jest człowiekowi gdy jest sam. Uczynią mu pomoc odpowiednią dla niego"(Rdz.2, 18) Czyli w trosce o człowieka i pomoc dla człowieka. Dała mi z tego drzewa- tego rodzaju informacji z owocem - produktem rodzaju informacji bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji nie dla was (Rdz.1,29) i jadłem owoc bez nasienia dla zwierząt (Rdz.1,30)

Wtedy rzekł : Słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji we wszechinformacji Pan Bóg - Wszechmogący Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś ? i dałaś owoc bez nasienia dla zwierząt (Rdz.1,30), który w systemie duchowo- informacyjnej całości spowodował zakłócenia i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. Dlatego, że to uczyniłaś poniesiesz konsekwencje. I odpowiedziała kobieta: Wąż - medium szatana mnie zwiódł, bo negował rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, negował rzeczywiste fakty i manipulował rzeczywistymi faktami i jadłam owoc bez nasienia dla zwierząt (Rdz.1,30) Wtedy rzekł: Słowo,dźwięk, wibracja- nośnik informacji we wszechinformacji Pan Bóg- Wszechmogący Bóg do węża - rodzaj informacji z pełzającą formą ruchu po konarach drzew i krzewów. Ponieważ to uczyniłeś, bo przyczyniłeś się do swoim obrazem węża do zakłóceń w systemie duchowo- informacyjnej całości. Dlatego też poniesiesz konsekwencje, będziesz przeklęty, czyli nie spełniający mojej woli wśród wszelkiego bydła - wszelkie rodzaje informacji z jedną formą ruchu i wszelkiego dzikiego zwierza - wszelkie rodzaje informacji z wieloma formami ruchu. Na brzuchu będziesz się czołgał - uciążliwa forma ruchu i proch - wirowa forma energii zamieszczonym rodzajem informacji będziesz jadł po wszystkie dni życia swego !, czyli bez możliwości zmiany pożywienia (Rdz.3,8-14)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-08 19:28:06
Księga Rodzaju 3,15

I ustanowię nieprzyjaźń miedzy tobą, który rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, że " Z każdego drzewa- każdego rodzaju informacji tego ogrodu- wszelkie rodzaje informacji możesz jeść " Negowałeś rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga " Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie że wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść ? " Rzeczywiste fakty o owocu- produkcie rodzaju informacji bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji drzewa- rodzaj informacji w środku ogrodu, czyli w skali globalnej- Azja. Rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść, bo jest nie dla was, dla zwierząt ( Rdz.1, 29-30) ani się go dotykać, abyście nie umarli (Rdz.3,3) Negowałeś rzeczywiste fakty, że "...Na pewno nie umrzecie " (Rdz.3,4) I manipulowałeś rzeczywistymi faktami : Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło, czyli manipulowałeś rzeczywistymi faktami. Lecz Bóg wie, oni tez wiedzieli, że gdy tylko zjecie z niego, to spowodujecie zakłócenia w systemie duchowo- informacyjnej całości i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji , że wszechinformacją, otworzą się wam oczy i zobaczycie , ze nie ma wszelkiej harmonii barw i dźwięków otaczające wasze ciała i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło, i nie byli jak Bóg i znali dobro- owoc z nasieniem dla was ( Rdz. 1, 29) i zło- owoc bez nasienia nie dla was ( Rdz. 1,30) .

A kobietą, która nie negowała rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, nie negowała rzeczywistych faktów i nie manipulowała rzeczywistymi faktami, między twoim potomstwem, czyli twoim medium- człowiekiem do negowania rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, do negowania rzeczywistych faktów i do manipulacji rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga, i pierwszy dzień tygodnia (niedziela) uczynił dniem odpoczynku, który potęguje falowe zakłócenia w systemie (Rdz.4,24), za które na pewno poniesie konsekwencje każdy, kto tak czyni. Dlatego takiego człowieka, to nawet szatan nie chce znać i wybiera go sobie za medium, bo rzekł im: Jezusa znam, czyli wzór dla człowieka w wypełnianiu rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, które są rzeczywistymi faktami, i wiem kim jest Paweł, czyli wzór człowieka w naśladowaniu Jezusa wzoru w wypełnianiu rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, które są rzeczywistymi faktami, lecz wy coście za jedni ? ( Dz. Ap. 19, 15) W prowokacyjnym dialogu nie pyta, kim ty jesteś i dlaczego uczyniony słowem Wszechmogącego Boga negujesz rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, negujesz rzeczywiste fakty i manipulujesz rzeczywistymi faktami ? Dlatego ulega sugestii i manipulacji, która ogranicza do powierzchownej oceny i pożądliwości . Potęgując falowe zakłócenia, za które na pewno poniesie konsekwencje (Rdz.4,24)

A jej potomstwem jest Abel, który nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami, bo złożył krwawą ofiarę- nośnik informacji o śmierci w zastępstwie człowieka " Pierworodnych trzody swojej i tłuszczu ich ", czyli informacji ich ( Rdz.4,4). Analogicznie do stworzonego pierwszego człowieka. Źródło zakłóceń w systemie duchowo- informacyjnej całości zjedzonym owocem bez nasienia, nie dla was dla zwierząt ( Rdz. 1,29-30). Abel krwawą ofiarą zakrył owoc banana w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją.Za nie negowanie i nie manipulowanie rzeczywistymi faktami Abel poniósł śmierć od bratobójcy Kaina, który negował i manipulował rzeczywistymi faktami, bo nie złożył krwawej ofiary ( Rdz.4,3), która nie zakryła owocu banana w jego obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym( Rdz.4,5), ale po bratobójstwie Abla w obrazie holograficznym Kaina zamieszczony został falowy nośnik- informacji o bratobójstwie Abla ( Rdz. 4,10). Potęgując falowe zakłócenia w systemie duchowo- informacyjnym w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją (Rdz.4,12; 4,24). Falowy nośnik informacji o bratobójczej zbrodni Kaina, będzie oddziaływał na przyszłe dzieje człowieka, który za nie negowanie rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, rzeczywistych faktów Pisma Świętego. Poniesie śmierć od człowieka- Kaina, który neguje rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga w Piśmie Świętym i pierwszy dzień tygodnia (niedziela) czyni dniem odpoczynku. Neguje rzeczywiste fakty (Rdz.2,3) i manipuluje rzeczywistymi faktami, za które na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje.

Jej potomstwem jest Henoch, który chodził z Bogiem (Rdz.5,24) Jest wzorem dla każdego z nas, bo nie negował rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, nie negował rzeczywistych faktów i nie manipulował rzeczywistymi faktami. Jej potomstwem jest Noe wzór dla każdego z nas w ocaleniu życia swojego i rodziny, bo był mężem sprawiedliwym, i nie negował, i nie manipulował rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. Nieskazitelny, bo w systemie duchowo-informacyjnym, nie potęgował falowych zakłóceń, negowaniem i manipulacją rzeczywistymi faktami (Rdz.4,24). Tylko Noe chodził z Bogiem w śród swojego pokolenia i wszystkich ludzi żyjących w czasach Noego (Rdz.6,9),którzy nie chodzili z Bogiem. Dlatego zginęli w wodach potopu, czyli ponieśli śmiertelne konsekwencje. Analogicznie do współczesnych ludzi, którzy nie chodzą z Bogiem. Na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje.

Jej potomstwem jest Abraham, do którego rzekł Pan - Wszechmogący : Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. (Rdz.12,1-2) Abraham dla każdego z nas jest błogosławionym wzorem wyjścia przez wiarę i obietnicę, czyli wzorem wyjścia wypełniającego wolę Wszechmogącego, przez które ustanowione zostało przymierze ze Wszechmogącym przez budowanie tam, czyli w ziemi obiecanej - Izrael Panu-Wszechmogącemu ołtarza i wzywanie imienia Pana, czyli Wszech-mogącego (Rdz.12,7-8) Apel do każdego z nas o wyjście z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego, którzy mają swoją wiarę i swoją religię. Do ziemi, którą ci wskażę, bo wiara i religia zachodu-Betelu i wschodu - Ai, nie jest według wskazań Pana-Wszechmogącego(Rdz.12,8), bo przez Abrahama błogosławiony wzór wyjścia, każdego z nas ustanowione jest przymierze z Wszechmogącym (Rdz.12,3; 18,18) Chodzenia z Bogiem jak Henoch, który jest wzorem nieśmiertelności dla każdego z nas i Noe, który chodził z Bogiem jest wzorem dla każdego z nas uratowania życia swego i rodziny (Rdz.5, 24 ; 6,9).

Ono, czyli potomstwo Abrahama, w którym ma udział każdy z nas w Jezusie Zbawicielu (Jan 3,17) w najdoskonalszym wzorze człowieka. Wypełnianiu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga (Jan 19,28) Nie potęgując falowych zakłóceń w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją. Zdepcze ci głowę, czyli zakryje źródło negacji i manipulacji rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga, a ty Jezusa Zbawiciela najdoskonalszy wzór człowieka za wypełnianie rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. Nie potęgując falowych zakłóceń, przez twoje medium człowieka " Kaina " ukąsisz je w pietę, czyli zadasz ból, cierpienie i śmierć Jezusowi Zbawicielowi, którego krew-nośnik informacji najdoskonalszego wzoru człowieka. Zakryje obraz holograficzny w całym uniwersum człowieka- źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia. Nie dla was, dla zwierząt ( Rdz.1,29-30) Teraz jesteśmy świadomi, że w swoim obrazie holograficznym ma każdy z nas. Nie tylko obraz holograficzny Jezusa Zbawiciela najdoskonalszy wzór człowieka wypełnianiu rzeczywistych faktów, rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. Ale również najdoskonalszy wzór przyjaciela ( Jan15, 13-15),który poniósł ból, cierpienie i śmierć w zastępstwie człowieka-źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia, Nie dla was, dla zwierząt (Rdz1,29-30). Bo" Albowiem tak Bóg umiłował świat..." ( Jan3,16). Dlatego niech każdy z nas, tak umiłuje Wszechmogącego Boga- Stwórce jak On nas. W nie negowaniu rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga, nie negowanie rzeczywistych faktów,i nie manipulowaniem rzeczywistymi faktami. By nie być medium szatana i nie potęgować falowych zakłóceń. Wzorem Jezusa Zbawiciela i przyjaciela każdego z nas w śmierci i w zmartwychwstaniu (Rdz.3,15)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
saxon 2022-05-08 20:14:57
Coś może o Najświętszej Maryi Pannie ?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-09 18:09:04
@saxon
Najświętszy jest Bóg Wszechmogący objawiony w Jezusie Zbawicielu. Błuźnierstwem jest nazywanie tak Marii, którą w channelingu szatan nazywa, matką głupich ludzi.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
saxon 2022-05-09 20:32:47
No i wszystko wiadomo :)
Siurku głośże sobie swoje kociarskie "mondrości" kaj indzij .
Przywołanie Najświętszej Maryi Panny , albo Świętego Michała Archanioła działa na szatana i jego sługusów zawsze jak płachta na byka :)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-05-09 22:28:31
"...Marii, którą w channelingu szatan nazywa, matką głupich ludzi... " No:-) Coś nareszcie zaczyna się zgrywać :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
saxon 2022-05-10 12:18:13
Potwierdzam . Twoje jedyne dwie szare komórki w pustym kacapskie łbie .
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-10 15:39:24
@saxon
W Biblii jest Maria nie ma ma ryja.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-05-10 20:20:21
Doucz się @zebulonow14, w Biblii nie ma Marii, nie ma Maryi, jest Miriam.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-11 17:46:36
Księga Rodzaju 3,16-18

"Do kobiety zaś rzekł:" Słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji." Pomnożę," Czyli zwielokrotnię "dolegliwości brzemienności twojej, w bólach, w cierpieniu i lęku będziesz rodzić dzieci" i pokolenie twoje. Konsekwencje zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnej całości." mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą" Czyli będziesz zależna ty i pokolenie twoje od decyzji jego." A do Adama rzekł:" Słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji." Ponieważ usłuchałeś głosu - słów żony swojej" Czyli analogicznie do każdego z nas, by nie słuchać głosu - słów żony swojej ani głosu - słów męża swojego tylko słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga" i jadłeś z drzewa" owoc banana bez nasienia, nie dla was dla zwierząt (Rdz1,29-30)," którego ci zabroniłem mówiąc:",bo było nie dla was dla zwierząt mówiąc: "Nie wolno ci jeść z niego" bo uczynisz zakłócenia w systemie duchowo - informacyjnej całości."Przeklęta niech będzie ziemia" Czyli nie spełniająca mojej woli" z powodu ciebie !", któryś uczynił zakłócenia w systemie duchowo - informacyjnej całości." W mozole" Czyli w codziennym wysiłku "żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!" Czyli bez możliwości zmiany. Konsekwencja zakłóceń w systemie duchowo-informacyjnej całości. "Ciernie i osty" Czyli rodzaje informacji bez nasienia" rodzić ci będzie i żywił się będziesz zielem polnym" Czyli rodzajem informacji z nasieniem uprawianym do konsumpcji (Rdz.3,16-18)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-14 16:55:41
Księga Rodzaju 3,19-21

"W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb." Konsekwencja uczynionych zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnej całości. Zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30)," aż wrócisz do ziemi" Czyli wrócisz do wirowej formy energii" z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś" Czyli wirową formą energii z nadanymi funkcjonalnie kształtami wewnętrznie i zewnętrznie rodzajem informacji" i w proch się obrócisz" Czyli rodzaj informacji w wirowej formie we wszechinformacji - informacja dla całości i o całości. "I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących." Od stworzenia prarodziców do potopu 1656 lat.I po potopie według rzeczywistej i rzetelnej chronologii biblijnej do narodzin Jezusa Zbawiciela i przyjaciela do 4128 lat. I od narodzin Jezusa Zbawiciela i przyjaciela do lat współczesnych." I uczynił Pan Bóg" Czyli Wszechmogący Bóg "Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich." Bo uczynili zakłócenia w systemie duchowo - informacyjnej całości. Zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) I stali się nadzy, czyli bez wszelkiej harmonii barw i dźwięków - nośników informacji, otaczających Adama i jego żonę. Konsekwencja zakłóceń w systemie duchowo-informacyjnej całości we wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości ( Rdz.3,19-21)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-18 11:49:43
Księga Rodzaju 3,22-24

"I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło" Czyli i rzekł Wszechmogący Bóg: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji, że człowiek stał się świadomy, jak doskonałe stworzenia Wszechmogącego Boga. Zna dobro, czyli owoc z nasieniem dla was (Rdz.1,29) i zło, czyli owoc banana bez nasienia, nie dla was dla zwierząt (Rdz.1,30)" Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej" Czyli teraz będzie chciał wyciągnąć rękę swoją, jak zerwał owoc banana bez nasienia, nie dla was dla zwierząt (Rdz.1,30)" i nie zerwał owocu także z drzewa życia." Czyli owoc - produkt rodzaju informacji także z drzewa życia, czyli drzewo życia - rodzaj informacji z owocem, czyli produktem rodzaju informacji z nasieniem życia, czyli informacja o całości rodzaju informacji dla was ( Rdz.1, 29), czyli drzewo życia. Nie zjadł, a potem żył na wieki ! czyli chciałby zjeść "a potem żyć na wieki.Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, czyli "odprawił człowieka" - źródło zakłóceń Wszechmogący Bóg "z ogrodu Eden" Czyli z systemu duchowo - informacyjnej całości, "aby uprawiał ziemię" Czyli rodzaj informacji w wirowej formie energii, "z której został wzięty" Czyli z wirowej formy energii. "I tak wygnał człowieka" źródło zakłóceń, "a na wschód," Czyli miejsca przebywania Wszechmogącego Boga "od ogrodu Eden" Czyli systemu duchowo - informacyjne całości." umieścił cheruby" Czyli doskonałe stworzenia Wszechmogącego Boga" i płomienisty miecz wirujący," nośnik rodzaju informacji. "aby strzegły drogi do drzewa życia" Czyli strzegły drogi dojścia do miejsca drzewa życia, czyli drzewo - rodzaj informacji w formie energetycznej z owocem, czyli produktem rodzaju informacji w formie energetycznej. I z nasieniem życia dla was (Rdz.1,29) Czyli informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej, we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości ( Rdz3,22-24)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-21 17:38:47
Księga Rodzaju 4,1-3

"Adam obcował z żoną swoją Ewą," Czyli nastąpił akt rozradzania się, "a ta poczęła" Czyli rozpoczął się proces rozradzania się, czyli wzajemnych oddziaływań informacyjnych. Adama nasienia, czyli informacji o całości ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji, z Ewy ukształtowanym wewnętrznie do rozradzania się rodzajem informacji. "i urodziła Kaina" Czyli i ukończył się proces rozradzania się, czyli wzajemnych oddziaływań informacyjnych. Urodzeniem Kaina, czyli ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej." Wtedy rzekła: "słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji zamieszczony w czasoprzestrzeni."Wydałam na świat mężczyznę" Czyli ukończony został proces rozradzania się . Wydaniem na świat duchowo - informacyjny potomka - mężczyznę, czyli ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej, "z pomocą Pana" Czyli za pomocą Wszechmogącego słowa, dźwięku, wibracji - nośnika informacji o rozradzaniu się i o rozmnażaniu się, we wszechinformacji, czyli informacja dla całości i o całości ( Rdz.1,28). "Potem urodziła jeszcze" w następnym procesie rozradzania się. Potomka "brata jego Abla" Czyli ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej. "Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie" Czyli po upływie określonego czasu, w którym Kain - ukształtowany funkcjonalnie wewnętrznie i zewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej, we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Ukończył wzrost i rozwój ukształtowanych wewnętrznie i zewnętrznie funkcjonalnych rodzajów informacji w formie energetycznej. I świadomie uprawiał rolę. "Kain złożył Panu" Wszechmogącemu "ofiarę z plonów rolnych". Czyli negował i manipulował rzeczywistymi faktami. Bo nie złożył krwawej ofiary - nośnika informacji o śmierci w zastępstwie człowieka - źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt ( Rdz1, 29-30). I w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Nie zakrył owocu banana bez nasienia - źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją ( Rdz.4,1-3)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-05-21 19:52:48
@zebulonow14 powinieneś zaprzyjaźnić się z dzedajem... Macie urozmaicone defekty.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-05-21 23:10:35
siuras...
ty cały jesteś defektem, buahahaha.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-05-22 09:34:30
Na końcu księgi, jej autor, wzorem Mickiewicza , powinien napisać : I ja tam byłem, z gośćmi wino piłem, a com widział i słyszał, w księgi umieściłem,
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-24 18:43:18
Księga Rodzaju 4,4-6

"Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich" Czyli Abel nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami, bo złożył krwawą ofiarę - nośnik informacji o śmierci w zastępstwie człowieka (Rdz.4,10) Z pierworodnych trzody swojej i tłuszczu ich, czyli informacji ich. Analogicznie do pierwszego stworzonego człowieka- źródło zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnej całości. Zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) "A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę" Czyli Wszechmogący zobaczył zakryty owoc banana bez nasienia w obrazie holograficznym Abla i w całym uniwersum holograficznym. Jego krwawą ofiarę - nośnik informacji o śmierci w zastępstwie człowieka- źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją. "Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał;" Bo nie zakrył owocu banana bez nasienia w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Krwawą ofiarą - nośnik informacji w zastępstwie człowieka - źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją ( Rdz4,10) "wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze" Czyli wtedy gdy negował i manipulował rzeczywistymi faktami. I nie złożył krwawej ofiary - nośnik informacji o śmierci w zastępstwie człowieka - źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt ( Rdz1, 29-30) Rozgniewał się bardzo i nie ludzkie stało się jego oblicze." I rzekł Pan do Kaina:"Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. "Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze ?" Czyli Wszechmogący łagodnie pyta Kaina, czemu negujesz i manipulujesz rzeczywistymi faktami i czemu wtedy gdy negujesz i manipulujesz rzeczywistymi faktami gniewasz się, i nie ludzkie staje się twoje oblicze ? (Rdz.4,4-6)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-27 17:52:12
Księga Rodzaju 4,7-10


"Wszak byłoby pogodne," Czyli zawsze byłoby radosne, uśmiechnięte i szczęśliwe. Bo szczęście jest dobrocią, czyli matematyczno - fizyczną definicją szczęścia. Odkrytą przez biofizyka- cybernetyka Jerzego Lechowskiego. Czyli chcesz być szczęśliwym, bądź dobry. Dlatego teraz szczęście nie jest już względne, tylko bezwzględne. Bo jest rzeczywistym i rzetelnym faktem naukowym i biblijnym." gdybyś czynił dobrze," Czyli nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami, i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. "a jeśli nie będziesz czynił dobrze," Czyli będziesz negował rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, negował rzeczywiste fakty i manipulował rzeczywistymi faktami. Jak szatan w Edenie, "u drzwi czyha grzech"Czyli w czasoprzestrzeni są zamieszczone szatana: słowa, dźwięk, wibracja- falowy nośnik informacji. Negowania rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga,negowania rzeczywistymi faktami i manipulowanie rzeczywistymi faktami. "Kusi cię," Czyli oddziałuje na ciebie falowy nośnik informacji. Negowaniem rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga, negowaniem rzeczywistymi faktami i manipulowanie rzeczywistymi faktami. Byś stał się medium szatana w negowaniu rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga w negowaniu rzeczywistych faktów i w manipulowaniu rzeczywistymi faktami. "lecz ty masz nad nim panować." Czyli ty masz teraz świadomie decydować, by nie negować rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, nie negować rzeczywistych faktów i nie manipulować rzeczywistymi faktami, które potęgują falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, za które na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni (Rdz.4,24) "Potem rzekł Kain do brata swego Abla:"Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji "wyjdźmy na pole !" Czyli na miejsce zbrodni." A gdy byli na polu," Czyli na miejscu zbrodni," rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go." Czyli dokonał zbrodni bratobójczej. "Wtedy rzekł Pan do Kaina:"Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego do Kaina:" Gdzie jest brat twój Abel ?" Czyli łagodnie pyta Wszechmogący. A on odpowiedział: Nie wiem," Czyli bratobójca i kłamca. "Czyż jestem stróżem brata mego ? "Czyli nie jest stróżem brata swego, tylko bratobójcą i kłamcą." I rzekł:"Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji "Cóżeś to uczynił ?" Czyli ponownie łagodnie pyta. "Głos krwi brata twego" Czyli krew - nośnik informacji o śmierci brata twego Abla "woła do mnie z ziemi." Czyli informuje mnie o bratobójczej śmierci Abla z ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji (Rdz.4,7-10)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-05-30 17:41:29
Księga Rodzaju 4,11-13

"Bądź więc teraz przeklęty na ziemi," Czyli teraz nie będziesz wypełniał mojej woli na ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji," która rozwarła swoją paszczę," Czyli w której krew - falowy nośnik informacji o bratobójczej zbrodni, będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią z ziemi."aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego" Czyli zamieszczona z ręki twojej - narzędzia zbrodni. Bratobójcza krew - falowy nośnik informacji o zbrodni bratobójczej, którego ręka narzędzie zbrodni będzie oddziaływać. Zbrodnią bratobójczą z ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. "Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego" Bo uczyniłeś bratobójczą krwią - falowy nośnik informacji zakłócenia w oddziaływaniach roli - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. "Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi" Czyli będziesz przemieszczał się dla zdobycia pożywienia i nie będziesz przebywał na stałe w jednym miejscu na ziemi." Wtedy rzekł Kain do Pana:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Kaina do Wszechmogącego. "Zbyt wielka jest wina moja" Bo jestem przeklęty, czyli nie wypełniający woli Wszechmogącego Boga. Uczyniłem bratobójczą krwią - falowy nośnik informacji, który będzie oddziaływał bratobójczą zbrodnią na ziemi. Uczyniłem moją rękę - narzędziem bratobójczej zbrodni. Uprawiana rola nie da plonu, bo uczyniłem bratobójczą krwią - falowy nośnik informacji. Zakłócenia w oddziaływaniach uprawianej roli - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją. Będę musiał przemieszczać się dla zdobycia pożywienia i nie będę mógł przebywać na stałe w jednym miejscu na ziemi." by można mi ją odpuścić" Czyli nie można jej zapomnieć, przebaczyć i nie wspominać. Bo bratobójcza krew jest falowym nośnikiem informacji, który będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią z ziemi. Czyniąc falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. Za czynienie falowych zakłóceń w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni ( Rdz.4,11-13)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-02 17:22:53
Księga Rodzaju 4,14-16

"Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi" Czyli oto natychmiast, bo już dziś muszę odejść z tej ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, w której uczyniłem bratobójczą krwią - falowy nośnik informacji, który będzie oddziaływał. Bratobójczą zbrodnią z ziemi na każdego człowieka. Czyniąc falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Bo uczyniłem bratobójczą krwią - falowy nośnik informacji, który będzie oddziaływał bratobójcza zbrodnią z tej ziemi, na każdego człowieka. "muszę ukryć się przed obliczem twoim" Bo falowy nośnik informacji o bratobójczej śmierci oddziela od Wszechmogącego Boga "Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi," Czyli będę przemieszczał się dla zdobycia pożywienia, i nie będę przebywał na stałe w jednym miejscu na ziemi. " a każdy kto mnie spotka, zabije mnie"Bo na każdego człowieka, który mnie spotka będzie oddziaływał falowy nośnik informacji bratobójczą zbrodnią. "I rzekł Pan do niego. Nie ! Ktokolwiek by zabił Kaina siedmiokrotną pomstę poniesie" Czyli i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik negacji Wszechmogącego do niego, że żaden człowiek nie może zabić Kaina. Bo pomnoży falowy nośnik informacji o bratobójczej zbrodni, który będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią, i pomnoży falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją "Położył też Pan na Kainie znak," Czyli zakrył też Wszechmogący w Kaina obrazie holograficznym bratobójczą brodnię " aby go nikt nie zabił, kto go spotka " Czyli aby nie oddziaływał obrazem holograficznym bratobójczą zbrodnią na żadnego człowieka, który go spotka. "I odszedł Kain sprzed oblicza Pana," Czyli i oddzielił Kaina falowy nośnik informacji o bratobójczej zbrodni od Wszechmogącego. " i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu," Czyli bratobójca, tułacz i wędrowiec zamieszkał w ziemi Nod, do której zawędrował z zachodu, na wschód - miejsce obecności Wszechmogącego od Edenu, czyli systemu duchowo - informacyjnej całości (Rdz.4,14-16)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-05 18:37:29
Księga Rodzaju 4,17-20

"I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha" Czyli nastąpiła kontynuacja aktu rozradzania się i rozpoczął się proces rozradzania się. Ukończony urodzeniem Henocha, którego Kain bratobójca, tułacz i wędrowiec. Świadomy zbyt wielkiej winy jego, by można mu ją odpuścić (Rdz.4,13) Zaniechał kontynuacji świadomości o przyczynie i skutku oddzielenia od systemu duchowo - informacyjnej całości. Przemilczał bratobójczą zbrodnie Abla, która będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią z ziemi na przyszłe pokolenia. Zaprzestał kontynuowania składania krwawej ofiary- nośnika informacji o śmierci w zastępstwie człowieka- źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) By zakryć w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Obraz owocu banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt. Źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Następna zbyt wielka wina Kaina, by można mu ją odpuścić. Bo zaniechał kontynuacji świadomości u potomka swego. A brak kontynuacji świadomości prowadzi do zbrodni. Potęgując falowe zakłócenia w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją. Za czynienie falowych zakłóceń na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni ( Rdz.4, 24) "Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego: Henoch" Czyli Kain świadomy wielkiej winy jego, by można mu ją odpuścić. Nie zbudował ołtarza, by złożyć krwawą ofiarę - nośnik informacji o śmierci w zastępstwie człowieka - źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was ,dla zwierząt ( Rdz.1, 29-30)Zbudował miasto, w którym zamieszkała nieświadoma organizacja społeczna. A miasto nazwał umownym imieniem nieświadomego syna swego: Henoch " A Henochowi urodził się Irad" Czyli nieświadomemu Henochowi urodził się nieświadomy Irad. Irad zaś zrodził nieświadomego Mechujaela, a Mechujael zrodził nieświadomego Metuszaela, a Metuszael zrodził nieświadomego Lamecha. Czyli nieświadomy Henoch i nieświadome jego potomstwo. Lamech nieświadomy potomek nieświadomego Henocha. Kontynuuje rozradzanie się i rozmnażanie się i pojął sobie nieświadome dwie żony. "Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach" Czyli urodzony Jabal, był nieświadomym praojcem rolników i pasterzy. Nieświadomość prowadzi do zbrodni, a zbrodnia potęguje falowe zakłócenia. A za czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni (Rdz.4,17-20)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-08 17:44:41
Księga Rodzaju 4,21-24

" A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie " Czyli a imię nieświadomego brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich nieświadomych grających na cytrze i flecie. " Również i Sylla urodziła Tubalkaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza " Czyli również i nieświadoma Sylla urodziła nieświadomego Tubalkaina praojca wszystkich nieświadomych rzemieślników. Siostrą nieświadomego Tubalkaina była nieświadoma Naama. " I rzekł Lamech: słowo, dźwięk, wibracja - falowy nośnik informacji. Nieświadomego Lamecha do swych nieświadomych żon: Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego ! Czyli nieświadome żony Ada i Sylla mają słuchać głosu nieświadomego męża swego !Wy, nieświadome żony, nieświadomego Lamecha nastawcie ucha na nieświadome zbrodnicze słowa moje. Czyli falowy nośnik informacji o zbrodniczych zamiarach. " Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec " Czyli brak kontynuacji świadomości jest kontynuacją zbrodni. Jeżeli Kain bratobójca, tułacz i wędrowiec, świadomy zbyt wielkiej winy swojej, by można mu ją odpuścić. Nie miał być pomszczony, by nie mnożyć falowych nośników informacji o bratobójczej zbrodni, która będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią z ziemi (Rdz.4,15) To nieświadomy Lamech i jego nieświadome potomstwo będzie potęgowało falowe nośniki informacji o bratobójczej zbrodni. Oddziaływać będzie bratobójczą zbrodnią z ziemi (Rdz.4,24) Czyniąc falowe zakłócenia w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. A za czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniesie konsekwencje każdy, kto tak czyni. Analogicznie do współczesnych grup społecznych, które żyją w zbiorowej nieświadomości. Przyczyny i skutku oddzielenia od systemu duchowo-informacyjnej całości, czyli Edenu. Konsekwencji bratobójczej zbrodni, która oddziaływać będzie bratobójczą zbrodnią z ziemi. Zaprzestanie składania krwawych ofiar - nośnika informacji o śmierci w zastępstwie człowieka - źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was,dla zwierząt (Rdz1, 29-30)By zakryć w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym obraz banana bez nasienia - źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości ( Rdz.4,21-24)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-11 18:04:36
Księga Rodzaju 4,25-26

"I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, " Czyli kontynuacja kilkukrotnego aktu rozradzania się Adama i żony jego. Zakończona urodzeniem syna, czyli potomka danego od Boga z nadanym mu umownie imieniem Set. " mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain" Czyli nośnik świadomej informacji, że to Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zamordował bratobójca Kain. "Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz " Czyli Set też kontynuował akt rozradzania się i rozmnażania się. Ukończony urodzeniem syna, czyli potomka danego od Boga, którego nazwał umownym i ograniczonym imieniem Enosz " "Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana"Czyli bez świadomości śmierci niewinnej ofiary w zastępstwie śmierci winnego człowieka - źródło zakłóceń. Zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt ( Rdz.1,29-30) By zakryć owoc banana bez nasienia w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Wtedy świadomi krwawej ofiary- nośnika informacji w zastępstwie człowieka - źródło zakłóceń. Nie czynili by następnych zakłóceń, falowymi nośnikami informacji. Czyli myślą - pożądaniem (Rdz.3,6) słowem - gotowością uczynienia bratobójczej zbrodni z błahego powodu (Rdz.4,23) i czynem - bratobójczą zbrodnią (Rdz.4,8) Bo za czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni. Wtedy świadomie zacząć wzywać imienia Pana. Czyli nie jak człowiek - stworzenie ograniczony umownym imieniem tylko wszystko - mogący, czyli Wszechmogący (Rdz.4,25-26)

Analogicznie do współczesnych potomków wzywających imienia Wszechmogącego. Czyli bez świadomości, że w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym, mamy obraz Jezusa Zbawiciela i przyjaciela. Najdoskonalszy wzór człowieka w nie czynieniu: myślą, słowem i czynem falowych nośników informacji. Czyniące zakłócenia w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. A za czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni. Teraz świadomi niewinnej śmierci Jezusa Zbawiciela i przyjaciela w zastępstwie winnego śmierci człowieka - źródło zakłóceń. Zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt ( Rdz.1, 29-30) Świadomi obrazu najdoskonalszego wzoru Jezusa Zbawiciela i przyjaciela w zastępstwie człowieka - źródło zakłóceń. Nie będziemy czynić : myślą, słowem i czynem następnych falowych nośników informacji. Czyniące zakłócenia, by nie ponieś śmiertelnych konsekwencji, za czynienie falowych zakłóceń. Teraz świadomie wzywamy imienia Wszechmogącego.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-14 18:26:36
Księga Rodzaju 5,1-3

"To jest księga potomków Adama`. Od Adama do Noego.` Kiedy Bóg stworzył człowieka`, Czyli wtedy kiedy Bóg stworzył myślą wirową formę energii, w której zamieścił: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik rodzaju informacji z ukształtowanymi funkcjonalnie, wewnętrznie i zewnętrznie rodzajami informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. `na podobieństwo Boże uczynił go` Czyli na analogie podobieństwa Boga słowa - nośnika rodzaju informacji. Człowieka słowa - nośnika informacji. ` Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich ` Czyli ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ` oraz błogosławił im ` Czyli wyraził swoją wolę im, by rozradzali się i rozmnażali się, napełniali ziemię, i czynili ją sobie poddaną; panując nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! ( Rdz1, 28) ` i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni ` Czyli ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. Słowem - nośnikiem rodzaju informacji w formie energetycznej ` Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna`. Czyli zrodził ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej ` na podobieństwo swoje,` Czyli na podobieństwo swojego słowa - nośnika informacji, ` na obraz swój, ` Czyli ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej, i ` nazwał go Set` Czyli ograniczonym i umownym imieniem. (Rdz. 5, 1-3)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-14 23:08:47
Kolega dzedaja znów w amoku.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-15 10:02:28
@peres
Proszę uzasadnić dlaczego w amoku. Brak uzasadnienia dowodem będzie, że piszesz o sobie wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-15 10:39:07
@zebulonow uzasadniam: jaki sens ma wrzucanie cytatów, bo rozumiem, że to jakiś cytat, kiedy nie dodajesz do tego własnej interpretacji. Widzisz, że nikt normalny nie wchodzi w polemikę, a jak już to śmieje się z tego.
Czy takie uzasadnienie wystarczy?
Może ty wytłumaczysz jaki to ma sens i do jakiego celu zmierzasz. Pozwól mi i innymi zrozumieć swój przekaz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-15 11:13:28
@peres
Proszę uzasadnić, co jest śmiesznego w tłumaczonych wersetach. Celem tłumaczenia jest uświadamianie, aby w systemie duchowo-informacyjnym, nie czynić destrukcji i nie ponieś konsekwencji. Brak uzasadnienia będzie dowodem, że jesteś ignorantem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-15 12:15:55
Śmieszne jest to, że używasz sformułowań, które można uznać za górnolotne i wręcz abstrakcyjne. Napisz konkretnie, życiowo, jak to się ma przekładać na nasz byt i funkcjonowanie. Nie posługuj się pojęciami naukowymi, wymieszanymi z jakąś religią.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-15 12:33:52
Wielokrotnie używasz zwrotu: rodzaj informacji w formie energetycznej.
O co ci konkretnie chodzi? Czego ma to dowodzić? Jaki masz cel, aby innych przekonać do jakiejś fantastyczno-naukowej teorii, a może jakiejś prawdy? Wątpie...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-15 12:36:16
@peres
Informuję że Bóg Wszechmogący stworzył system duchowo-informacyjnej całości, w którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz 1,29-30) Oraz negatywne uczynki. Czynią destrukcje w systemie, za którą na pewno poniesie się konsekwencje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-15 13:22:12
No i co z tego?
Ty chcesz być zbawicielem świata, czy masz inną rolę do spełnienia?
A twój przykład z bananem, to świetny jest. Namieszasz, wymiksujesz i robi się taki groch z kapustą, ale niestety tak nie smakuje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-06-15 22:00:55
Pójdzie się do biedry, poniesie się banany.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-06-16 00:00:32
Przecież to ty z nim piszesz i tak go lubisz, miernoto.

Ale cię jednym zdaniem rozjechał. Strasznie się wkuwiłeś. Ech, antoni z Łukowicy.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-17 19:24:19
Księga Rodzaju 5,4-32

"Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930 lat i umarł, gdy Jered miał 408 lat. Set żył 105 lat i zrodził Enosza. Po zrodzeniu Enosza żył Set 807 lat i zrodził synów i córki. Set przeżył 912 lat i umarł, gdy Jered miał 390 lat. Enosz żył 90 lat i zrodził Kenana. Po zrodzeniu Kenana żył Enosz 815 lat i zrodził synów i córki. Enosz przeżył 905 lat i umarł, gdy Jered miał 383 lata. Kenan żył 70 lat i zrodził Mahalaela. Po zrodzeniu Mahalaela żył Kenan 840 lat i zrodził synów i córki. Kenan przeżył 910 lat i umarł, gdy Jered miał 388 lat. Mahalael żył 65 lat i zrodził Jereda. Po rodzeniu Jereda żył Mahalael 830 lat i zrodził synów i córki. Mahalael przeżył 895 lat i umarł, gdy Jered miał 373 lata.Jered żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jered 800 lat i zrodził synów i córki. Jered przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem, czyli nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga, "a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg" Czyli sześciu potomków Adama, którzy nie chodzili z Bogiem, czyli negowało i manipulowało rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. Symbolicznie jak sześć dni stwarzania, a siódmy szabat odpoczynku, czyli Henoch, który chodził z Bogiem. "Metuszelach żył 187lat i zrodził Lamecha. Po rodzeniu Lamecha żył Metuszelach 782 lata i zrodził synów i córki. Metuszelach przeżył 969 lat i umarł" w 600 roku życia Noego (Rdz.7,11). Czyli Metuszelach nie wszedł do arki, bo z dziesięciu potomków Adama tylko Henoch i Noe chodził z Bogiem. Lamech żył 182 lata i zrodził syna (Rdz.5, 29) Lamech żył po zrodzeniu Noego 595 lat i zrodził synów i córki. Lamech przeżył 777 lat i umarł, 5 lat przed potopem. "A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta." Adam i potomkowie Adama w linii Seta do Noego żyli do potopu 1656 lat. Potomkowie Adama w linii Seta zakończyli dzieje ludzkości przed potopem. Noe i jego potomkowie rozpoczęli dzieje ludzkości po potopie ( Rdz 5, 4-32)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-17 20:11:47
@zebulonow to żyli sobie długo ten Adamek, Set, Enosz, itd. Pewnie się dobrze odżywiali. Może już wtedy był program jagody+???
Tylko jak ZUS sobie poradził z wypłatą emerytur przez tyle lat?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-17 20:15:35
Przypuszczam, że musieli też jeść banany z nasieniem i posługiwali się nośnikiem rodzaju informacji w formie energetycznej. Jeżeli jestem w błędzie, to popraw mnie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-06-18 07:36:37
Przecież to zwykłe kazirodztwo, a informacja z nośnika informacji w formie energetycznej jest taka, że dziecko brata i siostry może żyć ponad sto lat.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-18 10:52:41
@zajec
Zamiast skupić uwagę na, nie czynieniu w systemie destrukcji - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci. To kwestionowaniem nie zabronionego na początku rozradzania się. Czyni w systemie destrukcje za którą na pewno poniesie się konsekwencje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-18 11:17:57
@zebulonow14 proponuję nawiązać kontakt z @powrotemdzedaja. We dwóch dacie radę unieść ciężar głupoty.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-18 12:32:53
@peres
Proszę uzasadnić "głupotę" Brak uzasadnienia będzie dowodem że piszesz o sobie wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-06-18 14:14:49
belzeboonow14 napisał, że nieczynienie w systemie destrukcji jest źródłem wszelkich dramatów, cierpień i śmierci (cytat: "nie czynieniu w systemie destrukcji - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci").

Natchniony jego słowami idę uczynić jakąś destrukcję celem uniknięcia ewentualnych dramatów (rozumiem, że tych moich). Możesz zatem być z siebie dumny, kolego, bo dzięki tobie w systemie pojawi się całkiem nowa świeżutka destrukcja, a jako że źródłem jej jest twoja zachęta, jesteś za nią odpowiedzialny i może ty także unikniesz jakiegoś dramatu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-18 15:06:23
@zebulonow14 nie muszę niczego udowadniać. Głupotę udowadniasz każdym swoim wpisem i to wystarczy. Nie odpowiedziałeś wcześniej, jaki jest twój cel zamieszczania cytatów z księgi rodzaju? I kto jest autorem interpretacji tych cytatów? Może zaczniesz od początku, a wtedy będziesz traktowany poważnie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-18 15:11:31
@AdamKnight
Zmieniając znaczenie słów, świadomie uczyniłeś w systemie destrukcje, za którą na pewno poniesie się konsekwencje
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-06-18 16:08:03
Tak, czynię destrukcję, bo chcę uniknąć dramatów. Wziąłem sobie do serca twoje słowa, których znaczenia nie zmieniłem nawet o jotę:

"Zamiast skupić uwagę na, nie czynieniu w systemie destrukcji - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci"

z których jasno wynika, że:
nieczynienie w systemie destrukcji jest źródłem dramatów, cierpień i śmierci.

"nie-czynienie" piszemy razem, ale to już twoja destrukcja i twoje zasługi.

Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-18 22:01:48
zebulonow14 zmień dealera, bo obecny wyraźnie ci nie służy.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-19 09:55:42
@peres
Proszę uzasadnić pomówienie. Brak uzasadnienia dowodem będzie, że piszesz o sobie, wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-19 10:04:29
@zebulonow14 nie potrafisz mnie zrozumieć, bo masz problem z własną psychiką. Jak ci się zrobi lepiej, to przyjmij swoje chore założenie, że: "Brak uzasadnienia dowodem będzie, że piszesz o sobie, wskazując innych".
I co lepiej ci?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-19 11:21:32
@peres
Uzasadnienia brak, czyli pisze o sobie wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-19 11:32:07
Jakie szczęście @zebulonow14, że piszę o sobie. Spadł ci kamień z serca. Zostałeś oczyszczony i możesz znów pisać o bananach z nasieniem oraz posługiwaniu się nośnikiem rodzaju informacji w formie energetycznej i nie czynieniu w systemie destrukcji - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci.
A na koniec lyknij kilka tabletek na poprawę kondycji psychicznej.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-19 11:55:24
@peres
Proszą uzasadnić pomówienia, które są pod paragrafem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-20 11:57:46
Nie umiesz czytać, czy nie rozumiesz oszołomie? Przecież potwierdziłem ci, że pisałem o sobie. To czego jeszcze chcesz?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-20 17:12:41
@peres
Skończyły się argumenty, zaczęły epitety.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-20 18:11:19
Argumenty, tobie? Nie bądź śmieszny. Zacznij się zachowywać sensownie, to i argumenty. Uważasz, że wrzucanie cytatów, zapożyczonych z księgi rodzaju jest normalne? Nadal nie odpowiedziałeś, jaki to ma ceł i kto ci to zlecił. Odpowiedz normalnie, jeżeli pojmujesz, co to znaczy normalnie. Dla ułatwienia - odwrotnie, niż do tej pory.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-06-20 20:49:20
Nie popluj się.

Ale ty jesteś masakrycznie głupi.

Przecież on cię zjadł na śniadanie, ale nie potrafisz tego przyznać, choć to widzisz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-06-21 21:08:53
Ale masakrycznie się podgotował. Widać, że sobie nie radzi.

Gdybyś miał mózg jak ja, to byś się nie ośmieszał. A ty w ogóle nie masz mózgu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-06-21 21:09:34
siuresik cwany jest tylko w przewadze. Odwrotnie, traci panowanie nad sobą.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-21 22:21:56
No niestety straciłem pakowanie nad sobą, a to dlatego, że nie mam mózgu. Dzedaj wygrał z dużą przewagą. Tak na oko jakieś siedem do zera, a nawet może sto czterdzieści trzy do zera. W każdym razie coś koło tego.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-06-22 00:16:08
No ale pakuj nad sobą.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-22 07:51:35
I widzisz dzedaj jak to jest, kiedy nie ma się mózgu? Z tego powodu zmieni się jedna literka w wyrazie, nadając mu inne znaczenie. Między innymi z tego powodu smutne jest, że nie mam mózgu. Pocieszeniem jest jednak to, że na ogół inni ten mózg mają i dzięki temu świat jest lepszy. Masz jakiś pomysł, aby bezmózgowcom usprawnić funkcje życiowe, zbliżone do myślenia?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-06-22 10:43:13
Jak będziesz pakował nad sobą, to będziesz miał mózg. Tak wynika z twojej wypowiedzi, jasno. Więc pakuj nad sobą i wszystko będzie dobrze.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-22 11:31:14
Dziękuję za mądrą radę. Ty jak zwykle tylko mądrze doradzasz. Kiedy moje dzieci dorosną, to chcę aby były takie jak ty. Mi to już nie grozi, bo za stary jestem. Twoim dzieciom też to nie grozi, bo ich nie masz i nie wygląda na to żeby się to miało zmienić.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-22 17:59:39

Księga Rodzaju 6,1-3

" A kiedy ludzie " Czyli ukształtowane funkcjonalnie zewnętrznie i wewnętrznie rodzaje informacji w formie energetycznej z formą ruchu we wszechinformacji " zaczęli rozmnażać się " Czyli kontynuowali cykliczność aktu i procesu rozradzania się " na ziemi " Czyli rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji " i rodziły im się córki ," Czyli kontynuowali kilkukrotnie akty i procesy rozradzania się i rozmnażania się. Ukończone urodzeniem ukształtowanych funkcjonalnie zewnętrznie i wewnętrznie rodzajów informacji w formie energetycznej. "ujrzeli synowie boży, " Czyli zobaczyli ukształtowane funkcjonalnie rodzaje informacji słowem Wszechmogącego Boga " że córki ludzkie były piękne " Czyli że ukształtowane funkcjonalnie rodzaje informacji były o estetycznym wyglądzie " Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli " Czyli wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które były dla nich atrakcyjne." I rzekł Pan:"Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego zamieszczony w wirowej formie energii " Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, " Czyli nie będzie stworzona moją twórczą myślą - wirowa forma energii przebywać w ukształtowanym funkcjonalnie rodzaju informacji wiecznie " gdyż jest on tylko ciałem " Czyli rodzajem informacji w wirowej formie energii." Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat". Czyli będzie więc stworzona twórczą myślą - wirowa forma energii dla nośnika rodzaju informacji jego, trwać określony czas. ( Rdz. 6,1-3)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-22 18:39:01
Jako ukształtowany funkcjonalnie zewnętrznie i wewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej z formą ruchu we wszechinformacji stwierdzam pieprzenia głupot ciąg dalszy. Autor nie wie co pisze, o czym pisze, jaki jest jego cel, na czyje zlecenie to robi. To jakieś zaburzenie, czy ukryty zamysł i cel, bo nie nadążam.
Może najmądrzejszy z mądrych, czyli @powrotdzedaja przełoży to na czysty stylistycznie język polski i objawi sens zagadnienia.
Jeżeli tego nie zrobi, to zrodzi się w wielu przekonanych brak przekonania, że jest mądry.
Dzedaj wygraj jak zwykle.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-06-22 19:12:11
bulzembów14 to dość zaawansowany robot lub mocno ograniczony ludek wykonujący polecenia robota.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-06-23 23:16:28
Nawet opisał, kto ile ma dzieci. Wróż Maciej. Tak samo podupcony.
Widzę, że frustracja sięga zenitu. Nie dziwi mnie to. Skoro się tak mocno zakiwał, to potem jest płacz.
Coraz gorzej mu idzie, coraz więcej złości, coraz więcej wrogów.
Człowiek chodząca porażka.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-26 20:14:29
Księga Rodzaju 6,4-8

"A w owych czasach, również i potem, " Czyli przed potopem i po potopie " gdy synowie boży " Czyli ukształtowane rodzaje informacji słowem Wszechmogącego Boga " obcowali z córkami ludzkimi," Czyli nastąpił akt z ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji w formie energetycznej " byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły " Czyli byli na ziemi inaczej ukształtowani, którym synom bożym, ukształtowane funkcjonalnie rodzaje informacji w formie energetycznej rodziły. " To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni " Czyli to są inaczej ukształtowani olbrzymi mocarze, którzy przed potopem i po potopie byli sławni. Sławni, bo inni, ale nie koniecznie lepsi. Analogicznie do współczesnych będących sławnymi, ale nie koniecznie lepszymi." A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi " Czyli gdy Wszechmogący widział, że wielka złość człowieka na ziemi. Czyni wiele falowych zakłóceń na ziemi, czyli rodzaju informacji w formie energetycznej " i że wszystkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, " Czyli, że wszystkie jego myśli - nośniki falowych zakłóceń i dążenia jego serca są ciągle negatywne. Czyniące falowe zakłócenia w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, ze wszechinformacją. A za czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje, każdy kto tak czyni. " żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi" . Czyli żałował Wszechmogący , że uczynił ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej na ziemi, czyli rodzaju informacji w formie energetycznej " i bolał nad tym w sercu swoim" Czyli i był świadomym , że uczyniony człowiek, który za czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje." I rzekł Pan:"Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego. "Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, " Czyli poniesie śmiertelne konsekwencje człowiek, którego stworzyłem twórczą myślą i słowem - nośnik rodzaju informacji, z powierzchni ziemi, czyli rodzaju informacji w formie energetycznej." począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios " Czyli począwszy od ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej aż do różnej formy ruchu rodzajów informacji w formie energetycznej " gdyż żałuję, że je uczyniłem " Czyli gdyż żałuję, że je uczyniłem, bo jestem świadomym, że za czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje " Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana " Czyli ale Noe znalazł litość, bo nie widział Wszechmogący, by Noe czynił falowe zakłócenia (Rdz.6,4-8)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-26 20:44:42
@zebulonow14 uważasz, że mikrofalówka nadaje się do podgrzania zimnego posiłku?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-06-26 21:25:41
peresiuranka, uważasz że mikrofalówka nadaje się do suszenia włosów?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-27 08:10:55
Dzedaj spróbuj i ty mi powiedz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-06-27 09:55:50
Rozkazy wydawaj matce, najlepiej swojej.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-29 20:26:48
Księga Rodzaju 6,9-11

" Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia " Czyli Noe wzorem dla każdego z nas, w ocaleniu życia swojego i rodziny swojej. Bo był mężem sprawiedliwym i nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. Nieskazitelnym, bo nie czynił falowych zakłóceń negowaniem i manipulowaniem rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga " Noe chodził z Bogiem " Czyli bo nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. I nie czynił falowych zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. " A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta ". Czyli Noe zrodził trzech bliźniaków (Rdz.5,32) " I zrodził Noe trzech synów bliźniaków: Sema, Chama i Jafeta " " Ale ziemia była skażona w oczach Boga ". Czyli widział Bóg, że ziemia - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. Była falowymi zakłóceniami w oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją " i pełna nieprawości " Czyli pełna pożądania, bo miłe dla oczu, bo dobre do jedzenia, ale bez nasienia, bo dla zdobycia mądrości, którą jest mądrość o owocu z nasieniem dla was i owocu - banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) Składanie ofiar według własnego uznania, jak Kain bratobójca Abla. Wtedy gdy nie złożył krwawej ofiary. Rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Bo negowanie i manipulowanie rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga jest złością, nienawiścią i zbrodnią. Potęgowanie falowych zakłóceń zbrodniami z błahego powodu. Wzywanie Wszechmogącego bez składania krwawych ofiar. I z 10 potomków Adama tylko Henoch i Noe nie czynili falowych zakłóceń. Obcowanie z synami bożymi i rodzenie mocarzy olbrzymów inaczej ukształtowanych. Ciągłe potęgowanie falowych zakłóceń. Dążeniami serca w negowaniu i manipulowaniu rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. Myślami- pożądaniem. Słowami - nośnikami falowych zakłóceń. Uczynkami - zbrodniami z błahego powodu ( Rdz.6, 9-11)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-29 22:40:26
Noe zrodził trzech bliźniaków... Ty się dobrze czujesz zebulonow? Od kiedy faceci rodzą? A bliźniaków to może być dwóch raczej. Nie wydaje ci się. Jedynie dzedaj cię może poprzeć.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-06-30 09:43:49
@peres
Według ciebie zrodzenie, to urodzenie. Przestań się kompromitować.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-06-30 19:06:47
Co to za agresywny ton! @zebulonow14 zasiał niezłą destrukcję!
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-06-30 19:27:23
Jakiś nawiedzony typek.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-02 10:34:33
@peres
Piszesz o sobie, bo typek, jak ty, nie troszczy się o ekosystem, tylko czyni w systemie destrukcje - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-07-02 15:08:39
Zebulonow14 powtarzasz tę mantrę w kółko, jakbyś rozumu nie miał.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-02 15:31:16
@peres
Nie stosuje mantry paciorkowej, tylko terapie szokową.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-07-03 01:42:51
@zebulonow14, a reszta rodziny zdrowa?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-03 09:45:45
@wasylis
Twoja aluzja jest biblijnym przykładem tego, który nazywa niezdrowym, troszczącego się o stworzony system. A czyniących w systemie destrukcje uważa za zdrowych. Świadomie i z premedytacją czyni w systemie destrukcje - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci (Iz. 5,20)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-07-03 11:09:36
Zebulonow14 znów mantra? Móżdżek uwiera, czy świadomie i z premedytacją czyni w systemie destrukcje - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci ?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-03 17:26:45
Księga Rodzaju 6,12-14

" I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, " Czyli zobaczył Bóg ziemię w falowych zakłóceniach "gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi " Czyli gdyż wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej z formą ruchu, były w falowych zakłóceniach. " Rzekł tedy Bóg do Noego: " Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga do Noego. " Położę kres wszelkiemu ciału," Czyli położę kres wszelkim rodzajom informacji w formie energetycznej z formą ruchu," bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; " Czyli bo przez nie ziemia - rodzaj informacji w formie energetycznej pełna jest pożądliwości, złości, gniewu, nienawiści i zbrodni z błahego powodu, które potęgują falowe zakłócenia. " zniszczę je wraz z ziemią" Czyli unicestwię pożądliwość, złość, gniew, nienawiść i zbrodnię z błahego powodu, które potęgują falowe zakłócenia wraz z ziemią - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. "Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego" Czyli apel do każdego z nas, by zapewnić sobie pewne bezpieczeństwo "Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i z zewnątrz smołą" Czyli zapewnij sobie wewnętrzne bezpieczeństwo świadomością, by nie negować i nie manipulować rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. I zewnętrzne, by nie czynić falowych zakłóceń, negowaniem i manipulowaniem rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga (Rdz.6,12-14)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-07-04 01:47:53
@zebulonow14 , to nie aluzja. To diagnoza.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-04 09:52:47
@wasylis
Swoimi komentarzami wystawiłeś sobie diagnozę.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-07-04 12:01:51
Przydział smoły załatwił Noemu sam Mefistofeles. Obawiał się zawieszenia działalności piekła z uwagi na brak grzeszników po potopie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-07 17:35:27
Księga Rodzaju 6,15-17

"A zrobisz ją tak: Długość arki niech wynosi 300 łokci" Czyli wymiar łokcia 0,45m x 300 łokci = 135m szerokość jej 50 łokci (22,5m), a wysokość jej 30 łokci (13,5m) Czyli długość arki sześciokrotnie większa od jej szerokości. Jak sześć dni stwarzania i siódmy szabat - sobota dzień odpoczynku (Rdz.2,2-3) A wysokość arki dziesięciokrotnie mniejsza od jej długości, jak 10 przykazań, zakazów i nakazów (Wyj.20) Czyli arka ponadczasową trójwymiarową proporcją, bezpiecznej konstrukcji geometrycznej. Iloraz trójwymiarowej proporcji długości do szerokości, czyli 6 i długości do wysokości, czyli 10. Pewne bezpieczeństwo w trójwymiarowych proporcjach. Czyli ziemskim (szerokość i długość) czasoprzestrzeni (wysokość) i najwyższym, czyli 6 dni stwarzania i 7 szabat - sobota odpoczynku oraz 10 przykazań, zakazów i nakazów, by nie czynić falowych zakłóceń. Uniwersalna trójwymiarowa proporcja arki i człowieka w poziomie. "Zrobisz w arce okno" Czyli okno dziejowe wieków, przez które dostrzec można rzeczywiste i rzetelne fakty historyczne, prorocze i eschatologiczne "i zakończysz je na łokieć od góry" Czyli zawsze w bliskiej odległości od Wszechmogącego Boga "Z boku arki umieścisz drzwi" Czyli jedyne drzwi wejścia, by ocalić życie. Nie negowaniem i nie manipulowaniem rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga "Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory" Czyli dolne, to wymiar ziemski wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej. Wyższe to wymiar czasoprzestrzeni - informacja dla całości i o całości, czyli wszechinformacja. I najwyższy, to wymiar poza ziemią i poza czasoprzestrzenią, czyli miejsce obecności Wszechmogącego Boga. " Bo oto Ja sprowadzę potop na ziemię, " Czyli Wszechmogący Bóg uczyni rodzajem informacji w formie energetycznej zagładę ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji " aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia." Czyli aby unicestwić pod sklepieniem wszelkie rodzaje informacji z formą ruchu, do którego dostarczana jest informacja do wewnętrznie ukształtowanego rodzaju informacji ze wszechinformacji . " Wszystko, co jest na ziemi, zginie" , Czyli wszystkie rodzaje informacji w formie energetycznej we wszechinformacji na ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji zostanie unicestwione ( Rdz.6, 15-17)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-07-07 22:24:11
Ale was zajechał cudownie, wy przygłupy. Na czele z tym przemądrzałym, pozującym na inteligentnego, a w istocie kompletnym debilem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-07-08 09:53:54
@ powrócietutejszegotłuka, to twój kolega z pokoiku szpitalnego? Tak myślałem :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-07-09 13:40:41
Daj głos.

Boli cię, że was zaorał. Spokojem i inteligencją.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-07-10 09:33:03
@powrócietutejszegokretyna: Ha ha ha :-) :-) prorok i jego wyznawca :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-07-10 11:48:40
Nie wyszedł ci ostatni "projekt", hue hue...

Dwukropek, myślnik, nawias, dwukropek...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-07-10 14:54:05
@powrocietutejszegotłuka, wiedziałem że zjeby się przyciągają, ale że aż tak? :-) :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-07-10 15:06:19
No aż tak, dlatego pozostajesz w związku z siurasem i perskimoczkiem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-07-11 15:25:28
@powrocietutejszegokretyna, a czy aby nie pomagałeś swojemu prorokowi tworzyć tekstu metodą kopiuj- wklej? Twoja ulubiona metoda twórcza, twój ulubiony guru, zalew bzdetów, czyli twoja ulubiona treść.. No przyznaj się, nie wstydź :-). Bo to chyba nie ty jesteś tym @zebulonowem14, prawda? :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-07-11 19:32:55
Hahaha, ale przystrzał.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-17 09:39:28
Księga Rodzaju 6,18-22

"Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi i żona twoja, i żony synów twoich z tobą" Czyli ale tylko z tobą ustanowię moje zobowiązanie wobec ciebie i wejdziesz do arki tylko ty i potomkowie twoi dani od Boga, i żona twoja, czyli ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej, i żony potomków twoich z tobą. "Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego," Czyli wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej z wszelką formą ruchu wprowadzisz do arki "aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica" Czyli aby ty i one zostały przy życiu. Niech to będą ukształtowane funkcjonalnie z formą ruchu rodzaje informacji w formie energetycznej do rozradzania się i rozmnażania się." Z ptactwa według rodzaju informacji jego i z bydła według rodzaju informacji jego, z wszelkiego płazu ziemnego według rodzaju informacji jego, po parze z każdego rodzaju informacji ich w formie energetycznej we wszechinformacji wejdą do ciebie, aby zachowały życie. " Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada," Czyli rośliny i owoce z nasieniem ( Rdz.1, 29), i zgromadź u siebie, aby były na pokarm dla ciebie i dla nich" Czyli wszystkie rośliny ( Rdz.1, 30)" I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił." Czyli uczyńmy wszyscy wszystko, tak jak nam rozkazał Bóg; tak uczyńmy. By zachować życie i nie negować i nie manipulować rzeczywistymi faktami, i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga ( Rdz.6,18- 22)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-20 19:34:12
Księga Rodzaju 7,1-5

"I rzekł Pan do Noego:" Czyli słowo,dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego do Noego. " Wejdź do arki ty i cały dom twój, " Czyli wejdź do arki tylko ty i cała rodzina twoja " bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu " Czyli bo nie negowałeś i nie manipulowałeś rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga, w tym pokoleniu tylko ty i Henoch (Rdz.5,24) " Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem samca i samicę, " Czyli, ze wszystkich rodzajów informacji jego, które mają rozdzielone kopyto i rozczepioną racicę i przeżuwają pokarm (Kpł.11,3) weź z sobą po siedem, jak sześć dni stworzenia i siódmy dzień odpoczynku szabatu - sobota (Rdz.2,2-3) Ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do rozmnażania się i rozradzania się (Rdz.1,22) "a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę " Czyli a z rodzaju informacji ich, które przeżuwają pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta. Albo ma rozdzielone kopyto, lecz nie przeżuwa pokarmu (Kpł.11,4-8 po parze ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do rozmnażania się i rozradzanie się " Także z ptactwa niebieskiego po siedem samca i samicę, " Czyli z rodzajów informacji jego nad sklepieniem czasoprzestrzeni, których pokarmem są tylko wszystkie rośliny (Rdz.1,30) po siedem, jak sześć dni stworzenia i siódmy dzień odpoczynku szabat - sobota. Ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do rozmnażania się i rozradzania się " aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi " Czyli aby one ocalały przed zagładą oraz ich potomstwo na całej ziemi " Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz," Czyli gdyż po upływie sześciu dni stworzenia i siódmym dniu odpoczynku szabatu- sobota sprowadzę na ziemię deszcz - rodzaj informacji w formie energetycznej nad sklepieniem, "który będzie padał przez 40 dni i 40 nocy." Czyli przez miesiąc syderyczny i 13 dni miesiąca synodycznego "i zgładzę z powierzchni ziemi wszystkie istoty, które uczyniłem." Czyli unicestwię z powierzchni rodzaju informacji w formie energetycznej wszystkie rodzaje informacji, które stworzyłem twórcza myślą - formę energetyczną, i słowem- nośnik rodzaju informacji. " I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan". Czyli uczyńmy wszyscy tak, jak nam rozkazał Wszechmogący. By nie negować i nie manipulować rzeczywistymi faktami, i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga ( Rdz.7, 1-5)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-07-22 19:51:55
Dlaczego peres to taka ciota?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-28 16:50:24
Księga Rodzaju 7,6-11

" A Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi "Czyli od spłodzenia braci bliźniaków: Sema, Chama i Jafeta (Rdz.5,32) do zbudowania arki minęło 100 lat "Wszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją, i żonami synów swoich do arki przed wodami potopu "Czyli wszedł więc Noe z rodziną swoją do arki przed wodami - rodzajami informacji z nad sklepienia i z pod sklepienia - źródłami zagłady " Ze zwierząt czystych" Czyli z rodzajów informacji jego "i ze zwierząt nieczystych," Czyli z rodzajów informacji ich "i z ptactwa," Czyli rodzajów informacji jego "i z wszystkiego co pełza po ziemi," Czyli z wszystkiego rodzaju informacji jego z pełzającą formą ruchu. "po dwoje weszło do Noego arki, samiec i samica," Czyli po dwoje z rodziny Noego i po dwoje ze wszystkich zwierząt według rodzajów informacji jego z formą ruchu weszło do Noego arki. Ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do rozmnażania się i rozradzania się "jak Bóg rozkazał Noemu" Czyli analogicznie jak Bóg rozkazał Noemu, tak rozkazał nam. By nie negować i nie manipulować rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. "Po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu" Czyli po sześciu dniach stworzenia i siódmym odpoczynku szabatu - sobota spadły na ziemię - rodzaj informacji wody potopu - rodzaj informacji z nad sklepienia czasoprzestrzeni. "W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba." Czyli gdy Noe miał 600 lat, w miesiącu drugim, czyli we wrześniu siedemnastego dnia miesiąca drugiego, w tym właśnie dniu rozpoczęła się zagłada wodami potopu- rodzajami informacji z nad sklepienia czasoprzestrzeni i z pod sklepienia (Rdz.7,6-11)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-07-29 10:22:12

https://www.granice.pl/opowiadanie/ksiega-rodzaju-7-6-11/6510/1

Księga Rodzaju 7,6-11
Autor: zebulon_zebulonowicz

" A Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi "Czyli od spłodzenia braci bliźniaków: Sema, Chama i Jafeta (Rdz.5,32) do zbudowania arki minęło 100 lat "Wszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją, i żonami synów swoich do arki przed wodami potopu "Czyli wszedł więc Noe z rodziną swoją do arki przed wodami - rodzajami informacji z nad sklepienia i z pod sklepienia - źródłami zagłady " Ze zwierząt czystych" Czyli z rodzajów informacji jego "i ze zwierząt nieczystych," Czyli z rodzajów informacji ich "i z ptactwa," Czyli rodzajów informacji jego "i z wszystkiego co pełza po ziemi," Czyli z wszystkiego rodzaju informacji jego z pełzającą formą ruchu. "po dwoje weszło do Noego arki, samiec i samica," Czyli po dwoje z rodziny Noego i po dwoje ze wszystkich zwierząt według rodzajów informacji jego z formą ruchu weszło do Noego arki. Ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do rozmnażania się i rozradzania się "jak Bóg rozkazał Noemu" Czyli analogicznie jak Bóg rozkazał Noemu, tak rozkazał nam. By nie negować i nie manipulować rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. "Po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu" Czyli po sześciu dniach stworzenia i siódmym odpoczynku szabatu - sobota spadły na ziemię - rodzaj informacji wody potopu - rodzaj informacji z nad sklepienia czasoprzestrzeni. "W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba." Czyli gdy Noe miał 600 lat, w miesiącu drugim, czyli we wrześniu siedemnastego dnia miesiąca drugiego, w tym właśnie dniu rozpoczęła się zagłada wodami potopu- rodzajami informacji z nad sklepienia czasoprzestrzeni i z pod sklepienia (Rdz.7,6-11)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-07-29 10:36:30
I tak dalej... W wielu miejscach jesteś. Jakie efekty osiągnąłeś?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-07-29 23:21:55
Ciociu, ty stalkerze.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-07-30 06:49:06
Wiedza świecka mówi, ze potop miał ograniczony charakter , Zmył tylko z powierzchni ziemi raj, węża i najbliższe okolice.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-07-30 11:27:07
Siurelka, zazdroszczę ilości wolnego czasu, chciałbym mieć tyle.

Na 1/10 etatu pracujesz?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-30 11:42:35
@peres
Piszę o biblijnych rzeczywistych i rzetelnych faktach. Zbieżnych z odkryciami nauki. Ty natomiast uskuteczniasz swoją ignorancje, a nawet brak logicznego myślenia, oto przykład (Rdz 5,32)
Twoje zaprzestanie czynienia destrukcji w systemie, będzie moim największym osiągniętym efektem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-07-30 11:45:56
@zajec
Potop światowy jest wieloaspektowym, wielowątkowym i wielowymiarowym ostrzeżeniem przed konsekwencjami czynienia destrukcji w systemie duchowo-informacyjnym (Rdz 6,5-8)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-07-30 14:09:12
@powrótpierdnięciakundlika :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-07-30 16:44:52
Znowu ten prymityw. Poczytaj siebie czasem, rynsztoku.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-07-31 18:49:54
@powrótdebilnegowypierdka dał głos :-) Chociaż toto umie gadać, niestety nie umie wznieść się nad projekcję i poziom kopiuj-wklej :-).
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-08-01 08:28:28
@powrocietutejszegotłuczka, nie wiem w którą stronę ta twoja resztka rozumu podąża i nie chce mi się wiedzieć, ale ja na twoim miejscu bym się wstydził takiej topornej logiki. Chociaż...właściwie postrzeganie twojego jestestwa jest już ustalone, więc pół metra mułu więcej nad twoim łbem nie robi różnicy :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-08-02 01:36:58
@powrocietutejszegoidioty, twoje sny o posiadaniu mózgu nadal pozostają w strefie marzeń :-). A co do twojej orientacji seksualnej, która jest obecna w każdym twoim pierdnięciu,,, Masz jakieś braki czy odchylenia w tej okolicy? Wiesz co to projekcja? Nie wstydź się, przyznaj, w końcu twój idol też w tych okolicach orientacyjnych, mimo że w stanie permanentnej wojny z LGTB :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-02 17:54:46
Księga Rodzaju 7,12-18

"I padał deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy " Czyli i padał deszcz - rodzaj informacji z nad sklepienia czasoprzestrzeni na ziemię - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji przez miesiąc syderyczny i 13 dni miesiąca synodycznego. "W tym właśnie dniu wszedł do arki Noe oraz Sem, Cham i Jafet synowie Noego, żona Noego i 3 żony synów jego z nimi, " Czyli we wrześniu siedemnastego dnia drugiego miesiąca weszli do arki Noego tylko Noe oraz bracia bliźniacy: Sem, Cham i Jafet synowie Noego, żona Noego i 3 żony synów jego z nim. Bo nie negowali i nie manipulowali rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga "oni i wszystkie zwierzęta według rodzaju swego, "Czyli ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji i wszystkie zwierzęta według rodzaju informacji swojej, i wszelkie bydło według rodzaju informacji swojej, i wszelkie płazy z pełzającą formą ruchu po ziemi według rodzaju informacji swojej, wszelkie ptaki. Czyli wszelkie rodzaje informacji, co mają skrzydła, czyli forma ruchu w czasoprzestrzeni. "I weszło do Noego, do arki, po parze,z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia" Czyli i weszło do Noego, do arki po parze ukształtowanych funkcjonalnie do rozmnażania się i rozradzania się z wszelkiego rodzaju informacji swojej. Ukształtowanych zewnętrznie i wewnętrznie rodzajów informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją " A te, co weszły jako samiec i samica z wszelkiego ciała weszły" Czyli a te, co weszły według rodzaju informacji swojej ukształtowane funkcjonalnie do rozradzania się i rozmnażania się, z wszelkiego rodzaju informacji swojej weszły "jak mu rozkazał Bóg" czyli analogicznie do każdego z nas, uczyńmy wszyscy tak, jak nam rozkazał Wszechmogący Bóg. By nie negować i nie manipulować rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. " I zamknął Pan - Wszechmogący za nim" ,bo nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami i słowami Wszechmogącego Boga " A potop trwał na ziemi 40 dni ". Czyli miesiąc syderyczny i 13 dni miesiąca synodycznego " I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wysoko nad ziemią " Czyli podniósł się poziom wody - rodzaj informacji i uniósł arkę i płynęła wysoko nad poziomem ziemi- rodzaj informacji . " A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, ". Czyli a wody - rodzaje informacji przybywały i podniosły swój poziom bardzo wysoko nad powierzchnię ziemi- rodzaj informacji " arka zaś unosiła się na powierzchni wód " Czyli arka zaś płynęła na powierzchni wód - rodzaj informacji z nad sklepienia czasoprzestrzeni , i z pod sklepienia ( Rdz.7, 12-18)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-08 17:59:32
Księga Rodzaju 7,19-24

"Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią," Czyli rodzaj informacji z nad sklepienia, i z pod sklepienia czasoprzestrzeni wzbierały coraz bardziej nad ziemią - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji "tak że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem" Czyli tak że zostały zakryte wysokie wzniesienia ziemi pod sklepieniem czasoprzestrzeni " Na 15 łokci wezbrały wody ponad góry, tak że zupełnie zostały zakryte" Czyli na 15 łokci x 0,45 m = 6,76m podniosły swój poziom wody ponad wysokie wzniesienia ziemi, tak że zostały zakryte na 6,75 m "I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi:" Czyli wyginęły wszelkie rodzaje informacji z formą ruchu na ziemi - rodzaj informacji" ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy na ziemi, i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia," Czyli wszystkie rodzaje informacji z ukształtowanym zewnętrznie i wewnętrznie rodzajem informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją "wszystko, co było na suchym lądzie pomarło" Czyli wszystko, co miało ukształtowany zewnętrznie i wewnętrznie rodzaj informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją. Zaprzestało w wodzie - rodzaj informacji wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją "Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi" Czyli tak zaprzestali w wodzie - rodzaj informacji wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją "począwszy od człowieka" Czyli rodzaj informacji aż do bydła według rodzaju informacji jego, aż do płazów według rodzaju informacji ich i ptactwa niebios według rodzaju informacji jego "to wszystko zostało zgładzone z ziemi" Czyli te wszystkie rodzaje informacji zaprzestały w wodzie - rodzaj informacji, wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce" A wody wzbierały nad ziemią 150 dni" , Czyli od września siedemnastego dnia miesiąca drugiego, do lutego szesnastego dnia miesiąca szóstego ( Rdz7, 19-24)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-08-08 19:08:06
Księga Rodzaju 7,19-24

"Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię" - czyli zmiana klimatu w formie ocieplenia.
"tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem." - czyli wody było wtedy dużo więcej niż teraz.
"Wody się więc podniosły na piętnaście łokci ponad góry i zakryły je." - to było naprawdę niemało wody.
"Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły." - czyli jednym słowem masakra!
"I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi." - czyli z planety Ziemia w Układzie Słonecznym w galaktyce spiralnej nazwanej umownie Droga Mleczna.
"Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce." - czyli forma pendriva z backupem w celu wgrania systemu na nowo.
"A wody stale się podnosiły na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni" - czyli Bóg także korzysta z systemu dziesiętnego.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-08 20:10:54
@AdamKnight
Dlaczego frywolnie rozprawiasz o skutkach, pomijając przyczyne. Niesprawiedliwością czynisz w systemie destrukcje, za którą na pewno poniesie się konsekwencje (Rdz 6,5-8)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-08-08 20:31:56
@zebulonow14
Proszę uzasadnić pomówienie. Brak uzasadnienia dowodem będzie, że piszesz o sobie, wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-08-08 20:55:04
Gwoli ścisłości zostały też kaczki.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-08 21:38:19
"Proszę uzasadnić pomówienie. Brak uzasadnienia dowodem będzie, że piszesz o sobie, wskazując innych."

Zawsze mnie śmieszy ta pseudointeligencka, snobistyczna poza. I to udawanie kultury nagle, gdzie przed chwilą drwił na całego.

W imię takich dziecinnych przekomarzanek - kto przezywa ten się sam tak nazywa.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-10 21:27:17
Przytoczę cytat z tego kompletnego barana, bo naprawdę ciężko się czyta bzdety tego bezdennego matoła.

"Oczywiście każdy odpowiednio zrozumie mój przekaz, natomiast prawdopodobnie jedna osoba (no przecież wiadomo, że pd) postara się delikatnie zaprotestować ;)"

Z góry ogłosił, że każdy mu przyzna rację. Dlaczego? Bo wie, że nikt mu nie przyzna racji. Typowy zabieg zakompleksionego wiesiaka, który nie radzi sobie w życiu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-10 21:29:30
Tak przy okazji, bardzo radykalnie się wypowiedziałeś.

Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na swoje pomówienia? Przecież... brak uzasadnienia dowodem będzie, że piszesz o sobie, wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-11 11:41:08
@powrotdzedaja
Jesteś okrótnym, bo pomówieniami czynisz w systemie destrukcje- żródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci, za które na pewno poniese się konsekwencje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-11 15:44:15
Oj dzedaj! Porobiło się! Twój kumpel cię skarcił!
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-11 20:08:36
Tyle mnie on obchodzi co i ty. Jak widać nawet czytać nie umiem. Czego zresztą ty też nie potrafisz.

Tak mnie skarcił jak i ty. Nieudolnie i bez jakiegokolwiek sensu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-11 20:09:35
Na to wychodzi, że jednak ja umiem, a on nie, haha.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-11 22:13:18
Poczekaj jeszcze. Cebulonow nie odpuści. Znów cię zaatakuje fragmentem z księgi rodzaju, okraszonym tajemnymi sformułowaniami.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-12 00:08:23
Na szczęście nie przeżywam forum jak ty, mrówka okres.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-12 05:57:49
Ja czy mrówka przeżywa ten okres? I wiesz coś o tym więcej? W tajemnicy ci powiem, że jeśli o mnie chodzi, to nie przeżywam okresów.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-12 19:18:56
Czyli jesteś po menopauzie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-12 20:05:21
Nie zgadłeś. Jeszcze go nie miałem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-12 23:46:56
Późno dojrzewasz, mrówko.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-13 10:40:05
Księga Rodzaju 8,1-6

"Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które było z nim w arce" Czyli potem wspomniał Bóg Noego, bo nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga i na wszystkie rodzaje informacji ich, i na wszystkie rodzaje informacji jego, które było z nim w arce "i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zaczęły opadać" Czyli i sprawił słowem, że powiał rodzaj informacji po ziemi, i rodzaje informacji zaczęły obniżać poziom "Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba" Czyli zamknęły się źródła jednego rodzaju informacji z pod powierzchni sklepienia czasoprzestrzeni i uwolniony jeden rodzaj informacji z nad powierzchni sklepienia czasoprzestrzeni i ustał deszcz - rodzaj informacji z nad powierzchni sklepienia czasoprzestrzeni. " Z wolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie stu pięćdziesięciu dni" Czyli 150 dni upłynęło od września siedemnastego dnia miesiąca drugiego, do lutego szesnastego dnia miesiąca szóstego"I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat" Czyli i osiadła arka w lutym siedemnastego dnia miesiąca siódmego, na górach Ararat "A wody nadal opadały aż do dziesiątego miesiąca " Czyli od lutego siedemnastego dnia tego miesiąca, do marca szesnastego dnia, miesiąc siódmy. Od marca siedemnastego dnia tego miesiąca, do kwietnia szesnastego dnia, miesiąc ósmy. Od kwietnia siedemnastego dnia tego miesiąca do szesnastego maja, miesiąc dziesiąty. Od maja siedemnastego dnia tego miesiąca, pierwszy dzień dziesiątego miesiąca." W miesiącu dziesiątym pierwszego dnia tego miesiąca, ukazały się szczyty gór " Czyli w maju miesiącu dziesiątym pierwszego dnia tego miesiąca ukazały się szczyty gór, bo wody opadły 6,75m " Po czterdziestu dniach otworzył Noe okno, które uczynił" Czyli po miesiącu syderycznym i trzynastu dniach miesiąca synodycznego otworzył Noe okno dziejowe wieków, które kazał uczynić Wszechmogący Bóg ( Rdz.8,1-6)

Biblijny potop jest rzeczywistym i rzetelnym faktem astronomiczno - historycznym. Bo trwał według miesiąca synodycznego i syderycznego rok lunarny. Historyczny, bo arka Noego jest na górach Ararat. Wieloaspektowy, proroczy i eschatologiczny, bo dotyczy światowego potopu ludzkich nauk, filozofii i wierzeń, które negują i manipulują rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. Kruk jest symbolem działalności proroków, którzy nie znajdą miejsca na całej ziemi, by nie negowali i nie manipulowali rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga (1Król.17,4) Gołębica jest symbolem Ducha Bożego, czyli Myśli Boga objawionych w Jezusie Zbawicielu i przyjacielu. Najdoskonalszym wzorze w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. Natomiast gołębica ze świeżym liściem z drzewa oliwnego jest symbolem Ducha Pańskiego, czyli Myśli Wszechmogącego (1Sam.16,13) Analogicznie do arki Noego bezpiecznego miejsca przed pewną zagładą będzie arka Przymierza Izraela, ze Wszechmogącym Bogiem. By nie negować i nie manipulować rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. Bo za negowanie i za manipulowanie rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga, na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni. (Rdz.8,7-12) Biblijny potop trwał rok lunarny (księżycowy) według miesiąca synodycznego, licząc od pełni do pełni, która wynosi teoretycznie 29 dni, 12 godzin i 44 minuty, a rzeczywiście był trzydziestego dnia w przypadającej fazie. Zakończył się w miesiącu syderycznym, który wynosi 27 dni, rzeczywisty czas obiegu Księżyca wokół Ziemi (Rdz.8,14) Potop rozpoczął się w sześćsetnym roku życia Noego, w miesiącu drugim siedemnastego dnia tego miesiąca (Rdz.7,11) Czyli od siedemnastego września do szesnastego października, miesiąc drugi. Od siedemnastego października do szesnastego listopada, miesiąc trzeci. Od siedemnastego listopada do szesnastego grudnia, miesiąc czwarty. Od siedemnastego grudnia do szesnastego stycznia, miesiąc piąty. Od siedemnastego stycznia do szesnastego lutego, miesiąc szósty. Czyli 150 dni (Rdz.7, 24)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-16 17:39:34
Księga Rodzaju 8,7-19

Od siedemnastego lutego do szesnastego marca, miesiąc siódmy (Rdz.8,4) Od siedemnastego marca do szesnastego kwietnia miesiąc ósmy. Od siedemnastego kwietnia do szesnastego maja, miesiąc dziewiąty.Od siedemnastego maja - pierwszy dzień dziesiątego miesiąca (Rdz.8,5) "Po czterdziestu dniach otworzył Noe okno,które uczynił. I wypuścił kruka..." "Potem wypuścił gołębice..." "Poczekał jeszcze następne siedem dni..." "I poczekawszy jeszcze następnych siedem dni..." (Rdz.8,6-12) Noe pamiętał o sześciu dniach stworzenia i siódmym odpoczynku szabacie - sobota (Rdz.2,2-3) Czyli siedemnasty maj- pierwszy dzień dziesiątego miesiąca, dodać 40 dni, w którym Noe wypuścił kruka. Dodać 3 szabaty, czyli 60 dni do szesnastego lipca, miesiąc jedenasty. Czyli 150 dni (Rdz.8,3) Od siedemnastego lipca do szesnastego sierpnia, miesiąc dwunasty, czyli 30 dni. Siedemnasty sierpień - pierwszy dzień pierwszego miesiąca do szesnastego września 30 dni. Czyli 601 rok (Rdz.8,13) Od siedemnastego września miesiąca drugiego do dwudziestego siódmego dnia, miesiąc syderyczny (Rdz.8,14) Czyli 150 dni (Rdz.7,24) i 150 dni (Rdz.8,3) i 60 dni. Bo od siedemnastego lipca do szesnastego września, czyli 360 dni - roku lunarnego. Czyli potop jest rzeczywistym i rzetelnym faktem astronomicznym, bo trwał precyzyjnie rok lunarny. Ludzie nie tylko negują i manipulują rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. Ale również negują i manipulują rzeczywistym i rzetelnym kalendarzem lunarnym. Dlatego pierwsze dni miesiąca synodycznego liczone były według ich kalendarza.(Rdz.7,11; 8,4).

"Wtedy rzekł Bóg do Noego:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga do Noego "Wyjdź z arki ty i rodzina twoja, która jest z tobą ! Wyprowadź z sobą wszystkie zwierzęta," Czyli wszystkie rodzaje informacji, "które są z tobą !" wszystkie istoty żywe, czyli ukształtowany zewnętrznie i wewnętrznie rodzaj informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją, rodzaje informacji z formą ruchu" "Niech zaroją się," Czyli niech będą dźwiękami, wibracją o różnej częstotliwości "niech rozradzają się i rozmnażają się na ziemi !" Czyli rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. "Wyszedł więc Noe z rodziną swoją, która z nim była. Wszystkie zwierzęta, czyli wszelkie rodzaje informacji z wszelką formą ruchu na ziemi - rodzaj informacji według rodzaju informacji ich wyszło z arki (Rdz.8,1-19)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-08-16 19:41:57
Z takim tempem to za wiele nie potłumaczysz. Spoko, wyręczę Cię. Będziemy pisać na zmianę, to razem damy radę.

Księga rodzaju 8, 20-22

"Noe zbudował ołtarz dla Pana" - czyli formę energii zawirowanej w kamieniu.
"i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu." - co potwierdza naukową tezę o wyginięciu dinozaurów (musiały się niedorajdy ubrudzić w arce).
"Gdy Pan poczuł miłą woń" - czyli zapach grillowania.
"rzekł do siebie:" - znaczy, że ktoś był w pobliżu i podsłuchiwał, bo oto wiemy, co powiedział do siebie.
"Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości" - człowiek rodzi się z destrukcją w systemie, za którą poniesie się konsekwencje.
"Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem." - obietnica poprawy.
"Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo" - czyli wirowa forma energii: siew, żniwo, siew, żniwo, itd.
"mróz i upał, lato i zima, dzień i noc" - ma się rozumieć, że już powoli łapiecie, o co chodzi z tą wirową formą energii, o której tłucze zebulonov.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-08-16 19:43:53
Poprawka: jednak to dinozaury pozostały czyste. Przepraszam za pomyłkę.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-16 20:09:37
Myślałem, że nie można być głupszym od cebulonowa.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-16 20:26:46
I kto to mówi. Nic, nic. To taki tytuł filmu sprzed lat.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-16 20:32:21
I jeszcze nie tak dawno dzedaj pisał: "
Ale was zajechał cudownie, wy przygłupy".
Czyli ponad miesiąc temu Cebulonow jeszcze ci imponował?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-17 06:20:55
Żeby coś powiedzieć o filmie, to trzeba go obejrzeć. Widzę, że odrobiłeś lekcję. A gugu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-17 10:21:36
@powrotdzedaja
Proszę uzasadnić pomówienie. Brak uzasadnienia dowodem będzie, że piszesz o sobie wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-17 18:44:00
Tak, agugu, to twój język. Najważniejsze, że ty go widziałeś. Twój poziom.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-17 18:44:35
@zebulonow14
Proszę uzasadnić pomówienie. Brak uzasadnienia dowodem będzie, że piszesz o sobie wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-17 22:32:10
Dzedaj! Cebulonow wyraźnie ci zaimponował. Zacytowałeś go! Ty, który tutaj już nie raz zarzucałeś innym posługiwanie się cytatami. Co to się z tą nieziemską istotą porobiło?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-17 22:56:47
Jak zwykle tworzysz własną rzeczywistość. To jest główny objaw twojej choroby. Na szczęście nie muszę się tłumaczyć ciocie. Jaka ulga.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-08-18 00:00:18
@powrociebeknięciakundlika, tandeciarzu do kwadratu, jak twoim zdaniem idzie ci udawanie myślenia? Bo z moich obserwacji wynika że kiepsko, wpadówa za wpadówą :-). Jesteś jak twoi idole z pissu, już nic nie przykryje matolstwa i ułomności :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-18 17:13:58
Obserwacje i lesbijanka - mezalians. Wiem, że teraz sprawdzisz to słowo w słowniku.
:-):-):-)
dwukropek, pauza, nawias, dwukropek, pauza...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-19 15:43:19
Księga Rodzaju 8,20-22

"Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu" Czyli gdy wyszedł z arki Noe z rodziną swoją wtedy zawarł Przymierze ze Wszechmogącym " i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego, i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu " Czyli i wziął z każdego rodzaju informacji, których pokarmem są tylko rośliny, i z każdego rodzaju informacji, których pokarmem są tylko rośliny (Rdz.1,30) By w swoim i w swojej rodzinie obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Zakryć krwią ofiar - nośniki informacji w zastępstwie człowieka - źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) " I poczuł Pan miłą woń" Czyli i odebrał Wszechmogący informację o zakryciu krwią ofiar .Owocu banana bez nasienia - źródło zakłóceń we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją "Rzekł wtedy Pan w sercu swoim: " Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji zadeklarowanej litości Wszechmogącego zamieszczonej we wszechinformacji. " Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, " Czyli, że już nigdy moją wolą nie będzie, by ziemia - rodzaj informacji ponosiła konsekwencje z powodu człowieka - rodzaj informacji " gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego " Czyli gdyż w myślach ludzkich nie ma litości od młodości, do starości jego. " Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, " Czyli deklaruję też litość, że już nigdy nie będę niszczył żadnego ukształtowanego zewnętrznie i wewnętrznie rodzajów informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją " jak to uczyniłem " Czyli jak to uczyniłem wodami potopu. "Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną "Czyli falowe zakłócenia we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. Będzie "siew i żniwo," Czyli będzie życie, ale też będzie śmierć, będzie " zimno i gorąco, " Czyli będzie ból i cierpienie, " lato i zima, " Czyli będzie radość, ale też będzie smutek. Będzie " dzień i noc " Czyli wszechinformacja - informacja dla całości i o całości. Ale też będą falowe zakłócenia zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt ( Rdz.1,29-30) oraz potęgowanie falowych zakłóceń negowaniem i manipulowaniem rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga ( Rdz.8,2o-22)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-19 17:01:33
Cebulonow, czy nadążasz za tym, co piszesz? Teraz informacja jest w cenie. Nasz PiS stworzył funkcję sygnalisty, celem przekazywania informacji. Trzeba jednocześnie uważać, aby podczas przekazywania informacji nie zjeść banana bez nasienia, bo nastąpi potęgowanie falowych zakłóceń negowaniem i manipulowaniem rzeczywistymi faktami.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-08-19 17:05:16
@zebulonow, miałeś napisać następny fragment. Ten ja już wytłumaczyłem. Po co drugi raz to samo robić?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-19 19:16:19
Rzeczywiste fakty.

Beka.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-08-19 23:50:19
Jak tam @powrocietandety? Nadal zadowolony ze swojego matolstwa? :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-20 18:51:58
Za cicho szczekasz, robaczyno.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-20 18:57:58
:-):-):-)
dwukropek, pauza, nawias, dwukropek, pauza...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-08-20 23:06:34
@powrocietutejszegopierdoły, czyli zadowolony? Znaczy znów nie zaliczyłeś testów na normalność? Ale jest jeden plus tej sytuacji: możesz jak co miesiąc stanąć w kolejce po zapomogę w GOPS-ie :-).
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-20 23:28:14
Dzedaj to ponad twoje siły. Poproś o wsparcie Cebulonowa.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-21 08:30:03
Ale cię ten cebulonow uwiera.
Przynajmniej już mniej uwagi mnie poświęcasz. Jedyny plus tego potworka.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-08-21 18:25:19
@powrocielokalnegodebila, bardzo ładnie umiesz tłumaczyć znaczki, które widzisz. Brawo, rozwijasz się :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-22 17:00:48
Księga Rodzaju 9,1-4

"I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię" Czyli i wyraził swoją wolę Bóg dla Noego i synów jego. By rozradzali się i rozmnażali, i napełniali rodzajem informacji ziemię - rodzaj informacji. "A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszystkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze" Czyli panujcie nad nimi i niech będą świadomi tego wszelkie rodzaje informacji ziemi - rodzaj informacji i wszelkie rodzaje informacji czasoprzestrzeni, wszystko z formą ruchu na ziemi - rodzaj informacji i wszystkie rodzaje informacji w rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji; wszystkie te rodzaje informacji oddane są do waszej dyspozycji " Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm;" Czyli wszystko, co ma formę ruchu i jest ukształtowanym zewnętrznie i wewnętrznie rodzajem informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją, niech będą dla jednego rodzaju informacji pokarmem "tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko" Czyli tak jak o jednej częstotliwości wibracji - nośnika wszelkich rodzajów informacji z nasieniem, daje wam to wszystko. " Lecz nie będziecie jedli mięsa " Czyli rodzaju informacji jego "z duszą jego," Czyli z informacją o całości rodzaju informacji jego "to jest z krwią jego", Czyli nośnika rodzaju informacji jego ( Rdz.9,1-4)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-22 22:12:19
:-):-):-)
dwukropek, pauza, nawias, dwukropek, pauza..
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-23 06:47:02
To już upadek dzedaja? A może się podleczył nieco?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-23 08:52:20
Zebulonow14 doprecyzuj jeszcze, czy wszystkie rodzaje informacji w rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji są ukształtowanym zewnętrznie i wewnętrznie rodzajem informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją??? Bo niby wszystko jest proste, ale czasami warto zadbać o najdrobniejsze szczegóły.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-08-23 18:59:29
@peres, słuszna uwaga! Też mnie to nurtuje od samego początku i wczoraj, gdy jadłem banana, stwierdziłem, że nie dla mnie on, więc rzuciłem kurom na pożarcie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-23 19:09:08
Mam nadzieję, że ten banan był bez nasienia...? Istotę tego faktu wielokrotnie wyjaśniał Zebulonow14...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-08-23 19:23:31
Właśnie nie wiem... w tym sęk, że nie umiałem określić, jaki to banan. Wątpliwości doprowadziły mnie do takiej skrajności, że na wszelki wypadek większą połowę (z trzech połów) wyrzuciłem. Ale kury go zeżarły, to nie wiem, co o tym myśleć... Czy dobrze zrobiłem? Mam teraz wyrzuty sumienia, że uczyniłem destrukcję, za którą poniesie się konsekwencje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-23 19:28:23
siures i upadek - to przecież synonimy.
To coś dyskutuje ze sobą od wielu lat.

To mnie zastanawia jak ten rzekomy inteligent może zadawać się z tym rynsztokiem. Bo też jest rynsztokiem? Pytanie retoryczne.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-23 22:07:55
Widzę dzedaju, że uruchomiłeś najgłębsze pokłady swojej inteligencji i niczym detektyw Rutkowski rozwikłałeś zagadkę.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-23 22:23:46
Jeju, ty widzisz, to jakiś cud. Ja natomiast widzę, że jara cię kontent siwej gumki. Ciekawe, czy skumasz bazę, stary pryku.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-24 10:25:06
No nie skumam dzedaju. Silenie się na używanie kosmicznych zwrotów, gdzieś tam zasłyszanych lub przeczytanych, to twoja zabawka. Przykro mi, ale wyrosłem już z zabawek.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2022-08-24 12:59:16
@powrociekretyniątka, tak się uwsteczniasz, że chyba jesteś już na etapie walenia w majty :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-24 23:25:52
dwukropek, pauza, nawias, dwukropek, pauza..
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-24 23:27:01
Uuu, jaka ucieczka i zmiana tematu. Czyli nie wiesz, co to jest siwa gumka.

Kosmiczne zwroty, ahahaha, a jakież to?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-25 09:13:45
Wygląda na to, że nie miałem takich doznań jak ty.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-25 17:20:36
Księga Rodzaju 9,5-6

"Będę też żądał krwi waszej," Czyli będę też żądał nośnika rodzaju informacji waszej "to jest dusz waszych", Czyli informacji o całości rodzaju informacji waszej i nośników informacji - słów, myśli i czynów waszych "Będę jej żądał od każdego zwierzęcia " Czyli będę jej żądał od każdego rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji - informacja dla całości i o całości. "A od człowieka będę żądał duszy człowieka," Czyli od rodzaju informacji jego będę żądał informacji o całości rodzaju informacji jego i nośników informacji - słów, myśli i czynów jego. W ezoteryce zwanych aurą, a w psychotronice polem emocjonalno - informacyjnym " za życie brata jego", Czyli za ukształtowany zewnętrznie i wewnętrznie rodzaj informacji jego we wszechinformacji, do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości. Takiej samej informacji o całości rodzaju informacji jego i nośników informacji - słów, myśli i czynów jego "Kto przelewa krew człowieka," Czyli człowiek - rodzaj informacji, który dokonuje zbrodni brata - taki sam rodzaj informacji jego. Ten zamieszcza falowy nośnik rodzaju informacji jego we wszechinformacji - informacja dla całości i o całości "tego krew przez człowieka będzie przelana," Czyli u tego człowieka falowy nośnik rodzaju informacji brata jego będzie zamieszczony w informacji o całości rodzaju informacji jego i nośników informacji - słów, myśli i czynów jego. Czyniąc falowe zakłócenia w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. A za czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni. " bo na obraz Boży uczynił człowieka " Czyli na obraz analogii Boga słowa, dźwięku, wibracji - nośnika rodzaju informacji we wszechinformacji, do wzajemnych oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości. Człowieka słowa, myśli i uczynków - falowych nośników informacji, które czynią zakłócenia we wszechinformacji - informacja dla całości i o całości( Rdz.9,5-6)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-25 21:14:03
No tak, w końcu to ciebie molestował Mietek w wannie, przygłupie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-08-29 17:21:02
Księga Rodzaju 9,7-12

"Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie ! " Czyli wy, a teraz my jesteśmy świadomi, czego będzie żądał od nas Bóg i czego nie należy czynić. Kontynuujcie kilkakrotnie akty rozradzania się, ukończone rozmnożeniem, bo urodzeniem potomka danego od Boga. "Niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej ! " Czyli niech będzie mnóstwo dźwięków waszych na ziemi - rodzaj informacji i niech rodzaju informacji będzie dużo, na tym rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji "Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z min, mówiąc: " Czyli oprócz tego rzekł Bóg: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do Noego i do jego synów. " Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was," Czyli oto Ja - Wszechmogący Bóg ustanawiam zobowiązanie moje wobec was, i z każdym z nas. " i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi" Czyli i z wszelkimi ukształtowanymi zewnętrznie i wewnętrznie rodzajami informacji we wszechinformacji, do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją, które żyją z wami z wszelką formą ruchu, i z tymi wszystkimi rodzajami informacji, które zostały uratowane przed wodami potopu wraz z wszystkimi rodzajami informacji ziemi - rodzaj informacji." I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemie " Czyli ustanawiam zobowiązanie moje wobec rodzaju informacji, że już nigdy nie zostanie pozbawione życia żadne z rodzajów informacji, rodzajem informacji i że już nigdy nie będzie użyty rodzaj informacji, który by zniszczył rodzaje informacji "Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji " To będzie znakiem przymierza, Czyli znakiem percepcji zobowiązania mojego, "które Ja" - Wszechmogący Bóg "ustanawiam między mną" - Wszechmogącym Bogiem "a między wami - rodzajem informacji i "między każdą istotą żyjącą," - ukształtowanym zewnętrznie i wewnętrznie rodzajem informacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją, "które jest z wami" - rodzajem informacji, "po wieczne czasy;" Czyli na zawsze (Rdz.9,7-12)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-29 22:22:36
I w ten oto sposób objawił się @Zebulonow14 = ukształtowany zewnętrznie i wewnętrznie rodzaj informacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-29 23:06:50
Mietek jeszcze z wanny nie wyszedł?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-30 08:30:54
Dzedaj to byliście w różnych wannach, że pytasz?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-30 21:22:22
siurku, skoro rozumienie tekstu czytanego sprawia ci tyle problemów, może przeczytaj jeszcze raz.

Jasno było o tobie, tłuku.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-30 22:36:40
Oj dzedaju trafiłem w twój czuły punkt i ruszyło cię. Co ja ci poradzę, że masz nie tylko problemy psychiczne?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-31 14:32:18
Kierując się filozofią Zebulonowa, to musiałeś dzedaju zjeść banana bez nasienia i teraz nie jesteś ukształtowanym zewnętrznie i wewnętrznie rodzajem informacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-31 20:21:48
Trafiłeś w punkt, bo pokazałeś, iż nie potrafisz czytać? Naprawdę?

Człowieku, logika u ciebie nie istnieje. Czy zawsze jak się kompromitujesz, to odwracasz kota ogonem? Posiadasz podstawową pokorę?

Nie wiedział, co napisać, to znowu o problemach psychicznych. Swoich własnych.

Tak, nasienie, widać, że ostro imprezowałeś z Mietkiem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-31 22:14:10
Sieć cię uwiera. Miotasz się dalej. Próbuj, może uda się ją przerwać.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-08-31 22:22:35
A kiedy kot nie ma ogona, bo taki gatunek albo po jakimś wypadku, to czym go wtedy odwracam?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-08-31 23:46:19
Widać, że siuresik się naćpał ostro i nie ma pomysłu.

Nawet już polskich idiomów nie rozumiesz. Geometrycznie postępująca głupota.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-01 07:18:17
No nie masz racji dzedaju. Co do idiomów , to potrafię je zrozumieć, ale jeśli chodzi o idiotów, to tutaj mogę mieć problem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-09-01 23:09:21
Więc masz problem ze sobą. No nie mam racji, jak mnie zabolało, że mi tak napisałeś. To ma dla mnie ogromne znaczenie...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-03 16:53:40
Księga Rodzaju 9,13-17

"łuk mój kładę na obłoku, " Czyli kształt łuku znakiem percepcji moich: słów, dźwięków o różnej częstotliwość wibracji barw - nośniki informacji, zamieszczone w informacji o całości rodzaju informacji "aby był znakiem przymierza między mną a ziemią" Czyli aby kształt łuku był znakiem percepcji zobowiązania między Wszechmogącym Bogiem a rodzajem informacji "Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią," Czyli kiedy zbiorę rodzaj informacji z nad sklepienia niebios, a informacja o całości rodzaju informacji będzie nad ziemią - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji "a na obłoku ukaże się łuk," Czyli a na informacji o całości rodzaju informacji ukaże się kształt łuku znak percepcji moich słów, dźwięków o różnej częstotliwości wibracji barw - nośniki informacji zamieszczone w informacji o całości rodzaju informacji "wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele" Czyli wspomnę na zobowiązanie moje wobec was, które jest między Wszechmogącym Bogiem a rodzajem informacji i wszelkim ukształtowanym zewnętrznie i wewnętrznie rodzajem informacji, do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją, ze wszelkim rodzajem informacji w formie energetycznej we wszechinformacji "i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało" Czyli i już nigdy nie będzie rodzaju informacji, który by zniszczył wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej we wszechinformacji "Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi " Czyli tedy znak łuku moich słów, dźwięków o różnej częstotliwości wibracji barw - nośniki informacji ukażą się na informacji o całości rodzaju informacji, spojrzę na znak percepcji, aby wspomnieć na zobowiązanie wieczne miedzy Bogiem a wszelkim ukształtowanym zewnętrznie i wewnętrznie rodzajem informacji, do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją, wszelkim rodzajem informacji, które jest na ziemi - rodzaj informacji. " I rzekł Bóg do Noego:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do Noego i każdego z nas, że" To jest znak przymierza" zobowiązania," które ustanowiłem miedzy mną a wszelkim ciałem" rodzajem informacji," które jest na ziemi "- rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ( Rdz. 9,13-17)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-04 10:17:48
@zebulonow14 dużo odcinków tego serialu jeszcze ci pozostalo?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-04 10:54:46
@peres
Wieczny nie kończący się serial, bólu, cierpienia, strachu, przerażenia, bez nadziei etc...Będziesz miał w tunelu uczynków twoich.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-04 12:25:53
@zebulonow14 ciebie trzeba leczyć, czy może wystarczy jak odstawisz to, co od dłuższego czasu bierzesz?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-09-04 14:35:31
siuresik, widzę, że bardziej cię ta opera mydlana interesuje niż Klan.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-04 18:44:50
Dzedaj, a co to jest ten Klan?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-04 19:21:04
@peres
Pomawiasz naukowców o chorobę, którzy odkryli tunel uczynków twoich.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-04 20:21:19
@zebulonow14 ty jesteś naukowcem? Proszę cię... Lubię się pośmiać z kabaretów, ale nie przesadzaj. Jaki jest adres mojego tunelu?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-05 12:21:20
@peres
Nie bądź ograniczony do adresu. Bo w tunelu uczynków twoich będzie falowo o niskiej częstotliwości wibracji zakodowana informacja twoich myśli, słów i uczynków w trójwymiarowym barwnym obrazie wizji i fonii.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-05 12:44:37
Zebulonow14 fajne są te twoje fantazje. Uważam, że na trzeźwo tego nie tworzysz. Jeżeli jednak na trzeźwo, to lecz się człowieku.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
AdamKnight 2022-09-05 17:07:11
No ja to się nie mogę doczekać, jak wlezę do mojego kalejdoskopu, gdzie myśli, słowa i uczynki będą tworzyć zupełnie nowe, niesamowicie piękne wzory. Cóż za wspaniała wizja!
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-05 19:32:06
@peres
Potrzebują od zaraz lekarza ci, którzy negują i manipulują rzeczywiste i rzetelne fakty biblijne. Zbieżne z odkryciami nauki.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-05 22:18:54
Dzedaj postaraj się. Co tak nijak?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-06 07:54:16
Dzedaj żartowałem. Przecież wiem, że choćbyś pękł, to nic dobrego z siebie nie wyciśniesz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-09-06 12:28:35
To nie idź w kabarety, bo nie wyżyjesz z tego. Przynajmniej jako pożyteczny idiota i ruski troll coś zarobisz. Potem zostanie ci ucieczka na Białoruś, a raczej wakacje, bo długo tam nie pożyjesz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-06 13:02:42
Tylko tyle dzedaju @
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-06 17:23:26
Księga Rodzaju 9,18-23

"Synami Noego, którzy wyszli z arki byli: Sem, Cham i Jafet; a Cham był ojcem Kanaana" Czyli synami Noego, którzy wyszli z arki byli bracia bliźniacy: Sem, Cham, Jafet (Rdz.5,32), a Cham jest ojcem wielu narodów "Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludność ziemi" Czyli ci trzej bracia bliźniacy, trzy rody synów Noego z ich rodów wywodzą się wszystkie narody ziemi, i każdy z nas. "Noe, który był rolnikiem pierwszy," Czyli nieświadomy "założył winnicę" Czyli rodzaj informacji z owocem - produktem rodzaju informacji, i z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji "Gdy potem napił się wina," Czyli rodzaj informacji bez informacji o całości rodzaju informacji," upił się", Czyli uczynił zakłócenia rodzajem informacji bez informacji o całości rodzaju informacji. W oddziaływaniach informacyjnych rodzaju informacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości "i leżał odkryty w namiocie swoim," "a Cham ojciec Kanaana zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom" Czyli Cham ojciec wielu narodów zobaczył nagość ojca swego. I nie szukał źródła nagości ojca swego na miejscu wydarzenia, ale opowiedział o nagości ojca swego poza miejscem wydarzenia obu swoim braciom. Czyli analogicznie do przyszłych potomków Chama, na których oddziaływać będzie zachowanie Chama. Przewodnika religijnego wielu narodów, który nie szuka w Piśmie Świętym źródła wydarzeń. Ale wskazuje braciom swoim na źródło z poza Pisma Świętego" Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem, i przykryli nagość ojca swego," Czyli analogicznie do przyszłych potomków Sema i Jafeta, na których oddziaływać będzie zachowanie Sema i Jafeta. Przewodników religijnych, którzy również nie szukają w Piśmie Świętym źródła wydarzeń. ale zakryli Pismo Święte - źródło miejsca wydarzeń, swoimi miejscami wydarzeń trudząc się daremnie , bo z poza Pisma Świętego. A od Pisma Świętego - źródła miejsca wydarzeń odwrócili się tyłem. I nie szukają źródła miejsca wydarzeń w Piśmie Świętym "a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego" Czyli a ponieważ oblicza ich były i są odwrócone od Pisma Świętego, to nie zobaczą źródła miejsca wydarzeń z Pisma Świętego (Rdz.9,18-23)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-09 18:41:32
Księga Rodzaju 9,24-29

"A gdy Noe obudził się po upiciu się winem" Czyli bo ustały uczynione zakłócenia rodzajem informacji bez informacji o całości rodzaju informacji w oddziaływaniach informacyjnych rodzaju informacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości "i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn," Czyli i dowiedział się, że jego najmłodszy syn, nie szukał źródła nagości ojca swego po upiciu się winem na miejscu wydarzenia. Ale opowiedział o nagości ojca swego poza miejscem wydarzenia obu swoim braciom " rzekł:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji zamieszczony w czasoprzestrzeni "Niech będzie przeklęty Kanaan" Czyli ojciec wielu narodów, bo nie będzie wypełniał woli Wszechmogącego Boga "niech będzie najniższym sługom braci swoich !" Czyli bez świadomości, co czynią bracia jego "Potem rzekł: " Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji "Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema," Czyli swoją wolę niech Wszechmogący Bóg wypełnia w Semie "a Kanaan niech będzie sługą jego ! " Czyli a potomstwo Chama - ojca wielu narodów niech będzie nieświadome, że swoją wolę Wszechmogący Bóg wypełnia w Semie "Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką" Czyli niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń o jednakowej szerokości i długości - Afryka "niech zamieszka w namiotach Sema, " Czyli niech będą jedną rodziną " a Kanaan niech będzie sługą ich " Czyli a potomkowie Chama - ojca wielu narodów będą nieświadomi czynów ich ( Jan 15, 15) " Po potopie żył Noe 350 lat " Czyli gdy był potop, to Noe miał 600 lat ( Rdz. 7, 11 ) " Noe żył więc 950 lat i umarł " ( Rdz.9,24-29)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-09-10 19:51:07
To niewiele.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-12 18:16:17
Księga Rodzaju 10,1-10

"Oto dzieje rodu synów Noego; Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili im się synowie" Czyli oto dzieje trzech rodów braci bliźniaków synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im potomkowie dani od Boga (Rdz.4,25) Czyli synowie Jafeta, którzy podzielili się w rodzie Jafeta według imion są: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. Zrodzili plemiona według swoich imion "Synami Gomera są:"Czyli którzy podzielili się w plemieniu Gomera według imion " Aszkanaz, Rifat i Togarma." Zrodzili plemiona według swoich imion "Synami Jawana są:" Czyli którzy podzielili się w plemieniu Jawana według imion "Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanin." Zrodzili plemiona według swoich imion "Od nich wywodzą się narody wyspiarzy" Czyli lądy otoczone z każdej strony wodą (Afryka, Australia, Wyspy Polinezji i Antyle) "podzielone według swoich krajów" Czyli miejsca zamieszkania "i według swoich języków" Czyli słów, dźwięków komunikacyjnych "i plemion" Czyli podzielonych w rodzie swoim według swoich imion nazwanych narodem swoim. "Synami Chama" Czyli którzy podzielili się w rodzie Chama "są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan." Zrodzili plemiona według swoich imion. "Synami Kusza" Czyli którzy podzielili się w plemieniu Kusza "są: Seba, Chawila, Sabata, Reama i Sabatecha." Zrodzili plemiona według swoich imion. "Synami Reamy" Czyli którzy podzielili się w plemieniu Reamy "są: Szeba i Dedan." Zrodzili plemiona według swoich imion. Czyli podzieleni w rodzie i plemieniu według swoich imion. Zdradzali plemiona podzielone według swoich imion " A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi" Czyli a Kusz podzielony w rodzie Chama zrodził Nimroda, który był pierwszym - nieświadomym podziałów w rodzie i plemieniu według swoich umownych imion nazwanych narodem swoim. Podzielonych według swoich krajów, i według swoich języków. Pierwszym nieświadomym mocarzem na ziemi. " Był on dzielnym myśliwym przed Panem" Czyli był on odważnym, ale w uczynkach swoich, łowca dużych i małych zwierząt. Pierwszy nieświadomy mocarz, odważny w uczynkach swoich na ziemi przed Wszechmogącym, który stworzył myślą i słowem niebo i ziemię i wszystko, co jest na niej." Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod" Czyli dlatego mówi się, bo Nimrod jest symbolem każdego z nas. Nieświadomych mocarzy odważnych, ale każdy w swoich uczynkach, jak Nimrod przed Wszechmogącym - Stworzycielem nieba i ziemi i wszystkiego na niej. " A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad, i Kalne w kraju Synear " Czyli a zaczął od budowy miast - państw i miast w państwie w starożytnej Mezopotamii, w której był królem ( Rdz.10, 1-10)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-13 10:57:27
I ty Zebulonow14 jesteś takim współczesnym mocarzem Nimrodem, który dzielnie i niestrudzenie wrzuca fragmenty z Księgi Rodzaju interpretując je tak, że niestrawność gotowa. I jak do tej pory nie odpowiedziałeś mi, dlaczego to robisz? Podaj cel.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-13 18:25:42
@peres
Nimrod był pierwszym nieświadomym budowniczym dużych i małych miast. Natomiast ja jestem pierwszym świadomym. I uświadamiającym, że Biblia jest instrukcją życia w systemie. Jezus Zbawiciel wzorem człowieka dla człowieka, aby nie czynić w systemie destrukcji i nie ponieś konsekwencji.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-14 08:21:16
Dziękuję @Zebulonow14. W końcu wszystko się wyjaśniło. Nie trzeba było tak od razu? A jak to się stało, że stałeś się tym pierwszym świadomym i uświadamiającym? Wywalczyłeś jakoś tę pierwszą pozycję, czy ktoś ci przydzielił pozycję lidera?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-14 20:11:21
@peres
Sprostowanie. Pierwszym świadomym, który tłumaczył wersety biblijne, nieoficjalnie był Izaak Newton. Natomiast jestem pierwszym w internecie, świadomym i uświadamiającym z pomocą Ducha Świętego, czyli myśli doskonałej miłości Boga Wszechmogącego. Bo jest rzeczą niemożliwą, aby samemu przeniknąć biblijne synonimy, symbole, alegorie, słowa klucze, podobieństwa etc...(Mat 13,10-17)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-15 07:16:17
@Zebulonow14 skąd masz pewność, że w internecie jesteś pierwszym świadomym i uświadamiającym? Chyba masz wyobrażenie, ile informacji jest w internecie i nie możesz mieć pewności, że wszystko sprawdziłeś, a tym samym zyskałeś pewność, że ty jesteś tym pierwszym? To można cię określać mianem proroka internetowego lub coś w tym rodzaju?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-15 09:53:09
@peres
Według współczesnej psychologii jestem tym, co piszę. Podaj linka do pierwszego tłumaczenie wersetów biblijnych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-15 10:32:57
@Zebulonow14, czyli co ci się uroi w twej chorej główce, to publikujesz gdzie się da. Gdybyś chociaż trochę był normalny, to już dawno zauważyłbyś, że nikt nie traktuje cię poważnie i nie zyskujesz poklasku. Trzeba więcej argumentów, żebyś zrozumiał, że brak ci piątej klepki?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-15 12:07:47
@peres
Proszę uzasadnić pomówienia. Brak uzasadnienia, dowodem będzie, że piszesz o sobie wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-15 12:16:48
@Zebulonow14 = bot albo istota bez piątej klepki.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-15 12:30:57
@peres
Uzasadnienia brak.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2022-09-15 14:37:25
Zebulonow, wywalili Cię z seminarium z żalem, czy bez żalu ?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-15 15:08:42
@Zebulonow wrzuć coś o braciach bliźniakach w ilości trzech osób...., albo o Nimrodzie, który czuł się jak Bóg, a więc tak samo, jak ty.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-16 12:50:59
@Zebulonow14 czy przerwa w dostawie nowych sensacji od współczesnego Izaaka Newtona to jakiś kryzys, czy taka właśnie taktyka?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-09-16 12:58:21
Ale beka trafił swój na swego.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-16 13:23:54
Ale beka, kolejny swojak włączył się do dyskusji.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-16 17:21:56
Księga Rodzaju 10,11-20

"Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rechowot - Ir, i Kalach" Czyli z Mezopotamii przybył do następnego kraju - Asyrii, by budować kolejne miasta oraz wielkie miasto między miastami. Obecnie ruiny tych miast "A Misraim zrodził Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów". Czyli a Misraim podzielony w rodzie Chama. Zrodził plemiona podzielone w plemieniu Misraima "Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów" Czyli podzielone plemiona Patrusytów i Kasluchitów, zrodzili plemiona Filistynów i Kaftorytów "Kanaan zrodził Sydona, swego pierworodnego i Cheta" Czyli Kanaan podzielony w rodzie Chama, zrodził podzielonego w plemieniu swego pierworodnego - nieświadomego podziałów w rodzie i plemieniu Sydona i Cheta. Nadto podzielone w plemieniu Kanaana plemienia :cenzura:uzytów, Amorytów, Girgaszytów, Chiwwitów, Arkitów, Synitów, Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się podzielone według swoich imion plemiona Kananejczyków we wszystkich kierunkach świata. Analogicznie do współczesnych narodów - potomków Chama, którzy rozproszeni są we wszystkich kierunkach świata. Obszar Kananejczyków sięgał od miasta - Sydonu, czyli północno - zachodniego brzegu morza Śródziemnego w kierunku Gerary, czyli południowego - zachodu do Gazy, czyli zachodniego brzegu morza Śródziemnego, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, czyli w kierunku środkowego wschodu miast nadjordańskich aż do najdalej wysuniętej na północ Leszy, czyli Dan. To są synowie Chama podzieleni w rodzi i w plemieniu według imion ich, według języków - słów , dźwięków komunikacyjnych ich, według krajów - miejsca zamieszkania ich i według nazwy narodów ich ( Rdz.10, 11-20)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-09-16 17:55:32
Cebulonow zrodziłeś się na nowo. Zmieniłeś nieco płytę. Zapomniałeś o bananie bez nasienia oraz ukształtowanym zewnętrznie i wewnętrznie rodzaju informacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją?
I taka uwaga! Bez składu i ładu używasz zwrotu: czyli. Podrasuj trochę pisownię.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-09-16 19:12:38
siures strasznie się gotuje. Masakrycznie. Bardziej niż przeze mnie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-20 17:59:06
Księga Rodzaju 10,21-32

"Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synów Hebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie" "Synami Sema" Czyli którzy podzielili się w rodzie "są: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram." Zrodzili plemiona według swoich imion. "Synami Arama" Czyli którzy podzielili się w plemieniu "są:Us, Chul, Masz." Zrodzili plemiona według swoich imion. Podzielony w rodzie "Arpachszad zaś zrodził Szelacha," Czyli podzielonego w plemieniu "a Szelach" Czyli podzielony w plemieniu "zrodził Hebera" Czyli podzielonego w plemieniu. "A Heberowi urodzili się dwaj synowie:" Czyli którzy podzielili się w plemieniu "jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi," Czyli w rodzie i w plemieniu "a imię brata jego" podzielonego w plemieniu "było Joktan." "A Joktan zrodził" Czyli podzielonych w plemieniu "Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Diklę, Obala, Abimela, Sabę, Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana."Podzielonego w plemieniu Hebera, którzy zrodzili plemiona według swoich imion." A siedziba ich sięgała od Meszy do Sefar w górach wschodnich." Czyli od zachodu do wschodu gór Ararat. Analogicznie do współczesnych narodów potomków Sema, których siedziby sięgają od zachodu do wschodu. To są synowie Sema według podzielonych plemion ich, według języków - słów, dźwięków komunikacyjnych ich, według krajów - miejsca zamieszkania ich i według nazw narodów ich. To są podzielone w rodzie i w plemieniu według imion ich plemiona synów Noego i podzieleni w plemieniu według imion ich synowie ich w narodach ich. "Od nich to wywodzą się narody" Czyli każdego z nas "na ziemi po potopie" (Rdz.10,21-32)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-24 19:24:10
Księga Rodzaju 11,1-5

"Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa" Czyli cały rodzaj informacji miał jeden dźwięk komunikacyjny - nośnik jednakowych słów, dźwięków informacyjnych. "Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili" Czyli podczas swojej wędrówki z miejsca osadzenia arki znaleźli równinę w starożytnej Mezopotamii (dorzecze Eufratu i Tygrysu ) I tam się osiedlili potomkowie Chama "I mówili jeden do drugiego:" Czyli i byli jednomyślni: "Nuże wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu!" Czyli szybko wyrabiajmy sobie swoją formę świadomości, a jej skuteczność w ogniu na stosie wypróbujemy. "I używali cegły zamiast kamienia," Czyli i wyrobili sobie swoją formę świadomości. Zamiast świadomości, że Wszechmogący Bóg twórczą myślą i słowem uczynił system duchowo - informacyjnej całości, w którym prarodzice uczynili falowe zakłócenia we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją. Zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) I by nie potęgować falowych zakłóceń negowaniem i manipulowaniem rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. Bo za potęgowanie falowych zakłóceń, na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni "a smoły zamiast zaprawy" Czyli a używali słów Boga w swojej wyrobionej formie świadomości. "Potem rzekli:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - falowy nośnik informacji. "Nuże, zbudujmy sobie miasto" Czyli szybko uczyńmy sobie organizację społeczną "i wieżę, której szczyt sięgał by aż do nieba," Czyli i organizację religijną, której wiedza miałaby sięgać wiedzy Boga."i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi ! " Czyli i uczyńmy sobie przewodnika religijnego w swojej organizacji religijnej, do której będziemy pielgrzymować po rozproszeniu się we wszystkich kierunkach świata. "Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie". Czyli wtedy nastąpiła ingerencja Wszechmogącego gdy zobaczył organizację społeczną i organizację religijną, którą sobie organizowali ludzie. ( Rdz. 11, 1-5)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-27 17:28:36
Księga Rodzaju 11,6-9

"I rzekł Pan:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego zamieszczony we wszechinformacji "Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język," Czyli oto jeden rodzaj informacji - ród Chama i jedno jego plemię i wszyscy mają jeden dźwięk komunikacji "a to dopiero początek ich dzieła" Czyli a uczynienie sobie swojej organizacji społecznej i religijnej, to dopiero początek ich działalności "Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić" Czyli jak początkiem ich działalności była jednomyślność w uczynieniu sobie swojej organizacji społecznej i organizacji religijnej. To teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą to sobie uczynią w swoich organizacjach "Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język," Czyli dlatego wówczas nastąpiła ingerencja: słów, dźwięków - nośników informacji Wszechmogącego, w ich dźwiękach komunikacyjnych "aby nikt z nich nie zrozumiał języka " Czyli dźwięku komunikacyjnego "drugiego !" Czyli aby nikt z nich nie zrozumiał dźwięku komunikacyjnego drugiego! " I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto" Czyli i rozproszył ich Wszechmogący stamtąd we wszystkich kierunkach ziemi, i nie uczynili sobie swoich organizacji." Dlatego nazwano je Babel, " Czyli dlatego nazwano ich organizację społeczną i religijną, którą chcieli sobie uczynić - Babel, "bo tam pomieszał Pan język całej ziemi" Czyli bo tam w ich organizacjach: społecznej i religijnej, którą sobie chcieli uczynić. Nastąpiła ingerencja słów, dźwięków - nośników informacji Wszechmogącego we wszechinformacji, w ich dźwiękach komunikacyjnych "i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi", Czyli i rozproszył ich stamtąd gdzie sobie chcieli uczynić swoje organizacje we wszystkich kierunkach ziemi i po całej powierzchni ziemi (Rdz.11,6-9)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-09-30 20:07:22
Księga Rodzaju 11,10-32

Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał 100 lat, zrodził Arpachaszada w 2 lata po potopie. Gdy Arpachaszad miał 35 lat, zrodził Szelacha. Gdy Szelach miał 30 lat, zrodził Hebera. Gdy Heber miał 34 lata, zrodził Pelega. Gdy Peleg miał 30 lat, zrodził Reu. Gdy Reu miał 32 lata, zrodził Seruga. Gdy Serug miał 30 lat, zrodził Nachora. Gdy Nachor miał 29 lat, zrodził Teracha. Gdy Terach miał 70 lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana braci bliźniaków (Rdz.11,26) Analogicznie jak przed potopem, Noe zrodził Sema, Chama i Jafeta braci bliźniaków, od których wywodzą się narody na ziemi po potopie (Rdz.5,32) Czyli to są dzieje rodu Sema, do dziejów rodu Teracha (Rdz.11,10-26)

"Oto dzieje rodu Teracha: Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota" Czyli Terach zrodził braci bliźniaków. Analogicznie jak przed potopem Noe zrodził braci bliźniaków Sema, Chama i Jafeta (Rdz.5,32) "Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej w Ur chaldejskim" Czyli Haran zmarł w Ur chaldejskim, mieście - państwie zamieszkałym przez potomków Sema. "Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj" która była córką Teracha, ale nie była córką matki Abrama (Rdz.20,12) "a imię żony Nachora Milka", których ojcem Milki i Jiski był Haran, brat Nachora i Abrama "A Saraj była niepłodna, bo nie miała dzieci" "I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama" Czyli trzy pokoleniowa rodzina z jednego rodu wyszła z Ur chaldejskiego miasta - państwa, w południowo - zachodniej Mezopotamii, u ujścia rzek Tygrysu i Eufratu do morza (obecnie południowy Irak) "aby udać się do ziemi Kanaan" Czyli zamieszkałej przez potomków Chama "Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam" Czyli gdy przebyli 960 kilometrów to przybyli do Haranu, miasta w północnej Mezopotamii zamieszkałego przez potomków Sema, i zamieszkali tam ( obecnie ruiny tego miasta w południowo- wschodniej Turcji) Czyli wyszli z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan, potomków Chama , ale zamieszkali w Haranie " Terach żył 205 lat. I umarł Terach w Haranie " I nie udał się do ziemi Kanaan, zamieszkanej przez potomków Chama. Czyli od dziejów rodu Sema, do dziejów rodu Teracha, i śmierci Teracha upłynęło 497 lat (Rdz.11, 27-32)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-10-03 18:41:55
Księga Rodzaju 12,1-5

"I rzekł Pan do Abrama:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego do Abrama "Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę" Czyli apel do każdego z nas, o wyjście z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego, którzy mają swoją naukę i swoją religie, która nie jest według wskazań Wszechmogącego" A uczynię z ciebie naród wielki" Czyli a uczynię z twojego rodu plemiona, które mają jeden język, jeden kraj i są wielkim narodem "i będę ci błogosławił," Czyli i będę w tobie wypełniał wolę moją "i uczynię sławnym imię twoje," Czyli że powszechnie będzie znane imię twoje" tak że staniesz się błogosławięństwem" Czyli tak że staniesz się tym, w którym wypełniać będę wolę moją "I będę błogosławił błogosławiącym tobie," Czyli i będę wolę moją wypełniał przez tych, którzy z tobą wypełniać będą wolę moją" a przeklinających cię przeklinać będę;" Czyli a przeklęci będą ci, którzy woli mojej nie będą wypełniać z tobą " i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi" Czyli i będę w tobie wypełniać wolę moją dla wszystkich plemion ziemi "Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot" Czyli Abram wybrał się z Haranu w drogę do Kanaanu, jak rzekł do niego Wszechmogący, i poszedł z nim bratanek Lot, syn Harana"Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu" Czyli aby udać się do Kanaanu" Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego," Czyli syna Harana," i cały ich dobytek, którego się dorobili" Czyli w Haranie, "i służbę, którą nabyli w Haranie". I z Haranu orszakiem wyruszyli z tym czego dorobili się w Haranie, aby się udać do ziemi kanaanejskiej, zamieszkałej przez potomków Chama. I wyruszyli z Haranu i przybyli do Kanaanu, jak rzekł Wszechmogący do Abrama. Tak uczynił Abram. ( Rdz.12, 1-5)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-10-08 16:26:09
Królestwo sprawiedliwości

"Przystąpiwszy uczniowie Jezusa Zbawiciela, rzekli mu: Dlaczego mówisz, słowa do nich, którzy nie są uczniami w podobieństwach, zastępstwo słów o podobnym znaczeniu" "A On, Jezus Zbawiciel odpowiadając, rzekł: Wam, uczniom moim dane jest znać tajemnice, nieujawnione Królestwo Niebios, sprawiedliwości i dobrych uczynków z pragnienia waszych serc, ale tamtym, którzy nie są uczniami Jezusa Zbawiciela nie jest dane, znać Królestwa Niebios Sprawiedliwości" "Albowiem temu, kto ma, sprawiedliwe i dobre uczynki z pragnienia swego serca, będzie dane, otrzyma pragnienie swego serca i obfitować będzie, miał wszystkiego pod dostatkiem, a nawet nadmiar; a temu kto nie ma, sprawiedliwych i dobrych uczynków pragnienia swego serca i to, co ma, będzie odjęte, pomniejszone. Według wiedzy współczesnej dobro wielokrotnie wraca, a zło 77 razy wraca, czyli nieskończenie "Dlatego w podobieństwach, w zastępstwie słów o podobnym znaczeniu do nich mówię, bo patrząc, na sprawiedliwe i dobre uczynki z pragnienia serca, nie widzą, i słuchając o sprawiedliwych i dobrych uczynkach z pragnienia serca, nie słyszą ani nie rozumieją, nie mają pragnienia serca do sprawiedliwych i dobrych uczynków" "I spełnia się na nich, zapowiedziane proroctwo Izajasza, które powiada prorocze słowa: Będziecie stale, powtarzanych słów słuchać, a nie będziecie rozumieli, nie będziecie mieli pragnienia swego serca do sprawiedliwych i dobrych uczynków, będziecie ustawicznie, ciągle patrzeć na sprawiedliwe i dobre uczynki, a nie ujrzycie, bo nie macie pragnienia swego serca do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków (Mat 13,10-14)cdn...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-10-11 17:24:44
Księga Rodzaju 12,6-9

"Abram przeszedł tę ziemię Kanaanejską aż do centralnie położonego miasta Sychem. Na pogórzu Efraima między górami Garizim i Ebal, z drogami prowadzącymi we wszystkich kierunkach ziemi kanaanejskiej. Sychem będzie też centralnym miejscem przyszłych wydarzeń potomków Abrama. "do dębu More", czyli dąb More przy dąbrowie More "Kananejczycy potomkowie Chama byli wówczas w tej ziemi", do której przybył orszak wyjścia Abrama z ziemi swojej...Haranu "I ukazał się Pan Abramowi i rzekł:" Czyli słowo, dźwięk - nośnik informacji do Abrama, że ziemię kanaanejską dam potomkom Abrama. "Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał" Czyli wtedy tam w ziemi danej potomkom Abrama. Wprowadził lokalny system ofiarniczy w duchowo - informacyjnej całości, którą mu ukazał Wszechmogący "Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot" Czyli z ziemi danej potomkom Abrama, w której wprowadził lokalny system ofiarniczy. Wyruszył w góry na wschód od Betelu - religia zachodu i z dala od religii zachodu "Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu" Czyli analogicznie do współczesnych religii zachodu - Betelu i religii wschodu - Ai. By od nich być z daleka, bo nie są według wskazań Wszechmogącego "Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana" Czyli tam w Izraelu ziemi danej potomkom Abrama. Wprowadził lokalny system ofiarniczy według wskazań Wszechmogącego. By zakryć krwią ofiary w zastępstwie człowieka - źródła zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnej całości. Zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) I by nie czynić falowych zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnej całości. Negowaniem i manipulowaniem rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. By nie ponieś śmiertelnych konsekwencji . Wtedy świadomie wzywać imienia Wszechmogącego "Potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu " Czyli gdy wprowadził lokalny system ofiarniczy w ziemi danej potomkom Abrama, z dala od religii Betelu - zachodu i religii wschodu- Ai, które nie są według wskazań Wszechmogącego. Wędrował coraz dalej, bo aż do Negebu, krańca ziemi kanaanejskiej, którą Wszechmogący dał potomkom Abrama ( Rdz. 12, 6-9)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-10-14 17:26:49
Księga Rodzaju 12,10-13

"Kiedy zaś nastał głód w tym kraju," Czyli wtedy gdy nastał brak żywności w kraju Negeb, który jest na południu ziemi kanaanejskiej w ciepłym i suchym klimacie pustynnym. Egzystencja w tym kraju zależy od częstotliwości i intensywności opadów deszczu - rodzaj informacji z nad sklepienia czasoprzestrzeni. Bo rzeki i zbiorniki wodne są tylko wtedy, gdy są opady deszczu. Wtedy nie było opadów, gdy Abram był w Negebie. I wtedy nastał brak żywności w kraju Negeb "Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz," Czyli wtedy Abram udał się do Egiptu, ziemi potomków Chama (Rdz.2,11;10,7), aby się tam zatrzymać jako przybysz.. Na czas braku żywności w kraju Negeb "gdyż w kraju był wielki głód" Czyli gdyż przy braku częstotliwości i intensywności opadów deszczu, to warunkowo i czasowo kraj Negeb staje się wielką pustynią. Czyli wielkim brakiem żywności "A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj:" Czyli słowo, dźwięk - nośnik informacji do żony Saraj "Wiem, że jesteś piękną kobietą" Czyli jestem świadomym, że jesteś niezwykle harmonijnie ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji z formą ruchu w formie energetycznej "Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą; To jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu" Czyli gdy więc Egipcjanie zobaczą, że Saraj jest o niezwykle harmonijnym całokształcie, to wtedy według zwyczajów Egipcjan żonę zabiorą, a męża pozbawią życia. Bo niezwykle harmonijny całokształt żony, będzie przyczyną śmierci jej męża. "Mów więc, że jesteś moją siostrą,". Czyli mówiła więc prawdę, bo była córką Teracha ojca Abrama, ale nie córką matki Abrama ( Rdz. 20, 12) " aby mi się dobrze wiodło że względu na ciebie " Czyli bo będziesz moją siostrą " i abym dzięki tobie pozostał przy życiu" Czyli i abym dzięki tobie, że jesteś moja siostrą, a nie żoną pozostał przy życiu . Czyli gdy Abram znalazł się w okolicznościach zagrażających życiu. Zapomniał i nie pamiętał, że po wyjściu z Haranu. Wszechmogący uczyni z Abrama naród wielki - Izrael, o wypełnianiu w Abramie woli Wszechmogącego, i danie ziemi kanaanejskiej potomkom Abrama ( Rdz.12, 1-7). I że nie dzięki niezwykle harmonijnemu całokształtowi Saraj, i zmianie pokrewieństwa rodzinnego z męża na brata. Pozostał przy życiu tylko Wszechmogącemu, który swoją wolę wypełniał w Abramie . Czyli analogicznie do każdego z nas, by nie swoim sposobem.Korzystnie wyjść z Abramowych okoliczności ponad czasowych : głód, zwyczaje panujące,i strach przed utratą życia.Tylko nie zapomnieć, ale pamiętać o rzeczywistych faktach i rzeczywistych słowach Pisma Świętego Wszechmogącego Boga (Rdz.12, 10-13)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-10-17 18:11:55
Królestwo sprawiedliwości część 2

"Albowiem otępiało, zanikło pragnienie serca do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków tego ludu, którzy słyszą i widzą i nie mają pragnienia swego serca do czynienia sprawiedliwych, dobrych uczynków, uszy ich, do słuchania słów dotknęła głuchota, zanikła funkcja słyszenia słów, oczy swe przymrużyli, niedokładnie zamknęli, żeby oczami nie widzieli wszystkich sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca ani uszami swymi nie słyszeli, o czynionych, sprawiedliwych i dobrych uczynków i sercem swoim nie rozumieli, pragnienia do czynienia sprawiedliwych i dobrych i nie nawrócili się, do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca, a ja Jezus Zbawiciel ich nie uleczył, żeby słyszeli, i widzieli i sercem rozumieli, z pragnienia swego serca do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków. Analogicznie do Jezusa Zbawiciela wzoru człowieka dla człowieka" "Ale błogosławione, wypełniają wolę Boga oczy wasze, że widzą i czynią sprawiedliwe i dobre uczynki z pragnienia swego serca, i uszy wasze, że słyszą i czynią sprawiedliwe i dobre uczynki z pragnienia swego serca (Mat 13, 15-16)cdn...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-10-20 18:16:59
Księga Rodzaju 12,14-16

"Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna" Czyli według percepcji Abrama, Saraj była o niezwykłych harmonijnych całokształtach (Rdz.12,11) Ale według percepcji Egipcjan, Saraj była o bardzo niezwykłych harmonijnych całokształtach . Bo wśród Egipcjanek nie było niezwykłych harmonijnych całokształtów "A gdy ujrzeli ją dworzanie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i zabrano tę kobietę do pałacu faraona" Czyli również nie było wśród dworzan faraona. Bo wychwalali bardzo niezwykłe harmonijne całokształty Saraj wobec faraona. Czyli taka sama Saraj percepcja przez różne grupy społeczne. I zabrano ten ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji z formą ruchu w formie energetycznej o bardzo niezwykłych harmonijnych całokształtach do pałacu faraona. Bo w pałacu faraona też nie było niezwykłych harmonijnych całokształtów. A faraon musiał posiadać wszystko to, co według dworzan i faraona było niezwykłe. Nieświadomych źródła, tych bardzo niezwykłych harmonijnych całokształtów i ograniczonych do powierzchownej percepcji. Również nieświadomych celu i kraju, z którego Abram ze swoją żoną Saraj przybył do Egiptu. Bo nie zapytali Egipcjanie i nie zapytali dworzanie faraona, i nie zapytał sam faraon. I nie otrzymali odpowiedzi, bo potomkowie Chama są przeklęci, czyli nie wypełniający woli Wszechmogącego Boga. I nie będą świadomi, co czynią ich bracia bliźniacy, potomkowie Sema i Jafeta. " Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa" Czyli ze względu na bardzo niezwykłe harmonijne całokształty Saraj, wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa " tak że miał owce, bydło, osły , niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy " Czyli tak że miał zwierzęta według rodzaju informacji jego z formą ruchu w formie energetycznej oraz ludzi z ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji z formą ruchu w formie energetycznej we wszechinformacji, bez statusu narodowego ( Rdz.12,14-16)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-10-23 17:59:50
Królestwo sprawiedliwości część 3

"Bo zaprawdę, naprawdę powiadam wam, mówię prawdę wam: Wielu proroków mówiło o Zbawicielu i zbawieniu i sprawiedliwych, dobrze czyniących pragnęło, ze swego serca ujrzeć to, co wy widzicie, Zbawiciela sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca, a nie ujrzeli Zbawiciela sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca i usłyszeć to, co wy słyszycie, słowa zbawienia, ze sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca, a nie usłyszeli słów zbawienia, ze sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia serca swego" "Wysłuchajcie więc, uważnie podobieństwa, zastępstwa słów o podobnym znaczeniu o siewcy słowa Zbawiciela o zbawieniu" "Do każdego, z tych kto słucha słowa o Królestwie, Sprawiedliwości i nie rozumie, nie ma pragnienia swego serca do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków, przychodzi Zły, szatan i porywa to, do siebie, co zasiano, przeznaczono w jego sercu, nie rozumieć pragnienia swego serca, do sprawiedliwych i dobrych uczynków; to jest ten, który nie ma pragnienia swego serca do sprawiedliwych i dobrych uczynków, kto jest posiany, przeznaczony dla szatana na drogę, do piekła" (Łuk 16,19-31) "A posiany, przeznaczony na gruncie skalistym, powierzchownie i płytko, to ten, kto słucha słowa, o sprawiedliwych i dobrych uczynkach i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, stałego konsekwentnego postanowienia do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków, nadto jest nie stały w przyjętym słowie o sprawiedliwych i dobrych uczynkach i gdy przychodzi ucisk, wywieranie presji lub prześladowania, szykany dla słowa sprawiedliwych i dobrych uczynków, wnet, szybko się gorszy, zniechęca się" "A posiany, przeznaczony między ciernie, tych którzy nie mają pragnienia swego serca do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków, przeznaczonych dla szatana, i między nie stałych w konsekwentnym postanowieniu czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków, to ten, który słucha słowa o sprawiedliwych i dobrych uczynkach, ale umiłowanie tego świata , przeznaczonego na zagładę i ułuda, nieprawdziwa wartość posiadanego bogactwa zaduszają, zagłuszają słowo sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca i plonu nie wydaje przez prawdziwe wartości sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia serca swego" "A posiany, przeznaczony na dobrej ziemi, do zbawienia, to ten, kto słowa słucha i rozumie, swoim sercem pragnienie czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków; ten wydaje owoc, sprawiedliwych i dobrych uczynków: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Według pragnień ich serca, do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków (Mat 13, 17-23)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-10-26 17:55:40
Księga Rodzaju 12,17-20

"Lecz Pan dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama" Czyli lecz Wszechmogący doświadczył faraona i jego najbliższych ciężkimi plagami - aforyzm dotkliwego bicza, chłosty, ze świadomością że z powodu Saraj, żony Abrama "Wezwał więc faraon Abrama i rzekł:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do Abrama "Cóżeś mi to uczynił ? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją ? " Czyli dlatego nie oznajmił Abram faraonowi, że Saraj jest żoną jego. Bo według zwyczajów Egipcjan, Saraj żonę Abrama by zabrali, a męża Saraj Abrama pozbawili życia "Dlaczego powiedziałeś: Ona jest siostrą moją," Czyli dlatego Abram powiedział, bo Saraj była córką Teracha ojca Abrama, ale nie była córką matki Abrama (Rdz.20,12) "tak że wziąłem ją sobie za żonę ? " Czyli tak, że twoją żonę wziąłem sobie za żonę moją "A teraz, tu jest żona twoja, weź ją i odejdź" Czyli a teraz, tu jest żona twoja, która nie może być żoną moją, weź żonę swoją i odejdź z żoną swoją do ziemi swojej. " Potem rozkazał faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego" Czyli po tych wydarzeniach rozkazał faraon ludziom swoim, aby odprowadzili Abrama wraz z Saraj, żoną Abrama do granicy ziemi Egipskiej. By według zwyczaju Egipcjan, których faraon po tych wydarzeniach nie zabronił Egipcjanom. Nie zabrali Egipcjanie Saraj żony Abrama , a męża Saraj Abrama nie pozbawili życia " i wszystko, co do niego należało" Czyli analogicznie do każdego z nas, że wszystko, co do nas należy, do nas należeć ma ( Rdz.12, 17-20)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-10-29 17:53:32
Księga Rodzaju 13,1-5

"Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim" Czyli wyruszył tedy Abram z Egiptu, nie dzięki Saraj żonie swojej (Rdz.12,13) Ale dzięki interwencji Wszechmogącego, który doświadczył najbliższych faraona ciężkimi plagami, ze świadomością że dotyczą Saraj żony Abrama, którą faraon wziął sobie za żonę swoją i wszystkim, co do Abrama należało, do Abrama należeć miało, do Negebu, z którego wyszedł. Bo był wielki głód, czyli wielki brak opadów (Rdz..10,10) a Lot syn Harana, brata Abrama był z nimi w Egipcie, i wrócił z nimi do Negebu "A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto" Czyli a Abram był bardzo zamożny, bo miał trzody i cenne metale szlachetne, które były miarą zamożności. I za czasu Abrama znana była metalurgia "I wędrował zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu," Czyli z Negebu, który jest na południu aż do Betelu, które jest na północy "do miejsca gdzie poprzednio był jego namiot, między Betel i Ai, " Czyli do miejsca, które jest z dala od Betelu - religii Zachodu i Ai - religii wschodu, które nie są według wskazań Wszechmogącego "do miejsca gdzie przedtem zbudował ołtarz" Czyli do miejsca, które jest z dala od Betelu - religii zachodu i Ai - religii wschodu, gdzie przedtem wprowadził lokalny system ofiarniczy, w ziemi danej potomkom Abrama."Tam wzywał Abram imienia Pana" Czyli tam w Izraelu ziemi danej potomkom Abrama świadomie wzywał Wszechmogącego. "Również Lot, który wędrował z Abramem miał owce, bydło i namioty." Czyli również Lot, bratanek Abrama, który wędrował z Abramem miał swoje trzody i swoje namioty ( Rdz.13,1-5)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-11-02 17:43:58
Księga Rodzaju 13,6-13

"Lecz cały kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem" Czyli przez tak wielki dobytek, nie mógł Abram przebywać z Lotem "Miedzy pasterzami stad Abrama, a pasterzami stad Lota powstał spór" Czyli powstał spór o dostęp do źródeł wody, bo przebywali w górach Betelu (Rdz.13,10) "A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju" Czyli tubylcy, którzy mieszkali wówczas w tym kraju, nie mieli tak wielkiego dobytku, jak Abram i Lot, którzy przebywali w tym kraju" Wtedy rzekł" Czyli słowo, dźwięk - nośnik informacji Abrama "do Lota:" "Niechże nie będzie sporu między mną, a tobą i między pasterzami moimi, a twoimi, jesteśmy przecież braćmi." Czyli Abram jest wzorem łagodzenia sporów z motywacją, że Lot syn Harana, brata Abrama jest dla Abrama jak brat" Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem ? " Czyli czyż cały ten kraj nie jest przestrzenią otwartą ? "Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo" Czyli Abram jest też wzorem ugodowości w pierwszeństwie wyboru "Wtedy Lot podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański - zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru "Czyli wtedy Lota percepcja była jedno aspektowa, że cały okrąg nadjordański - zanim Wszechmogący zniszczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak wszelkie rodzaje informacji w systemie duchowo - informacyjnej całości stworzone przez Wszechmogącego jak ziemia egipska wzdłuż Nilu aż do Soaru czyli Szeliszijjaa Eglat, to jest wzdłuż zachodniego brzegu, do środkowej części brzegu Morza Słonego (Iz.15,5) "I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański" Czyli i dokonał sobie Lot wyboru, jedno aspektowo postrzegając, że cały okrąg nadjordański był obfity w wodę. Bez aspektu mieszkańców Sodomy i Gomory, których później Wszechmogący zniszczy. Czyli analogicznie do każdego z nas, by swoich wyborów dokonywać w wielu aspektach i szerokiej perspektywie " I wyruszył Lot na wschód " Czyli i wyruszył Lot z zachodu, miejsca ugodowego rozstania się z Abramem na wschód " Abram zamieszkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy " Czyli po ugodowym pierwszeństwie wyboru Lota, Abram zamieszkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot po jedno aspektowym wyborze przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy, która później Wszechmogący zniszczył. " A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana" Czyli a mieszkańcy Sodomy myślami, słowami i czynami, bardzo czynili falowe zakłócenia w systemie duchowo- informacyjnym wobec rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Wszechmogącego. I za czynienie falowych zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnym ponieśli śmiertelne konsekwencje ( Rdz. 13, 6-13)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-11-05 18:07:11
Księga Rodzaju 13,14-18

"I rzekł Pan " Czyli słowo, dźwięk - nośnik informacji Wszechmogącego do Abrama "po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś," Czyli Abrama percepcja była z centralnie położonych gór Betelu, z daleka od miasta Betelu - religii zachodu i miasta Ai - religii wschodu, które nie są według wskazań Wszechmogącego "na północ i na południe, na wschód i na zachód," Czyli we wszystkich kierunkach w zasięgu percepcji w szerokiej panoramie, bo z centralnie położonych gór Betelu, ziemi kanaanejskiej " bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki," Czyli, bo całą tę piękną ziemię, którą masz w zasięgu percepcji wieloaspektowej z gór Betelu w szerokiej panoramie i szerokiej perspektywie ( Pwt 8) Bo całą tę ziemię dam tobie i potomstwu twemu na wieki "i rozmnoże potomstwo twoje jak proch ziemi," Czyli i sprawię że potomstwa twojego będzie jak wirowej formy energii nośnika informacji ziemi "tak że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi" Czyli tak że nikt nie zdoła policzyć wirowej energii nośnika informacji ziemi "również potomstwo twoje będzie mogło być policzone" Czyli również potomstwo twoje, nie będzie mogło być policzone "Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam" Czyli wstań z tego miejsca i nie przebywaj na jednym miejscu tylko przejdź ten kraj we wszystkich kierunkach, bo tobie ten kraj dam." Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w dąbrowie Mamre pod Hebronem" Czyli wtedy Abram po zwinięciu namiotów, wyruszył z centralnie położonych gór Betelu, i przybył na południe, by zamieszkać na pogórzu judzkim w Dąbrowie Mamre pod Hebronem" Tam zbudował ołtarz Panu" Czyli tam w Izraelu w ziemi danej Abramowi i potomstwu Abrama pod Hebronem. Wprowadził lokalny system ofiarniczy według wskazań Wszechmogącego.( Rdz.13,14-18)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-11-08 17:57:49
Księga Rodzaju 14,1-4

"W czasach Amrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasaru, Kedorlaomera, król Elamu, i Tidal, król narodów," Czyli w czasach panowania Amrafela potomka Chama, króla zachodniego kraju Synear. Obecnie zachodni Irak (Rdz.10,6-10) Ariocha potomka Sema, króla miasta - państwa Ellasaru - Larsa. Obecnie południowy Irak. Kedorlamera potomka Sema, króla państwa Elamu w południowo - wschodnim kraju Synear. Obecnie południowo - zachodni Iran. Bo na południu krainy Synear panowali królowie, potomkowie Sema w linii Pelega. Obecnie południowy Irak (Rdz.11,10-28) I Tidal, król podległych mu narodów Sema i Chama. Czyli militarna koalicja królów, potomków Sema w linii Pelega i potomków Chama. Braci bliźniaków synów Noego (Rdz.5,32) "Prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, królem Gomory, z Szinabem, królem Admy, z Szemberem, królem Seboim, i z królem miasta Beli czyli Soaru" Czyli prowadzili bratobójczą wojnę z Kananejczykami, potomkami Chama (Rdz.10,6) W okręgu nadjordańskich bliźniaczych miast - państw, i bliźniaczych imion królów ich, i z królem małego miasta - państwa Beli czyli Soaru (Rdz.19,20-23) W ziemi kananejskiej danej Abramowi i potomkom Abrama (Rdz.13,10-17) "Wszyscy oni zeszli się w dolinie Syddim, gdzie teraz jest Morze Słone" Czyli wszyscy oni potomkowie Sema i Chama, braci bliźniaków synów Noego (Rdz.5,32) Zeszli się w największej depresji świata, bo w dolinie Syddim, gdzie teraz obecnie jest Morze Słone " Przez dwanaście lat podlegali Kedorlamerowi, lecz w trzynastym roku zbuntowali się" Czyli przez dwanaście lat podlegali zobowiązaniom ustanowionym przez zwycięskiego Kedorlamera, króla Elamu. Lecz w trzynastym roku zerwali zobowiązania ustanowione przez zwycięskiego Kedorlaomer, króla Elamu ( Rdz.14,1-4)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-11-16 18:18:13
Księga Rodzaju 14,5-6

"W czternastym roku wyruszył Kedorlaomer " Czyli w czternastym roku wyruszył Kedorlaomer, król Elamu. Szlakiem komunikacyjnym prowadzącym z północno - zachodniego kraju Synear "oraz królowie, którzy byli z nim, " Czyli oraz jego militarna koalicja królów, którzy byli z nim. I przybyli do ziemi kanaanejskiej od strony wschodniej, miast - państw okręgu nadjordańskiego " i pobili Refaitów w Aszterot - Karnaim, " Czyli i pobili, bo podzielony w rodzie i podzielony w plemieniu według jego imienia, i według jego imienia zrodził plemię Refaitów. Potomkowie Kanaana z rodu Chama, braci bliźniaków synów Noego (Rdz.5,32) I podzielonego według jego miejsca zamieszkania, miasta - państwa Aszterot - Karnaim przy północno - wschodnim szlaku komunikacyjnym " Zuzytów w Ham " Czyli i pobili, bo podzielony w rodzie i podzielony w plemieniu według jego imienia, i według jego imienia zrodził plemię Zuzytów. I podzielonego według jego miejsca zamieszkania, miasta - państwa Ham, na zachód od wschodniego szlaku komunikacyjnego. " i Emitów na równinie Kiriataim," Czyli i pobili, bo podzielony w rodzie i podzielony w plemieniu według jego imienia, i według jego imienia zrodził plemię Emitów. I podzielonego według jego kraju na równinie Kiriataim, na zachód od wschodniego szlaku komunikacyjnego. "i Chorytów w ich górach Seir " Czyli i pobili, bo podzielony w rodzie i podzielony w plemieniu według jego imienia, i według jego imienia zrodził plemię Chorytów. I podzielonego według jego kraju w górach Seir " aż do El- Paran, które jest na granicy pustyni " Czyli aż do miasta El- Paran ( Elat) na południowo-wschodniej granicy pustyni Paran nad brzegiem Morza Czerwonego ( Rdz. 14,5-6)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-11-21 08:57:18
Zebulonow jeszcze Ci chwilę zejdzie zanim dojdziesz do czasów współczesnych. A teraz to dopiero miałbyś o czym pisać.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-11-21 20:49:41
Mało ci jeszcze?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-11-22 07:58:14
Mądre słowa najmądrzejszej istoty:
2020-05-11- 20:54:38

Uważam, że dla ciebie to bez różnicy, bo i tak nikt nie zauważy twojej nieobecności, więc nie wiem, po co tutaj jeszcze jesteś. Ewidentnie wiele razy dawałeś do zrozumienia, że szukasz poklasku, ale nigdy nie udało ci się go zdobyć.

Ty zauważasz moją nieobecność i obecność.
A teraz produkuj swoje banały. Poczuj się lepiej, bo dla ciebie to terapia.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-11-22 20:13:46
"Never was so much owed by so many to so few'
Winston Churchill, 20 August 1940, House of Commons

Mało ci jeszcze?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-11-22 20:29:14
Jasne dzedaj. Jesteś jak Kaczyński, który przed kamerami powiedział, że niewielu ludzi jest tak mądrych jak on. Już wiem, że ty do tej grupy należysz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-11-22 21:26:50
Nie wiem, czy tak Kaczyński powiedział, bo tego zwyczajnie nie śledzę, widzę, że ty tak. I to jest twój problem, a potem każdego, kto nie lubi Owsiaka lub wielbi Kaczyńskiego. Współczuję ci, że nie masz swojego życia.

Co do rzekomej "treści" twojej ostatniej wypowiedzi, bo jak zwykle urządzasz gównoburzę bez ładu i składu, to fajnie, że sobie znowu wmawiasz coś, co nie padło.

Na zdrowie, pomyleńcu!

Ja cytuję konkretną wypowiedź Churchilla, a ten tam widzi coś o mnie w kwestii mądrości. Można spotkać bardziej chorego człowieka?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-11-22 22:12:56
Tak.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-11-22 23:42:54
Powiedział "człowiek", który spojrzał w lustro.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-11-23 07:33:29
Tak.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-11-23 20:50:19
Musisz wymienić swojego Windowsa 95, bo ci się zwoje nerwowe zawiesiły.

Co do cytatów, znalazłem starszy i podpisany, więc wygrałem. Podjąłem jedynie twoje wyzwanie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2022-11-23 22:11:18
Tak do kwadratu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2022-11-24 00:00:31
Mało, zaskocz mnie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-12-05 16:37:42
Księga Rodzaju 14,7-8

"Potem zawrócili i przybyli do En-Miszpad, czyli do Kadesz,"Czyli potem zawrócili z El - Paran (Elat) ze wschodniego szlaku komunikacyjnego i przybyli do Kadesz - oazy źródeł na pustyni Syn "i zniszczyli cały kraj Amalekitów," Czyli zniszczyli, bo podzielony w rodzie i podzielony w plemieniu według imienia, i według jego imienia zrodził plemię Amalekitów. I podzielonego według jego kraju Negeb "a także Amorytów, którzy mieszkali w Chasason - Tamar" (Ein Gedi) Czyli a także zniszczyli, bo podzielony w rodzie i podzielony w plemieniu według imienia, i według jego imienia zrodził plemię Amorytów. I podzielonego według jego kraju, na pustyni judzkiej w tropikalnej oazie przy dolinie Syddim. Czyli podziały w rodzie i w plemieniu, brak świadomości, że są podzielonymi potomkami braci bliźniaków synów Noego (Rdz.5,32) oraz brak wzajemnego wsparcia, to źródło pobicia i niszczenia całych krajów, które jest bliźniaczo - bratobójczą zbrodnią "Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru" Czyli wtedy wyruszyli kananejscy królowie nadjordańskiego okręgu miast - państw, by bronić swoich podzielonych miast - państw. Bez udzielenia wsparcia podzielonym potomkom Kanaana z rodu Chama, pobitym w poniszczonych krajach "i uszykowali się w dolinie Syddim do walki z nimi," Czyli uszykowali się w największej depresji ziemi, bez wzajemnego wsparcia, podzielonych plemion potomków Kanaana z rodu Chama. Do walki z Kedorlaomrem, królem Elamu oraz jego militarną koalicją królów, którzy byli z nim. Nieświadomych, że pobili i zniszczyli całe kraje. Podzielonych w rodzie i podzielonych w plemieniu, potomków Chama braci bliźniaków synów Noego ( Rdz.5,32) I dokonali bliźniaczo-bratobójczej zbrodni (Rdz.14,7-8)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-12-12 17:19:52
Księga Rodzaju 14,9-11

"mianowicie z Kedorlaomerem, królem Elamu, i Tidalem, królem narodów i Amrafelem, królem Synearu, i Ariochem, królem Ellasaru," Czyli czterech królów, z których trzech było z krajów - państw, i jeden król z miasta - państwa w militarnej koalicji "czterech królów przeciw pięciu" Czyli przeciw pięciu kananejskim królom nadjordańskiego okręgu podzielonych miast - państw. Bez wzajemnego wsparcia bliźniaczo - braterskiego, podzielonych kananejskich plemion "A w dolinie Syddim" Czyli a w największej depresji Syddim, analogicznie do największego braku świadomości, że jesteśmy podzielonymi potomkami Sema, Chama i Jafeta, braci bliźniaków synów Noego (Rdz.5,32) "było wiele dołów ze smołą ziemną" Czyli a brak świadomości prowadzi do wielu bliźniaczo - bratobójczych zbrodni. A w największej depresji Syddim, w której kananejscy królowie z nadjordańskiego okręgu podzielonych miast - państw, uszykowali się do walki z militarną koalicją "było wiele dołów ze smołą ziemną", Czyli a największa depresja Syddim była strategiczna, taktyczna i logistyczna, bo z wieloma dołami ze smołą ziemną "Toteż gdy królowie Sodomy i Gomory uciekali, wpadli tam, a pozostali uciekli w góry" Czyli toteż gdy w podzielonych kananejskich plemionach nie było bliźniaczo - braterskiego wzajemnego wsparcia. Toteż i zawiodło uszykowanie się do walki w największej depresji Syddim, która była strategiczna, taktyczna i logistyczna, bo z wieloma dołami ze smołom ziemną, i która nie zwiodła, ale militarnej koalicji. Bo kanejskim królom Sodomy i Gomory pozostała ucieczka i wpadnięcie do dołów ze smołą ziemną. A królom Admy, Seboim i Beli czyli Soaru pozostała ucieczka w góry przed militarną koalicją "Wtedy zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odeszli" Czyli wtedy gdy militarna koalicja pobiła podzielone kananejskie plemiona. Zniszczyła całe ich kraje oraz przyczyniła się do ucieczki i wpadnięcie do dołów ze smołą ziemną, Królów Sodomy i Gomory oraz ucieczkę w góry pozostałych królów. Wtedy militarna koalicja zabrała całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, i odeszła do swoich krajów - państw i miasta - państwa. Nieświadoma, że pobiła, zniszczyła całe ich kraje. Przyczyniła się do ucieczki i wpadnięcie do dołów ze smołą ziemną, królów Sodomy i Gomory. Ucieczkę w góry pozostałych króli oraz zabranie całego mienia i wszystką ich żywność. Podzielonych w rodzie i podzielonych w plemieniu według ich krajów oraz podzielonych w miastach - państwach. Potomków Chama, braci bliźniaków synów Noego ( Rdz. 5, 32) Dokonując bliźniaczo- bratobójczej zbrodni ( Rdz.14, 9-11)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2022-12-23 16:43:10
Księga Rodzaju 14,12-14

"Zabrali też Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek i odeszli; mieszkał bowiem w Sodomie" Czyli militarna koalicja Kedorlaomera zabrała do niewoli Lota syna Harana, brata Abrama i jego wielki dobytek, przez który nie mógł Lot przebywać razem z Abramem (Rdz.13,6) i odeszła militarna koalicja. Lot bowiem mieszkał w Sodomie po ugodowym pierwszeństwie jedno aspektowego wyboru Lota. Bo" że cały okręg nadjordański był obfity w wodę..."(Rdz.13,9-11) bez aspektu mieszkańców Sodomy (Rdz.13,13) "I przyszedł pewien uchodźca, i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w dąbrowie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama" Czyli i nie przyszedł tubylec - Kanaanejczyk, przeklęty potomek Kanaana syn Chama(Rdz.9,25), ale przybysz z innego kraju, który zamieszkał w ziemi kananejskiej. "I oznajmił Abramowi Hebrajczykowi," Czyli potomkowi Pelega, syna Hebera z rodu Sema (Rdz.10,22-25), że militarna koalicja zabrała Lota i jego dobytek i odeszła. Wtedy Abram mieszkał na pogórzu judzkim pod Hebronem w dąbrowie Amoryty z plemienia Amorytów o imieniu Mamre, który był bratem Eszkola i Anera, wspierających Abrama "Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi, urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan" Czyli gdy Abram usłyszał, co uczyniła militarna koalicja Kedorlaomera, to z pod Hebronu wyruszył w pościg, aż do najdalej wysuniętego na północ Dan "Potem podzielił swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swoimi" Czyli Abrama strategiczna taktyka, osaczenia i zaskoczenia nocą ze sługami swymi, militarną koalicję była skuteczną "pobił ich i ścigał aż do Choby, na północ od Damaszku" Czyli Abrama strategiczna taktyka była skuteczna, bo pobił militarną koalicję Kedorlaomera i ścigał aż do Choby na północ Półwyspu Arabskiego " Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi " Czyli przez uzbrojenie wypróbowanych ludzi, wyruszenie w pościg, strategiczna taktyka i ściganie ich. Tak odzyskał cały dobytek również przyprowadził Lota bratanka swego, a także kobiety i ludzi plemion kanaanejskich. Czyli Abrama ruszenie w pościg aż do Dan za militarną koalicją Kedorlaomera. Było błogosławieństwem, czyli wypełnieniem woli Wszechmogącego Boga, by przyprowadzić Lota bratanka Abrama i jego wielki dobytek. Bo jest rzeczą bezsporną, że bez błogosławieństwa , czyli woli Wszechmogącego Boga. Militarną koalicje Kedorlaomera nie mogło pokonać trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi. Pościg z pod Hebronu aż do Dan ani strategiczna taktyka oraz ściganie ich aż do Choby, na północ Półwyspu Arabskiego. Tylko Abrama błogosławiony wzór ruszenia i pościgu, by przyprowadzić na powrót Lota i jego cały dobytek. Czyli błogosławione wypełnianie woli Wszechmogącego Boga, by Abram był zwycięzcą militarnej koalicji Kedorlaomera. Czyli analogicznie do każdego z nas, że każde nasze wzajemne wsparcie bliźniaczo - braterskie będzie błogosławieństwem, czyli wypełnianiem woli Wszechmogącego Boga. ( Rdz. 14,12-14)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-01 18:16:01
Księga Rodzaju 14,15-21

„Potem podzieliwszy swój oddział (z trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi) napadł na nich (militarną koalicję Kedorlaomera) w nocy ze sługami swymi (urodzonymi w Abrahama domu) pobił ich (militarną koalicję) i ścigał (pobitych) aż do Choby (przy szlaku komunikacyjnym z Egiptu do Chaldei) na północ od Damaszku (przy szlaku komunikacyjnym)” „Tak odzyskał cały dobytek (zabrany przez militarną koalicję Kedorlaomera) Również przyprowadził na powrót (uprowadzonego) Lota, bratanka swego, i jego dobytek (zabrany przez koalicję) a także kobiety i ludzi (wziętych do niewoli)”
(Rdz 14,15-16)
 
 "A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli," Czyli a gdy Abram wracał po błogosławionym zwycięstwie nad Kedorlaomera militarną koalicją "wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej" Czyli wyszedł Abramowi na spotkanie bez wzajemnego bliźniaczo - braterskiego wsparcia w pościgu za militarną koalicją, król Sodomy. Jak w zwyczaju bywało do doliny braku świadomości, doliny braku świadomości królewskiej, że są potomkami braci bliźniaków synów Noego (Rdz.5,32) "Melchisedek zaś król Salemu," Czyli Melchisedek zaś znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju (Hebr.7,2) Czyli znów najpierw organizacja władzy monarchicznej, nazwana władzą sprawiedliwości, następnie organizacja władzy hierarchicznej nazwana władzą pokoju społecznego (Rdz.11,4) "wyniósł chleb i wino" Czyli wystawił symboliczne atrybuty życia i śmierci władzy monarchicznej i hierarchicznej "A był on kapłanem Boga Najwyższego" Czyli a w organizacji władzy hierarchicznej była też instytucja hieratyczna, pośrednik Boga Najwyższego, jednego z wielu bogów kanaanejskich "I błogosławił mu, mówiąc:" Czyli i swoją wolę oznajmił Abramowi, mówiąc: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji we wszechinformacji "Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego," Czyli niech Abram będzie wypełniał wolę Boga Najwyższego "stworzyciela nieba i ziemi ! "I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje ! " Czyli niech będzie wypełniana wola Boga Najwyższego, którego wolą było, by Abram był zwycięzcą Kedorlaomera militarnej koalicji. Nieświadomych potomków braci bliźniaków synów Noego (Rdz.5,32) Abram otrzymał błogosławieństwo od większego , ale tylko z nazwy i według hierarchii ( Hebr.7,6-7) Bez obietnicy, którą otrzymał Abram od Wszechmogącego Boga, że ziemię kanaanejską da Abramowi i potomstwu Abrama ( Rdz.13,14-15) " A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego" Czyli a Abram dał mu dziesięcinę z błogosławionego zwycięstwa temu, który jest wielki, ale tylko z nazwy i według hierarchii ( Hebr.7,4) " Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: " Czyli wtedy rzekł : słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji, Króla Sodomy do Abrama "Daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek !" Czyli nieświadomy, Abrama błogosławionego zwycięstwa nad Kedorlaomera militarną koalicją ( Rdz. 14,17-21)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-07 17:43:49
Księga Rodzaju 14,22-24

"Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: " Czyli Abram odpowiedział królowi Sodomy, nieświadomemu błogosławionego zwycięstwa Abrama nad Kedorlaomara militarną koalicją. "Podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego" Czyli składam przysięgę swą Wszechmogącemu Bogu Najwyższemu "stworzyciela nieba i ziemi" "że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, " Czyli, że nie wezmę ani przędzy na tkaninę, ani rzemyka na sandały. Bo za czasu Abrama znane było rzemiosło tkackie i garbarskie " ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie," Czyli z tego wszystkiego, co należy do ciebie, nie może należeć do mnie "abyś nie mógł powiedzieć: To ja wzbogaciłem Abrama," Czyli aby nie mógł powiedzieć, potomek Kanaana, syn Chama, który został przeklęty, czyli nie wypełniający woli Wszechmogącego Boga. Oddany szatanowi, by być jego medium, nieświadomy co czynią jego bracia bliźniacy synowie Noego (Rdz.9,25-27) "Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli słudzy" Czyli nie chcę nic, co należy do ciebie, bo co należy do ciebie przeklętego, nie może należeć do mnie, oprócz żywności," co spożyli słudzy" moi w błogosławionym zwycięstwie nad Kedorlaomera militarną koalicją, oraz działu należnego mężom, "którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu" Czyli oraz działu należnego z błogosławionego zwycięstwa, mężom Amoryckim, którzy poszli z Abramem, bracią Anerowi, Eszkolowi i Mamremu "niech oni wezmą swój dział", czyli niech bracia Amoryci wezmą swój należny im dział z błogosławionego zwycięstwa nad Kedorlaomera militarną koalicją ( Rdz.14,22-24)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-14 18:36:56
Księga Rodzaju.15,1-5

"Po tych wydarzeniach" Czyli po błogosławionym zwycięstwie nad Kedorlaomera militarną koalicją, i po spotkaniu z nieświadomym błogosławionego zwycięstwa królem Sodomy oraz Melchisedeka, władcą monarchii, hierarchii i instytucji hieratycznej "doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana:" Czyli doszedł dźwięk akustyczny do Abrama i otrzymał w wizji następujące: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik wizualnej informacji Wszechmogącego "Nie bój się Abramie," Czyli nie bój się Kananejczyków Abramie, "Jam tarczą twoją;" Czyli Jam ochroną twoją "zapłata twoja będzie sowita ! " Czyli otrzymasz należność swoją, która będzie obfita ! "Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny," Czyli na tą informację Abram odpowiedział: Wszechmogący Boże, cóż mi możesz dać, czy możesz mi dać potomka, gdy ja zbliżam się do kresu mojego życia bez potomka " a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku" Czyli a wszystko, co należy do mnie, będzie należało do Eliezera z Damaszku "Potem rzekł Abram: " Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustyczny informacji Abrama "Przecież nie dałeś mi potomka, więc mój domownik będzie dziedzicem moim" Czyli przecież nie mam potomka, bo mi go nie dałeś, więc do tego, który służy w moim domu będzie należało wszystko, co należało do Abrama "Wówczas doszło go słowo Pana: " Czyli wówczas doszło Abrama: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji Wszechmogącego "Nie ten będzie dziedzicem twoim " Czyli nie do tego należeć będzie wszystko, co do Abrama należało " lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim." Czyli ten, który będzie pochodził z wewnętrznie ukształtowanego rodzaju informacji twojej, do tego będzie należało wszystko, co należało do Abrama. " Potem wyprowadził go na dwór i rzekł :" Czyli potem wyprowadził Abrama na zewnątrz i rzekł:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji Wszechmogącego do Abrama "Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć ! " Czyli spójrz w kierunku nieba i policz gwiazdy, których policzyć nie możesz I rzekł do niego " Czyli słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji akustycznej Wszechmogącego do Abrama, zamieszczony we wszechinformacji " Tak liczne będzie potomstwo twoje," Czyli którego policzyć nie możesz ( Rdz.15,1- 5)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-17 17:41:12
Księga Rodzaju 15,6-9

"Wtedy uwierzył Panu," Czyli wtedy Abram uwierzył Wszechmogącemu gdy doszło: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji do Abrama. I wizja słowa, dźwięku - nośnika wizualnej informacji Wszechmogącego, że jest ochroną Abrama oraz, że dziedzicem Abrama będzie ten, który będzie pochodził z wewnętrznie ukształtowanego rodzaju informacji Abrama. I że tak liczne będzie Abrama potomstwo, którego jak na niebie gwiazd, Abram policzyć nie mógł "a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu" Czyli a Wszechmogący uznał Abrama wiarę za uzasadnioną. Analogicznie do każdego z nas, których wiara jest uzasadniona w potomstwie Abrama, w którym ma udział każdy z nas w Jezusie Zbawicielu. Najdoskonalszy wzór w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. By nie ponieś śmiertelnych konsekwencji "Potem rzekł do niego:" Czyli następnie rzekł: słowo,dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji Wszechmogącego do Abrama "Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego," Czyli jam jest Wszechmogący, który Abrama wyprowadził z Ur chaldejskiego, którzy mają swoją religię i swoją naukę, która nie jest według wskazań Wszechmogącego "aby ci dać tę ziemię w posiadanie" Czyli aby Abramowi i jego potomstwu dać na wieki w posiadanie ziemię kanaanejską (Rdz.13,15)" A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę ?" Czyli Abram odpowiedział: Wszechmogący Boże, po czym poznam, że ziemię kanaanejską posiądę ? " On zaś rzekł:" Czyli Wszechmogący natomiast rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji Wszechmogącego do Abrama "Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana," Czyli, bo u trzyletnich rodzajów informacji zakończył się proces doskonałego ukształtowania funkcjonalnego, wewnętrznego i zewnętrznego. Rodzajów informacji z jedną formą ruchu w formie energetycznej we wszechinformacji "nadto synogarlicę i gołębicę" Czyli ukształtowane funkcjonalnie, wewnętrznie i zewnętrznie rodzaje informacji z jedną formą ruchu w czasoprzestrzeni w formie energetycznej we wszechinformacji. Czyli symboliczna analogia do podziału społecznego potomków Abrama: król, lud pospolity, dworzanie oraz prorok i kapłan (Rdz.15,6-9)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-19 09:53:18
@Zebulonow14 dalej cię trzyma? Nic cię nie puściło od dłuższego czasu. A może jednak poszukasz specjalisty, który cokolwiek ci pomoże?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-19 10:52:37
@peres
Jezus Zbawiciel wzór człowieka dla człowieka. Powiedział, że nie potrzebują lekarza zdrowi, którzy w trosce o system tłumaczą wersety biblijne, tylko chorzy, którzy czynią w systemie destrukcje. Analogicznie do ciebie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-19 17:43:29
I ty jesteś tą kompetentną osobą, która w sposób prawidłowy tłumaczy Biblię? Dlaczego uważasz, że twoja interpretacja jest tą właściwą?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
saxon 2023-01-20 18:18:03
Zebulonow , brzmisz jakoś dziwnie znajomo . Jak Grażynka .
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-20 21:51:36
@peres
Bóg Wszechmogący jest niezwykle obiektywnym, gdy człowiek zagłębia się w analizowanie wersetów biblijnych, wtedy Duch Święty, czyli doskonałe myśli Boga Wszechmogącego objawiają znaczenie słów. Wówczas każdemu z nas, objawi takie samo znaczenie słów i taką samą konkluzje.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-20 22:00:37
Szkoda tylko, że tobie to umknęło i twoje analizy przypominają objawy choroby psychicznej.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-20 22:17:14
@peres
Proszę uzasadnić pomówienie. Brak uzasadnienia będzie dowodem, że piszesz o sobie, wskazując innych.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
saxon 2023-01-21 06:48:02
Brzmisz zupełnie jak Grażyna
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-21 15:42:10
A ten dzban po raz enty o chorobie psychicznej, ale zgadza się, swoich pomówień nigdy nie udowadnia.

Oporządziłeś dzisiaj ciotkę ubeczkę? Wspominała coś o testamencie? Idziesz do paramilitarsów?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-21 16:35:14
@Zebulonow14 żeby nie było, to uzasadniam swoje przypuszczenia o twoich objawach natury psychicznej:
”Czyli, bo u trzyletnich rodzajów informacji zakończył się proces doskonałego ukształtowania funkcjonalnego, wewnętrznego i zewnętrznego. Rodzajów informacji z jedną formą ruchu w formie energetycznej we wszechinformacji "nadto synogarlicę i gołębicę" Czyli ukształtowane funkcjonalnie, wewnętrznie i zewnętrznie rodzaje informacji z jedną formą ruchu w czasoprzestrzeni w formie energetycznej we wszechinformacji"

Powiedz, czy to jest normalny tekst dla normalnych ludzi?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-21 17:08:35
Lepiej napisz o ciotce.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-21 18:38:35
@peres
Jak według ciebie, zaistniał świat materialny, umownie nazwany.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-01-22 00:53:36
@powrociezebulonowa, do kompletu ułomności psychicznych trzeba ci dodać schizofrenię, a to już poważna sprawa. Głosy z tamtego świata coś ci mówią? :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-22 11:03:07
@Zebukonow14 czy muszę się wypowiadać jak zaistniał świat materialny? Przecież tym zajmowali się naukowcy, a jeśli chodzi o kościół to tutaj odgrywa rolę kwestia wiary. Moje zdanie na ten temat niczego nie wniesie i nie zmieni w tych obszarach.
Nie zadawaj głupich pytań, tylko przestań może już publikować te durne wywody, które albo ktoś ci podsyła do publikowania, albo są efektem twoich dolegliwości psychicznych.
I tak w skrócie kogoś tymi głupotami przekonałeś do czegoś, uświadomiłeś może? Poważnie pytam.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2023-01-22 12:05:53
O skali szaleństwa mogą wypowiadać się kustosze zakurzonych księgozbiorów, archiwów w przepastnych magazynach. Oni maja dostęp do życiowych dzieł wariatów, dysertacji profesorskich, prac doktorskich , czy zwykłych, szeregowych magisterskich, które nigdy nikomu do niczego się nie przydały, wariatów, którzy umierali w glorii chwały i są na pomnikach. a ich mózgi w słoikach z formaliną w poszukiwaniu genialności struktury. Najwięcej rozsądku i skromności wykazali piewcy komunizmu w PRLu, twórcy socjalistycznej ekonomii, czy socjalistycznej ekonomii. Oni swoje dzieła wycofali wstydliwie z bibliotek i skierowali na przemiał w papierni Klucze. Przy tym całym szaleństwie , pisanina małego żuczka jest niczym
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-22 13:07:01
Rynsztokowcu, czy poza obrażaniem innych ludzi potrafisz coś jeszcze? Bo normalny człowiek poza tym potrafi jeszcze coś innego, a ty jedynie potrafisz obrażać, co nas prowadzi do stwierdzenia, że jesteś zwykłym rynsztokowcem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-22 16:18:34
Księga Rodzaju 15,10-14

"I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły," Czyli i w podziałach społecznych potomków Abrama będą też wewnętrzne podziały społeczeństwa "i położył jedną połać na przeciw drugiej," Czyli wewnętrzny podział społeczny: król przeciw królowi, lud pospolity, przeciw ludowi pospolitemu i dworzanie przeciw dworzanom "lecz ptaków nie dzielił" Czyli lecz prorok i kapłan będą ponad podziałami "Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny," Czyli wtedy przybędą zaborcze narody, bo wewnętrzny podział społeczny będzie dla nich informacją do zaboru "lecz Abram je odpędził " Czyli lecz Abram symbolicznie nie dopuścił do zaboru "A gdy zachodziło słońce," Czyli a gdy zanikła świadomość "ogarnął Abrama twardy sen," Czyli doświadczył Abram utraty świadomości "wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność" Czyli wtedy też doświadczył Abram lęku o utratę życia i dogłębne pozbawienie świadomości "I rzekł do Abrama:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji do Abrama "Wiedz dobrze," Czyli teraz będziesz świadomym, że twoje doświadczenia z utratą świadomości, z lękiem o utratę życia i pozbawienie dogłębnej świadomości będą doświadczeniami potomstwa twojego " że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie "Czyli, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przybysze - przechodnie w ziemi potomków synów Noego, braci bliźniaków ( Rdz.5, 32) "która do nich należeć nie będzie" Czyli która do potomków Abrama należeć nie będzie "i będą tam niewolnikami," Czyli i będą tam bez świadomości, że są potomkami Abrama, który jest potomkiem syna Noego, braci bliźniaków (Rdz.5,32) "i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat" Czyli i utracą świadomość, z lękiem o pozbawienie życia i dogłębną utratę świadomości przez czterysta lat "Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą;" Czyli lecz Wszechmogący Bóg także doświadczy naród, który potomków Abrama doświadczył: utratą świadomości, lękiem o utratę życia i pozbawieniem dogłębnej świadomości "a potem wyjdą z wielkim dobytkiem" Czyli a potem wyjdą z niewoli z wielkim doświadczeniem nie świadomości i wielkim dobytkiem za niewolniczą pracę przez czterysta lat. Czyli analogicznie do każdego z nas, bo doświadczenia nie świadomości potomków Abrama są naszymi doświadczeniami nie świadomości. Bo jesteśmy potomkami synów Noego, braci bliźniaków (Rdz.5,32) którzy mają udział w potomstwie Abrama, czyli w Jezusie Zbawicielu. Najdoskonalszym wzorze w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. By nie ponieś śmiertelnych konsekwencji (Rdz.15,10-14)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-22 17:37:02
@peres
Skoro nie podałeś jak według ciebie zaistniał świat materialny...To zaistniał według Biblii-instrukcji życia w systemie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-22 18:38:55
@Zebiulonow14 powiedzmy, że świat materialny zaistniał według Biblii. Rozwiń to własnymi słowami, bez cytatów z Księgi Rodzaju.
A tak na marginesie, to oprócz Księgi Rodzaju coś dla ciebie ma wartość naukowo -biblijną?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-22 19:37:31
@peres
Wartość duchowo-intelektualną ma tylko i wyłącznie Biblia, bo jest zbieżna z odkryciami nauki.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-22 22:11:38
Czy Biblia według ciebie jest tylko Księgą Rodzaju? Niczym innym się nie podpierasz w swoich farnazonach.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-23 00:12:05
siures, czyżbyś znalazł sobie nową ofiarę? W jaki sposób jest on ode mnie lepszy...?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2023-01-23 06:20:07
Sama świadomość, że siedzi się z rodziną na malutkiej kulce, która pędzi przez mróz bliski zera bezwzględnego , w próżni z prędkością kilku tysięcy kilometrów wkoło rozżarzonej kuli jest bardziej stresująca niż rozmyślania, kto to wszystko zrobił.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-23 10:38:19
@peres
Skoro jest Biblia zbieżna z odkryciami nauki, to jest rzeczywistym i rzetelnym faktem. Wówczas absurdem jest negowanie i manipulowanie rzeczywistymi i rzetelnymi faktami.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-23 20:18:50
siures, zazdroszczę ci ilości wolnego czasu, żeby dyskutować na takie idiotyczne tematy.

No ale jak ciotka z ubeckiej emerytury utrzymuje, to hulaj dusza, piekła nie ma.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zajec 2023-01-24 08:35:12
W którem to miejscu biblia i nauka jest zbieżna, że się tak skromnie zapytam To , że sie znajdzie jakieś kości, to jeszcze nie fakt rzeczywisty, że są to Trzej Królowie Monarchowie
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-24 10:14:55
@zajec
Zbieżność Biblii z odkryciami nauki jest od początku, że myśl jest twórcza, którą Bóg Wszechmogący stworzył uniwersum. Wspomniałeś o kościach, czyli o archeologii, która też jest zbieżna z odkryciami.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-24 12:10:18
zebulonow14 zmień dealera, bo piszesz bez składu i ładu. Do czego zmierzasz publikując i interpretując w niezrozumiały sposób Księgę Rodzaju?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-24 19:58:43
siures, objawił się w tobie katolik?

A tak poza tym jak zwykle swojego rozmówcę wyzywasz od chorych psychicznie i ćpunów.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-01-29 16:23:12
Księga Rodzaju 15,15-21

"A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju" Czyli Abram przyłączony zostanie do przodków swoich, przeżywając życie bez konfliktowo "i będziesz pogrzebany w późnej starości" Czyli i Abram będzie pogrzebany gdy dożyje późnej starości "Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj," Czyli lecz dopiero czwarte pokolenie Abrama wróci do ziemi kanaanejskiej, którą Wszechmogący Bóg dał Abramowi i potomkom Abrama na wieki (Rdz.13,15) "gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów" Czyli gdyż do tego czasu przeklęte potomstwo Kanaana, syna Chama będzie medium szatana w negowaniu i w manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga (Rdz.9,25) A za czynienie falowych zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnym, na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje od potomków Abrama "A gdy słońce zaszło" Czyli a gdy nie było pokoleniowej świadomości, że Abram i potomstwo Abrama są błogosławieństwem, w którym Wszechmogący Bóg będzie wypełniał swoją wolę (Rdz.12,1- 8) w której udział mają potomkowie synów Noego, bracia bliźniacy (Rdz.5,32) Czyli każdy z nas w Jezusie Zbawicielu "i nastała ciemność," Czyli i nastał brak pokoleniowej świadomości błogosławieństw "oto ukazał się dymiący piec" Czyli oto gdy nastał brak pokoleniowej świadomości błogosławieństw. Wtedy nastąpił podział społeczny potomków Abrama, który był źródłem konfliktów społecznych. A gdy był konflikt społeczny wtedy nastąpił wewnętrzny podział społeczny potomków Abrama. A wewnętrzny podział społeczny, potomków Abrama był informacją do zaboru. " i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami " Czyli i słowa Pisma Świętego Wszechmogącego Boga,które wskazują na wszelkie podziały, które są źródłem wszelkich konfliktów ( Ps.119, 105) "W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem mówiąc:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. Czyli w dniu tym zawarł Wszechmogący swoje zobowiązania, wobec błogosławieństw Abrama, i że ziemię kanaanejską da Abramowi i potomstwu Abrama na wieki." Potomstwu twemu daje tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:" Czyli potomstwu twojemu daje tę ziemię, od południowego zachodu aż po północny wschód. "Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitow, i Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów, i Amorytów,i Kananjczyków,i Girgazytów, i Jebuzytów." Czyli i podzieleni w rodzie, i podzieleni w plemieniu według swoich imion. Zrodzili plemiona według ich imion i według ich języków, i według ich krajów, i według ich narodów. potomkowie Kanaana, syna Chama, którzy są nieświadomi i przeklęci, czyli oddani szatanowi, by być jego medium w negowaniu i w manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga. A za czynienie falowych zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnym, na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje od potomków Abrama (Rdz.15,15-21)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-29 17:26:45
Kolejne natchnienie?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-29 18:28:54
Ty mi powiedz.

Zmęczyłeś się na WOŚPiu?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-01-30 10:58:51
He he he @powrocietutejszegotłuka, kolejny rok twojego pienienia się, a Orkiestra nadal jest, ma się świetnie, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-01-30 11:45:24
@powrocietutejszegotłuka... brzmi sensownie:)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-30 18:20:57
Rynsztokowcu, z desperacji już zacząłeś wszędzie walić komentarze? Jako że jesteś zerem, to nawet mi nie ciebie nie żal.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-30 18:21:50
siuresik, dobrze, że w końcu masz się za czym schować, bo ostatnio to robiłeś w portki na mój widok.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-01-31 11:12:40
@powrociemoejscowegoidioty,zgodnie z zasadami projekcji, jednej z twoich ułomności (nawiasem to również cię kwalifikuje w pierwsze szeregi rycerzy wuca :-), pozwolisz że przetłumaczę : "Ale jestem rynsztokowcem!, z desperacji już zacząłem wszędzie walić komentarze. Jako że jestem zerem, to nawet mi nie siebie nie żal"...cokolwiek by nie znaczyło ostatnie sformułowanie he he he
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-01-31 18:45:16
A ten świr non stop za mną lata, co za stalker walony.

Oj, zabolało mój komentarz? Dlatego edytujesz mój komentarz? Czy może nie potrafisz czytać? Nic nie musisz tłumaczyć, desperacie, bo to piękną polszczyzną napisane, czego nie można o twojej powiedzieć. Człowiek z halucynacjami zarzuca innym projekcje, a to się uśmiałem. Już nawet nie było cię stać na własny komentarz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-02 14:03:49
@powrocietutejszegoidioty, naprawdę myślisz, że ta twoja sraczka w jakikolwiek sposób mnie tyka? Zapomnij :-) Tak, piękną polszczyzną napisane "to nawet mi nie siebie nie żal" he he he :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-02 22:23:41
Właśnie widać jak mocno cię to dotyka.

Przylazł tutaj, kretyn, jak zwykle nieproszony. Oczywiście zawsze twierdzi, że nie ma ochoty ze mną pisać i zawsze pisze to w tematach, w których sam za mną przylazł. Jakiż to musi być chory, zakompleksiony i dotknięty człowieczek. Moje komentarze tak bolą tego idiotę, że można się nawet pośmiać. I jeszcze ta dwukropki, pauzy i nawiasiki. No dzieciuch.

Ze wszystkich temat cię pogonili, wszędzie zostałeś ośmieszony i teraz próbujesz się odgrywać. Haha, żenada.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-02 22:23:44
Właśnie widać jak mocno cię to dotyka.

Przylazł tutaj, kretyn, jak zwykle nieproszony. Oczywiście zawsze twierdzi, że nie ma ochoty ze mną pisać i zawsze pisze to w tematach, w których sam za mną przylazł. Jakiż to musi być chory, zakompleksiony i dotknięty człowieczek. Moje komentarze tak bolą tego idiotę, że można się nawet pośmiać. I jeszcze ta dwukropki, pauzy i nawiasiki. No dzieciuch.

Ze wszystkich temat cię pogonili, wszędzie zostałeś ośmieszony i teraz próbujesz się odgrywać. Haha, żenada.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-02 23:48:10
Oooooo, znów masz rozwolnienie @powrociemiejscowego głupa, bardzo mnie to cieszy, czyli znów projekcja? Coś zabolało? :-) :-) ha ha ha :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-03 00:31:31
Patryk Jaki?
Dwukropek, pauza, nawias, dwukropek, pauza, nawias....

Rynsztokowiec tylko o kale potrafi pisać. Widać jego przypadłość.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-03 22:52:47
Nawet ci się @powrocietutejszegoidioty z zapowietrzenia @zebulonow14 wyłączył ha ha ha :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-03 23:38:52
No a ty po co dalej ujadasz? Jeszcze mało zostałeś ośmieszony? Naprawdę nie masz wstydu, ażeby się w końcu schować? Po co matkę stresujesz? Szanuj swoją matkę.
Przecież i tak już jesteś na wykończeniu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-02-04 19:45:02
Księga Rodzaju 16,1-5

"A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci," Czyli, bo u Saraj, żony Abrama, nie było procesu kilkukrotnego rozradzania się. Ukończonego urodzeniem ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji w formie energetycznej z formą ruchu we wszechinformacji "lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar" Czyli lecz miała niewolnicę, Egipcjankę o umownym imieniu Hagar, z plemienia Chawila podzielonego w plemieniu Kusza, syna Chama (Rdz.2,11;10,6-7) którego potomstwo zostało przeklęte (Rdz.9,25) "Rzekła więc Saraj do Abrama:" Czyli, słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Saraj do Abrama "Oto Pan odmówił mi potomstwa," Czyli oto Wszechmogący nie dał mi potomstwa "obcuj proszę, z niewolnicą moją," Czyli Saraj wolą było, by Abram rozpoczął akt rozradzania się z jej niewolnicą, z przeklętego potomstwa Chama "może z niej będę miała dzieci" Czyli może u niewolnicy z przeklętego potomstwa Chama, nastąpi proces kilkukrotnego rozradzania się. Ukończonego urodzeniem ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji w formie energetycznej, z formą ruchu we wszechinformacji " I usłuchał Abram rady Saraj" Czyli i wykonał Abram Saraj wolę,która nie była wolą Wszechmogącego " Wzięła więc Saraj, żona Abrama niewolnicę swoją Hagar, Egipcjankę - było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej- i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi" Czyli wykonała więc Saraj, żona Abrama swoją wolę w niewolnicy swojej Hagar, Egipcjance z przeklętego potomstwa Chama (Rdz. 9,25) po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej, którą Wszechmogący da Abramowi i potomstwu Abrama na wieki ( Rdz.13,15) i dała niewolnicę swoją za żonę mężowi swemu Abramowi. "A on obcował z Hagar, i poczęła", Czyli a Abram rozpoczął akt rozradzanie się z niewolnicą Hagar, z przeklętego potomstwa Chama (Rdz.9,25) "Lecz gdy spostrzegła, że poczęła," Czyli lecz gdy sobie uświadomiła, że rozpoczął się u niej proces rozradzania się "zaczęła pogardzać panią swoją" Czyli, bo rozpoczęcie u niej procesu rozradzania się było źródłem poczucia własnej wartości wobec pani swojej "Wtedy rzekła Saraj do Abrama:" Czyli wtedy rzekła: słowo,dźwięk, wibracja - nośnik informacji Saraj do Abrama: "Krzywdy mojej tyś winien !" Czyli za utratę godności Saraj, Abram odpowiedzialny, bo wykonał Saraj wolę, która była źródłem konfliktów i utratą godności Saraj "Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę," Czyli Saraj wolą było danie niewolnicy swojej Abramowi za żonę. Nieświadoma konsekwencji wykonania swojej woli "a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać ! " Czyli a niewolnica, gdy uświadomiła sobie, że u niej rozpoczął się proces rozradzania się, to zaczęła okazywać własną wartość wobec swojej pani, Saraj "Niech Pan będzie sędzią miedzy mną a tobą" Czyli niech Wszechmogący osądzi moją wolę, która była źródłem utraty mojej godności, i twoje wykonanie mojej woli (Rdz.16,1-5)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-05 12:42:49
Mam dla twoich życzeń @powrocietutejszegokretyna złą wieść: moja matka ma się świetnie, właśnie pojechała na narty :-) :-) he he he . I zgodnie z twoją ułomnością- znów się ośmieszyłeś. Dobrze że zdajesz sobie z tego sprawę, to połowa sukcesu w powrocie do zdrowia psychicznego :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-05 15:28:23
Pojechała się odstresować? Narty dobrze odstresowują. Czyli potwierdzasz, że jest zestresowana. Dobrze, że spadł śnieg. Dwukropek, myślnik, nawias, dwukropek, myślnik, nawias, dwukropek...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-05 18:13:10
Pomyśl dzedaj jaki zestresowany musi być Duda. On też jeździ na nartach w Zakopanem. Wczoraj objawił się w telewizji w ładnym stroju narciarskim. I wiesz, że miał narty na nogach, stojąc na śnieżnym podłożu? No dobrze, że spadł śnieg.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-05 19:49:45
A jaki zestresowany musi być owsiak, jak teraz dokumenty wypełnia. Przecież siures czyha, żeby donos napisać do prokuratury na niego. A pff, do efbijaj i cijajej. siures ejdżent specjalny, nowy Pitbull na nim będzie oparty.
Tak cię wkurzył komentarz w artykule? Hehe.
Ciotkę weźmiesz na narty? W kolebce?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-06 06:39:49
Dobrze, że spadł śnieg...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-06 19:42:54
No nie mów... ale ty to chyba ciotkę jedynie masz.

Specjalnie na codzień, nie trafiony.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-06 21:12:57
Przypomniałem sobie. Dobrze, że spadł śnieg.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-06 21:43:49
O, kurcze. Nie wiedziałem, że to niepoprawne zdanie po polsku. Śnieg nie może spaść. siureska mnie oświeciła.

Konfident i kapuś. Specjalnie na codzień, nie trafiony. Boli, co? Przyznałeś się i widać, że zrozumiałeś.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-06 22:29:15
O Tobie można piosenki śpiewać za zespołem Lady Pank... Mniej niż zero...
To gorzej, niż pewien polityk...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-06 23:04:07
No to jeszcze raz, do oporu.

O, kurcze. Nie wiedziałem, że to niepoprawne zdanie po polsku. Śnieg nie może spaść. siureska mnie oświeciła.

Konfident i kapuś. Specjalnie na codzień, nie trafiony. Boli, co? Przyznałeś się i widać, że zrozumiałeś.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-06 23:56:30
Nie, @powrociemiejscowegoidioty. Mówię że pojechała na narty. Całą resztę kretynizmów tworzysz ty :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-07 20:30:14
Dzedaj....
Są tacy - to nie żart
Dla których jesteś wart
Ty wiesz ile...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-07 22:08:15
Wiemy, bez powodu nie pojechała. Tylko, czy musi odstresować twoje głupoty z tego portalu, czy ogólnie w domu się pierzecie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-07 22:10:08
siuresi,k, zmiana tematu? Już nie chcesz debatować o polszczyźnie? Specjalnie na codzień, nie trafiony.

To śnieg może spaść czy nie? Może nie wiedziałeś, że spadł to odmiana słowa spaść.

Konfident i kapuś.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-08 00:26:41
Co tam @powrociekretynkatutejszego na dziś? Widać że się rozjeżdżasz misu:-) he he he :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-08 07:44:18
Dzedaj nudy... Wybierz się na wycieczkę i poszukaj rozumu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-08 20:35:24
Czekam na raport na temat twojej matki. Oby się tam nie rozbiła. Jak jeździ tak dobrze, jak ty prowadzisz dyskusję, to czarno to widzę.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-08 20:36:27
Widać, siuresiku, że zrozumiałeś swój błąd i to jest twoje przyznanie się do winy. Specjalnie na codzień, nie trafiony. Polonisto od siedmiu boleści, z koziego zada trąba.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-08 21:03:42
Biedny dzedaj zaciął się kompletnie. Znajdź jakąś ścianę, weź rozpęd i przywitaj się z nią. Może cię odblokuje. Masz lepszy pomysł?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-08 21:10:14
Zmieniasz usilnie temat, tchórzu. A raczej teraz pasują do ciebie konfident i kapuś. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, polonisto. Czyż nie?

Poczytaj wyżej samego siebie, agugu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-08 23:03:32
Agugu dzedaj. Wreszcie wróciłeś do swojej naturalnej mowy, a tym samym swojego poziomu.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-09 00:14:09
Przecież to ty zawsze mówiłeś agugu, więc to twój poziom, haha, jaki baran, sam się zaorał.

Nie odpuszczę ci polonisty, ty durniu. Specjalnie na codzień, nie trafiony.

Konfident i kapuś. Zresztą czemu się dziwić, skoro idolem jest resortowy bachor.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-09 01:17:34
Nie zapominaj @powrociemiejcowegokretynka, że tutaj jesteś swoim drugim (kolejnym?) wcieleniem, czyli @zebulonow14 . Trudno... Oba nieudane, debilne, idiotyczne, obronić się tego kretynizmu nie da...to co zrobić? Zawsze możesz powiedzieć (napisać), że ci się włamali na konto, wykorzystali wizerunek- markę, głupot naprodukowali, napisali itd.. Idź zresztą na całość, zażądaj odszkodowania za szkody fizyczne i moralne ha ha ha :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-09 21:34:32
A może właśnie zebulonow to ty? Albo ta twoja matka?
Ładnie się podsumowałeś, tłumacząc twój komentarz:
"Nie zapominam @powrociemiejcowegokretynka, że tutaj jestem swoim drugim (kolejnym?) wcieleniem, czyli @zebulonow14 . Trudno... Oba nieudane, debilne, idiotyczne, obronić się tego kretynizmu nie da...to co zrobić? Zawsze mogę powiedzieć (napisać), że mi się włamali na konto, wykorzystali wizerunek- markę, głupot naprodukowali, napisali itd.. Idę zresztą na całość, zażądam odszkodowania za szkody fizyczne i moralne ha ha ha :-) :-)"

No i jak, pasuje jak ulał.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-11 00:35:07
@powrocietutejszegokundlika, czytasz czasem co wysrasz? :-) Jeżeli chodzi o jakieś konta typu @powrotdzedaja albo jego alter ego @zebulonow14 albo inne @kubusie z numerkiem- zrozum kretynku, że komputer to moje narzędzie pracy i opanowałem go głębiej niż skrót kopiuj- wklej :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-11 00:58:46
Tym wpisem pokazałeś jedynie, że jedynym narzędziem pracy jest kij, którym cię pchają w zakładzie zamkniętym. Głupoty, które napisałeś są jeszcze głupsze niż ty sam, a to naprawdę sztuka.

Rozumiem, że miałem się przestraszyć. Ale czego? Jakiegoś wieśniaka z kompleksami, który naoglądał się hamerykańskich filmów?

Ty i praca, buahahahaha. A to ci żartowniś. Szkoda, że przez ten cały okres jeszcze tego nie udowodniłeś. Potrafisz jedynie udowadniać swój niedorozwój.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-11 01:12:43
He he he coś ci się pogorszyło? @powrociemiejscowegoidity, nic a nic się nie starasz :-) Debilejesz w zastraszającym tempie więc nawet pisać się nie chce kontr-komentarzy. Bo prostować wypociny półgłówka to niejako dzielić z nim jakąś płaszczyznę. A mnie się nie chce z tobą niczego dzielić. Żadnej płaszczyzny. Wszystkie są obrzydliwe obrzydliwe , @powrocieczegokolwiek :-) He he he :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-11 12:36:18
Uuu, ale sobie dał upust dzisiaj. Widać, że cała frustracja z kretyna się wylała. Co za potok, rynsztok, wulgaryzmów co nie miara. To typowe dla takich przegrywów, co na rządząca partię zrzucają winę za swoje bycie miernotą i ciotą. A ty właśnie jesteś.
Na razie ja ciebie sprostowałem, bo się tak ośmieszyłeś poprzednim komentarzem. Jedynie to ty jesteś wcieleniem roomserwis i tego wartownika2, bo jesteś tak samo głupi.
"Wszystkie są obrzydliwe obrzydliwe". Weź, bo udławisz. Przełknij.
Po raz enty piszesz, że nie chcesz ze mną pisać, a sam zawsze zaczepki szukasz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-13 14:13:39
@powrociemijescowegokundlika, normalny człowiek powinien reagować na czyjeś matolstwo, szczególnie to objawiające się w przestrzeni publicznej. Nawet jak się brzydzi. Wiesz dlaczego? Bo być może w przyszłości pozwoli to wyrugować z tej przestrzeni takich jak ty. Nieupominani nie mają właściwego spojrzenia na swoje ułomności i potem zakładają partię np.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-13 20:05:29
Ile raz ten głup, ten przygłup stwierdzi, że nie ma ochoty ze mną pisać, jednocześnie inicjując w tym sam momencie kontakt?! Przecież niedorozwój to mistrz samoośmieszenia! Jeszcze teraz próbuje udawać Snowdena, a jest zwykłym kapciem.
Długo jeszcze będziemy czytać te wulgarne komentarze tego odszczepieńca? Niech się leczy, razem ze swoim panem!
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-13 21:03:20
Mam nadzieję, że kiedyś pozbędziemy się tego barachło. To wszak on dzieli Polaków i szczuje jednych na drugich. Kłóci nas za samych. To ten zyep cały czas pod każdym możliwym artykułem zawsze podnosi kwestię jednej partii i wylewa na nią wiadro pomyj i sączy jad. Wyjątkowo chory człowiek, którego należy odizolować, bo on po prostu nienawidzi innych. Tak, zwyczajnie. Czysta nienawiść.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-14 08:50:05
...ten głup, ten przygłup..., ...niedorozwój..., ...tego odszczepieńca..., ...barachło..., ...ten zyep...
Tyle delikatnych słów w dwóch kolejnych komentarzach, gdzie już w pierwszym z nich zadaje pytanie: "Dlugo jeszcze będziemy czytać te wulgarne komentarze..."?
@powrotdzedaja wiem, że nie czujesz bazy. Mimo wszystko przynajmniej podejmij większe starania i bądź ostrożniejszy, bo głupio samemu kopać sobie grób.
Pozdrawiam.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-14 09:59:09
Ależ @zebulonow14 vel @powrocietutejszegomatołka, ależ ja nie czuję do ciebie nienawiści, raczej łagodne rozbawienie. Nie wiesz przypadkiem jak się nazywa ta przypadłość, która nie pozwala odczytywać cudzych i własnych uczuć? Aleksytymia? Z okazji Walentynek się zmartwiłem o ciebie :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-14 20:52:45
Kolejny raz, rozumiem, że chcesz pokazać swoje ośmieszanie, bo twierdziłeś, że komputer to twoje narzędzie pracy, ale chcesz podkreślić po raz kolejny, że kłamałeś. Po co się przekłócać z takim smarkaczem? Do budy, burku.
Tylko jedno słowo ze słownika? Słabo, ja potrafię więcej przekopiować.

Napisz coś o partii, której nienawidzisz. No dalej, daj sobie upust.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-14 23:27:04
@powrociemiejscowegogłupa, martwi mnie twoja kondycja psychiczna... cytuję: "chcesz pokazać swoje ośmieszanie, bo twierdziłeś, że komputer to twoje narzędzie pracy, ale chcesz podkreślić po raz kolejny, że kłamałeś. Po co się przekłócać z takim smarkaczem". Lekko się twoje matolstwo uzewnętrzniło he he he, bo skoro ja poczułem się zażenowany poziomem swojego "adwersarza", to co dopiero sam adwersarz...:-) :-) To już @zebulonow14 bardziej rozgarnięty, chociaż kopiować potrafi, przeskocz :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-14 23:29:30
siureska, widzę, że odnalazłeś wszystkie określenia pasujące do ciebie. Dziwne, bo nie ogłaszałem takiego konkursu, sam się zgłosiłeś. Oj, ciągnie wilka do lasku. Zresztą kiedy na pokładzie jesteś razem z lesbijanką, to słowo ciągnie idealnie pasuje. Wesołe chłopaczki. Po angielsku byłoby to - gay boys.

Ale sobie znowu strzeliłeś w stopę. Co za efektowny samobój. Portalowe harakiri. Po co ty się tak zawsze sam upadlasz i niszczysz?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-15 08:50:53
Dzedajku o małym móżdżku najpierw coś sam napiszesz, a potem okazuje się, że nie rozumiesz tego, co napisałeś. Co ja ci na to poradzę? Szukaj pomocy u specjalistów.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-02-15 16:50:40
Księga Rodzaju 16,6-11

"Na to rzekł Abram do Saraj:" Czyli na te słowa rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrama do Saraj: "Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim," Czyli oto niewolnica twoja jest do wykonywania twojej woli "zrób z nią, co ci się podoba ! " Czyli w twojej niewolnicy wykonuj swoją wolę " A gdy ją Saraj chciała upokorzyć," Czyli a gdy Saraj chciała swoją wolę wykonać w swojej niewolnicy "uciekła od niej" Czyli wtedy niewolnica wykonała swoją wolę i uciekła od pani swojej Saraj "I znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni," Czyli i zastał niewolnicę posłaniec Wszechmogącego przy wykonaniu swojej woli przy źródle braku świadomości śmierci że wykonywanie swojej woli jest źródłem: konfliktów, cierpień i śmierci. I przy źródle braku świadomości życia, że wypełnianie woli Wszechmogącego Boga w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga jest źródłem życia. W nowym systemie duchowo - informacyjnej całości "przy źródle na drodze do Szur" Czyli przy źródle braku świadomości śmierci, którym jest wykonywanie swojej woli i przy źródle braku świadomości życia, którym jest wypełnianie woli Wszechmogącego Boga. Na drodze braku świadomości źródła śmierci i życia, która prowadzi do Egiptu przez pustynie Szur "i rzekł: Hagar, niewolnico Saraj," Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do Hagar, ze świadomością jej statutu niewolnicy Saraj "skąd przychodzisz i dokąd idziesz ?" Czyli pyta troskliwym łagodnym głosem" A ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią moją Saraj" Czyli a niewolnica była świadoma, że uciekła przed panią swoją Saraj "Na to rzekł do niej anioł Pański:" Czyli na niewolnicy świadomą odpowiedź, że Saraj jest jej panią. Rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do niewolnicy Hagar posłańca Wszechmogącego " Wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę ! Czyli wróć do swojej pani Saraj i niech twoja pani swoją wolę wykonuje w tobie " Rzekł jeszcze do niej anioł Pański : " Czyli słowo, dźwięk, wibracja - następny nośnik informacji do niewolnicy Hagar posłańca Wszechmogącego. "Rozmnożę bardzo potomstwo twoje," Czyli zwielokrotnię procesy rozradzania się ukończone urodzeniem potomstwa twojego " tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć" Czyli tak iż z powodu zwielokrotnionego procesu rozradzania się ukończonego urodzeniem nie będzie można policzyć potomstwa twojego. "Nadto rzekł do niej anioł Pański:" Czyli oprócz tego rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do niewolnicy posłańca Wszechmogącego" Oto poczęłaś i urodzisz syna," Czyli u niewolnicy rozpoczął się proces rozradzania się ukończony urodzeniem syna - mężczyzny" i nazwiesz go Ismael," Czyli i nazwiesz go Ismael według wykonywanej jego woli "bo Pan usłyszał o niedoli twojej" Czyli bo Wszechmogący słyszał o woli twojej pani Saraj wykonanej w tobie przez jej męża (Rdz.16,6-11)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-15 19:40:40
Nie próbuj odbijać prawdy na temat siebie w moją stronę, bo to absurdalne i żałosne. Nie wychodzi ci. I wyciągnij tego palca, gdziekolwiek go trzymasz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-15 23:51:44
@powrociemiejscowegotłuka, jak tam na dziś kondycha psychiczna? Sądząc po sraczce na limanowa.in znów rozwolnienie z akcentem na objętość bez treści. Fuj, ale smród :-) :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-16 00:45:09
Pytasz, bo wysiadasz? Nie dziwię ci się - po takiej dawce szczerej prawdy, którą otrzymałeś. Pewnie i tak się zacpałeś, dlatego cię nie było. Można przedawkować, więc w twoim przypadku - bierz, ile chcesz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-18 00:39:55
@powrociemiejscowegogłupa, twoja nieprzemakalność w przyswajaniu krytyki a raczej odwracanie jej w kierunku krytykującego jest tak typowym obrazem chorobowym, że powinieneś podpisywać zgodę na ujawnianie swoich danych medycznych :-) he he he :-)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-02-18 10:30:16
wasylis 2023-02-14 09:59:09

Ależ @zebulonow14 vel @powrocietutejszegomatołka....

Należ martwić się ale o twoje zdrowie. Bo 14 lutego ptaki dobierają się parami. A śmieszni ludzie od chorego Walentego nazwali walentynkami.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-18 14:55:58
@Zebulonow14 wzniósł się na wyżyny...
Pełny odlot...
Nie jest osamotniony na tym forum.
Za chwilę ktoś pierdnie w odpowiedziach na mój komentarz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-18 17:10:26
lesbijanka najpierw sama odwraca krytykę w czyjąś stronę, a potem oskarża o to innych. Czy to nie ty cytowałeś mnie i odbijałeś w moją stronę? Więc sam siebie teraz poniżyłeś. Podwójnie. Poza tym nie nazywaj swojego hejtu krytyką. No człowieczku, weź słownik do ręki w końcu.
To jest kwintesencja całej twojej obecności tutaj - oskarżać innych o coś, co sam robisz, a potem jeszcze twierdzić, że to oni tak robią. Poziom zidiocenia level hard. Cała obecność tutaj tego hejtera politycznego.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-18 17:13:01
zyebulonow, ty faktycznie jesteś debilem, skoro twierdzisz, że ta lesbijanka to ja. Wróć do świrowania o tej książce, bo pobiłeś nawet grażyneczkę chajs. Jak chcesz się opluwać, to rób ze zyebami swojego poziomu, czyli lesbijanką i siureską.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-18 17:18:42
Haha, i na deser nasza siureska, która ostatnio chowała się przede mną, mimo że ją aktywnie wywoływałem - cip, cip, dam ci zarna. A ona co? Agugugu. No przecież kura robi khokhokho. Ach ten świat dźwięków siureski. Dopóki lesbijanka w nocy nie napisała - swoją drogą bał się w dzień - to milczała. Teraz jak 5-latka chowa się za 7-latką. Banda dzieciaków.
Wiem, że zaraz dostanie padaczki i będzie się pociła. Furknie, buchnie i wybuchnie. Nie mogę się doczekać. Na pewno coś odpisze.
Cisza na morzu, bałwan śpi, Kto się odezwie będzie nim!
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-18 17:47:20
I pierdnął...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-18 17:51:53
No i mamy bałwana. Spocił się i wybuchł.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-18 18:49:17
Już?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-18 19:21:00
Głupi? To ty?

Hehe.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-02-19 10:03:17
"zyebulonow, ty faktycznie jesteś debilem, skoro twierdzisz, że....."

@powrotdzedaja, @peres, @wasylis
Pożytecznym byłoby dla ciebie i całego systemu. Aby twoim pragnieniem była dobroczynność. Pisanie z samym sobą jest jednostką chorobową.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-19 11:15:02
zyebulonow
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-19 16:39:36
Co porabia Jadwiga?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-19 17:01:19
No i mamy głupiego. Zareagował.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-19 21:46:57
Co porabia Jadwiga?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-19 21:58:07
Jadwiga przynajmniej coś osiągnęła. A ty?
Jesteś . ostrożny.... panie dzedaj...
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-19 22:52:05
Przygłup znowu zareagował, potwierdza po raz drugi.

Specjalnie na codzień, nie trafiony.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
wasylis 2023-02-20 10:10:28
He he he ależ sraczka @powrocietutejszegotumanka vel @zebulonow14 :-) :-) Dzięki za przedstawienie, chociaż lipnej jakości.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-20 10:52:18
Dzedaj bądź P... ostrożny
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-02-20 14:22:50
Księga Rodzaju 16,12-16

"Będzie to człowiek dziki," Czyli będzie to ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej z jedną formą ruchu we wszechinformacji. Nieświadomym, że wykonywanie swojej woli jest źródłem: konfliktów, cierpień i śmierci "ręka jego będzie przeciwko wszystkim," Czyli jeden nieświadomy ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji będzie wykonywał swoją wolę we wszystkim nieświadomym ukształtowanym funkcjonalnie rodzaju informacji "a ręka wszystkich będzie przeciw niemu" Czyli a wszystek nieświadomy ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji będzie wykonywał swoją wolę w jednym nieświadomym ukształtowanym funkcjonalnie rodzaju informacji "i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich" Czyli i jeden nieświadomy ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji będzie nieustannie swoją wole wykonywał w nieświadomych potomkach synów Noego, braci bliźniaków (Rdz.5,32) A Wszechmogący Bóg widzi i słyszy wykonywanie każdego woli i tego, który urodzi się "I nazwała Pana, który mówił do niej: "Czyli i nazwała Wszechmogącego, który mówił do niej przez swego posłańca: "Tyś Bóg, który mnie widzi", Czyli tyś Bogiem Wszechmogącym, który widzi i słyszy wykonywanie mojej woli "bo mówiła: Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi ! "Czyli bo była świadoma,że widziała i słyszała przy źródle świadomości śmierci i życia tego posłańca Wszechmogącego Boga, który widzi i słyszy wykonywanie jej woli i wykonywanie woli tego, który urodzi się." Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mnie widzi ! " Czyli dlatego źródłem świadomości śmierci i życia jest teraz Studnia Żyjącego w głębokiej świadomości,że Wszechmogący Bóg widzi i słyszy wykonywanie naszej woli i wykonywanie woli tego, który urodzi się " Jest między Kadesz a Bered" Czyli między Kadesz, w którym są tryskające źródła wód. Analogicznie do tryskającego źródła świadomości śmierci, że wykonywanie naszej woli jest źródłem: konfliktów, cierpień i śmierci. A wypełnianie woli Wszechmogącego Boga w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga jest tryskającym źródłem świadomości życia w nowym systemie duchowo - informacyjnej całości. A Bered, w którym jest studnia nazwana Studnią Żyjącego w głębokiej świadomości, że Wszechmogący widzi i słyszy wykonywanie naszej woli i wykonywanie swojej woli tego, który urodzi się "Potem Hagar urodziła Abramowi syna" Czyli potem u niewolnicy Hagar, proces rozradzania się został ukończony. Urodzeniem syna - mężczyzny, potomka Abrama danego od Wszechmogącego Boga z woli Saraj, wykonanej w swojej niewolnicy Hagar przez jej męża Abrama "Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar imię Ismael" Czyli według wskazań Wszechmogącego i według jego woli, którą Wszechmogący widzi i słyszy tego, który urodzi się "A Abram miał osiemdziesiąt sześć lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela" Czyli potomka danego od Wszechmogącego Boga z woli Saraj, wykonanej przez jej męża Abrama (Rdz.16,12-16)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-20 17:49:26
lesbijanka, czyżbyś zgłębił meandry głupoty zyebulonowa? Przecież to nawet jedna i ta sama osoba. Przez weekend się leczyłeś? Ale widzę, że się nie wyleczyłeś. Ahahahaha.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-20 17:50:32
siureska, coraz krótsze komentarze? Faja ci wymięka?

Konfident i kapuś.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-20 20:26:38
Naprawdę?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-20 21:10:40
Specjalnie na codzień, nie trafiony.

Konfident i kapuś.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-20 21:59:08
A dziękuję wszem i wobec. Co tam u Jadwigi słychać?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-20 23:12:02
Dawid, Jadwiga... skąd wy się świry bierzecie?

Jadwiga to ta twoja ciotka?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-02-21 08:49:12
Bo wiesz dzedaj, że Jadwiga przynajmniej coś osiągnęła w życiu. Ma głos, talent, sławę, a ty? Ty jesteś rozgoryczony. Tobie nie wyszło, a rodzice wymagali robienie czegoś, do czego nie byłeś stworzony. Wkurzali cię, ale co miałeś zrobić. Takie były relacje, które z upływem lat się zmieniły. Kiedy się rodzice starzeją to zasadą jest, że trzeba się nimi opiekować, chociaż w dzieciństwie i młodości byłeś na nich wściekły.
Psychika ci siadła i trzyma cię do teraz. Walcz. Po prostu walcz.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-02-21 22:29:01
No proszę, psychicznie chory z bezmyślności wymyślił sobie jakąś historyjkę. No co, desperacie?! Brakło pomysłów i została już wyobraźnia i konfabulowanie, co?! Sam w tym momencie przyznałeś się do upadku. Pisanie konfabulacji to ostateczność, totalna porażka, ostatnie podrygi.
A może to nie tak do końca konfabulacja. Może to prawda. Przykra prawda na temat twojego życia. Może to jest twoje wołanie o pomoc.Tak, to jest twoje wołanie o pomoc. Wszak ja nie znam żadnej Jadwigi. Na to wychodzi, że Jadwiga nie jest twoją ciotką. Może to jest jakaś osoba, z którą rywalizowałeś od zawsze. Ktoś,kogo twoi rodzice stawiali ci za wzór. Tak, ewidentnie tak wynika z twojej wypowiedzi.
Napisałbym, że jest mi ciebie żal... Ale nie jest. Bo jesteś... złomem. Nie, ty nawet tym nie jesteś.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-02-23 16:22:22
Księga Rodzaju 17,1-7

"A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt lat," Czyli wtedy Ismael miał trzynaście lat "ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: " Czyli ponownie ukazał się Wszechmogący Abramowi i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do Abrama: "Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały ! " Czyli Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, trwaj w jedności ze mną i bądź doskonałym wzorem "Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą" Czyli Bóg Wszechmogący ustanawia swoje zobowiązanie wobec Abrama i zobowiązanie Abrama wobec Boga Wszechmogącego" i dam ci bardzo liczne potomstwo" Czyli i Bóg Wszechmogący da Abramowi tak liczne potomstwo, że nikt policzyć nie będzie mógł (Rdz.15,5) "Wtedy Abram padł na oblicze swoje" Czyli wtedy Abram padł na oblicze swoje przed Bogiem Wszechmogącym "a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów" Czyli Abram stanie się ojcem wielu potomków podzielonych w rodzie, podzielonych w plemieniu według swoich imion, według swoich języków i według swoich krajów w narodach swoich "Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowię cię ojcem mnóstwa narodów" Czyli lecz imię twoje teraz będzie Abraham według wypełniania mojej woli w tobie, ustanowię cię ojcem potomstwa, z którego wywodzić się będzie wiele narodów " Rozmnożę więc ciebie nad miarę " Czyli Bóg Wszechmogący wypełniać będzie swoją wolę w Abramie, rozmnażając Abrama potomstwo bez miary (Rdz.15,5)" wywiodę z ciebie narody " Czyli z potomstwa Abrahama wywodzić się będzie wiele narodów " i królowie pochodzić będą od ciebie ", czyli i królowie pochodzić będą z potomstwa Abrahama "I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne "Czyli i Bóg Wszechmogący ustanowi swoje zobowiązania wobec Abrahama i zobowiązania Abrahama wobec Boga Wszechmogącego, z potomkami Abrahama według pokoleń potomków ich w narodach ich jako zobowiązanie wieczne "abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie" Czyli abym był Bogiem Wszechmogącym Abrahama i potomstwa Abrahama (Rdz.17,1-7)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-02-26 16:36:41
Księga Rodzaju 17,8-11

"Ziemię, na której przebywasz jako przechodzień, całą kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie "Czyli ziemię, na której przebywa Abraham jako przechodzień - przybysz, całą ziemię kanaanejską da Bóg Wszechmogący Abrahamowi i potomstwu Abrahama po Abrahamie "na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich" Czyli na wieczystą własność i będzie Bogiem Wszechmogącym Abrahama i potomstwa Abrahama po Abrahamie "Nadto rzekł Bóg do Abrahama: " Czyli oprócz tego rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama "Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia," Czyli Abraham, a po Abrahamie wszystkie pokolenia "dochowujcie przymierza mego" Czyli dochowujcie wzajemnych zobowiązań ustanowionych przez Boga Wszechmogącego. "A to jest przymierze moje," Czyli a to jest wzajemne zobowiązanie ustanowione przez Boga Wszechmogącego wobec Abrahama i potomstwa Abrahama po Abrahamie wobec Boga Wszechmogącego "przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie" Czyli wzajemne zobowiązania ustanowione przez Boga Wszechmogącego wobec stworzonego człowieka - rodzaj informacji i potomstwem - rodzaj informacji po stworzonym człowieku - rodzaj informacji wobec Boga Wszechmogącego "którego macie dochować:" Czyli wzajemnych zobowiązań ustanowionych przez Boga Wszechmogącego, mają zachować Abraham i potomstwo Abrahama po Abrahamie "obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna" Czyli zostanie wykonane w społeczności waszej, krwawe oddzielenie rodzaju informacji przy zewnętrznie ukształtowanym funkcjonalnie rodzaju informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji każdy mężczyzna - rodzaj informacji z zewnętrznie ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji." Obrzezacie mianowicie ciało napletka waszego" Czyli wykonacie mianowicie krwawego oddzielenia rodzaju informacji waszej od zewnętrznie ukształtowanego rodzaju informacji z nasieniem- informacja o całości rodzaju informacji waszej " i będzie to znakiem przymierza między mną a wami " Czyli i będzie wykonane krwawe oddzielenie - nośnikiem informacji we wszechinformacji, by zakryć w obrazie holograficznym Abrahama i potomstwa Abrahama po Abrahamie, i w całym holograficznym uniwersum. Zjedzony owoc banana bez nasienia, nie dla was dla zwierząt ( Rdz.1, 29-30) Źródło zakłóceń we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacyjnych ze wszechinformacją. I będzie to dokonane krwawe oddzielenie - nośnikiem informacji we wszechinformacji o wzajemnych zobowiązaniach ustanowionych przez Boga Wszechmogącego wobec Abrahama i potomstwa Abrahama po Abrahamie, i zobowiązania Abrahama i potomstwa Abrahama po Abrahamie wobec Boga Wszechmogącego (Rdz.17,8-11)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-03-01 16:39:06
Księga Rodzaju 17,12-14

"Każde wasze dziecię płci męskiej," Czyli każde wasze potomstwo - rodzaj informacji z zewnętrznie ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji "po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane; " Czyli po wszystkie pokolenia potomków Abrahama, gdy przeżyje sześciodniową cykliczność stwarzania przez Boga Wszechmogącego. I siódmy dzień szabatu - sobota dzień odpoczynku dla zdrowia naszego (Rdz.2,2-3) To w pierwszy dzień cykliczności stwarzania przez Boga Wszechmogącego, ma być wykonane krwawe oddzielenie rodzaju informacji od zewnętrznie ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji. By krwawe oddzielenie - nośnik informacji zakrył w obrazie holograficznym każdego waszego potomka i w całym uniwersum holograficznym. Zjedzony owoc banana bez nasienia, nie dla was dla zwierząt (Rdz.1,29-30) Źródło zakłóceń we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją "podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, które nie jest z potomstwa twojego" Czyli tak samo też wszystkie inne potomstwo dane od Boga Wszechmogącego, zarówno urodzone potomstwo w społeczności Abrahama jak i kupione potomstwo za walutę płatniczą od jakiegokolwiek cudzoziemca, które nie jest z potomstwa Abrahama. Bo za czasów Abrahama znana była waluta płatnicza, za którą prowadzono handel urodzonymi potomkami danymi od Boga Wszechmogącego "obrzezany ma być zarówno urodzony w domu jak i nabyty przez ciebie za pieniądze" Czyli krwawe oddzielenie ma być wykonane zarówno u urodzonego potomka w społeczności Abrahama jak i urodzonego potomka kupionego przez Abrahama za walutę płatniczą "I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne" Czyli i będzie wzajemne zobowiązanie ustanowione przez Boga Wszechmogącego na waszym ciele - rodzaj informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji waszej jako wzajemne zobowiązania ustanowione przez Boga Wszechmogącego na wieki " A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała napletka swego," Czyli a nie wykonanie krwawego oddzielenia u mężczyzny - rodzaj informacji z zewnętrznie ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji z nasieniem-informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, który nie będzie miał krwawego oddzielenia rodzaju informacji swojej od zewnętrznie ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji waszej " będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje" Czyli będzie wykluczony ze społeczności swojej, bo nie zachował wzajemnych zobowiązań ustanowionych przez Boga Wszechmogącego (Rdz.17,12-14)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-03-08 17:23:28
Rodzinna tradycja

Opowieść obyczajowa, dlaczego w rodzinie obyczaj i tradycja nie ginie. Był dom, było mieszkanie i była chatka, a w nich były ojciec, matka i dziatki, gdy ich wychowali, to ich rodziców znać nie chcieli. Opuścili ojca i matkę, i założyli swoją rodzinę, a też mieli dziatki, gdy ich wychowali, to one też, rodziców swoich znać nie chcieli. Bo to jest tradycja, która w rodzinie nigdy nie ginie. Zamiast przykazania o miłowaniu ojca i matki swojej jest obyczaj i tradycja rodzinna (Wj 20,12)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-03-09 13:54:44
@Zebulonow jakiś powiew świeżości tematycznej? Na czym ty się wzorujesz? Samo określenie miejsca zamieszkania w tej opowieści jest śmieszne: był dom, było mieszkanie i była chatka. Chatka nie jest domem i na odwrót?
Tradycja w rodzinie nigdy nie ginie? Większej bzdury nie słyszałem. Gdzie ty żyjesz? Jesteś pustelnikiem w ziemiance? Gdybyś porównał tradycje rodzinne sprzed kilkudziesięciu lat do obecnych, to nawet będąc ślepy zauważyłbyś różnicę.
Zejdź już człowieku na ziemię, bo drzewa są dobre dla określonych zwierząt.
Nigdy nie wyjaśniłeś w jakim celu zamieszczasz tutaj te pokręcone wywody. Oświeć mnie w końcu swoim powodem.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-03-09 17:56:17
A ja? Dlaczego mnie ignorujesz? Nagle ci się odwidziało? Bo ja ciebie pamiętam. Czekam, aż odpiszesz. Czyham na ciebie. Nie uciekniesz mi. Będę za każdym rogiem, czekał na ciebie.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-03-10 18:30:25
@peres
Czcij ojca swego i matkę, aby nie czynić w systemie destrukcji.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
peres 2023-03-10 21:16:32
No to czczę. Nie czynię destrukcji. Jest super.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
powrotdzedaja 2023-03-10 21:47:02
Widzę cię.
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-03-12 17:04:22
Księga Rodzaju 17,15-19

"Potem rzekł Bóg do Abrahama:" Czyli następnie rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama: "Saraj, swojej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara" Czyli żona Abrahama nie będzie nazywana Saraj, lecz imię Saraj będzie teraz Sara. Według wypełnianej w Sarze woli Boga Wszechmogącego "Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna" Czyli Bóg Wszechmogący będzie w Sarze wypełniał swoją wolę i da Abrahamowi z Sary potomka - syna. "Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów," Czyli Bóg Wszechmogący będzie w Sarze wypełniał swoją wolę i stanie się Sara matką dwóch narodów (Rdz.25,23) "od niej pochodzić będą królowie narodów" Czyli od Sary potomka pochodzić będzie ród królewski dwóch narodów "Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się," Czyli wtedy Abraham padł na oblicze swoje przed Bogiem Wszechmogącym i wyraził swoje emocje, bo roześmiał się " bo pomyślał w sercu swoim:" Czyli, bo o nośniku informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama, pomyślał i rozważył go w żalu serca swego "Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko ?" Czyli czyż u stuletniego człowieka - rodzaj informacji w formie energetycznej z jedną formą ruchu we wszechinformacji może się odbyć proces rozradzania się ? Ukończony urodzeniem potomka danego od Boga Wszechmogącego "I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia może rodzić ? " Czyli i czy u Sary dziewięćdziesięcioletniego człowieka - rodzaj informacji w formie energetycznej z jedną formą ruchu we wszechinformacji może się odbyć proces rozradzania się ? Ukończony urodzeniem potomka danego od Boga Wszechmogącego "I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem ! "Czyli i rzekł: słowo,dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrahama do Boga: Oby tylko Ismael potomek z Hagar niewolnicy egipskiej, z woli Saraj wykonanej przez jej męża Abrama, pozostał przy życiu przed Bogiem Wszechmogącym "Na to rzekł Bóg:" Czyli na to rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga " Nie !" Czyli nośnik negacji " Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak," Czyli ale Sara żona Abrahama urodzi syna - potomka danego od Boga Wszechmogącego i nazwie go imieniem Izaak. Według emocji, bo roześmiali się na nośnik informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama i Sary o urodzeniu syna ( Rdz18,12) " a Ja ustanowię przymierzę moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim" Czyli a Bóg Wszechmogący ustanowi wzajemne zobowiązania ustanowione przez Boga Wszechmogącego z Izaakiem jako wzajemne zobowiązania wieczne dla Izaaka. I Izaaka potomstwa danego od Boga Wszechmogącego po Izaaku ( Rdz.17, 15-19)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-03-19 17:12:29
Księga Rodzaju 17, 20-23

"Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnoże go nad miarę " Czyli co do Ismaela, by pozostał przy życiu przed Bogiem Wszechmogącym, to Abrahama wysłuchał Bóg Wszechmogący. Bo oto nie tylko Ismael pozostał przy życiu przed Bogiem Wszechmogącym, ale Bóg Wszechmogący w Ismaelu wypełni wolę swoją. I Ismael zrodzi plemiona i Bóg Wszechmogący rozmnoży go bez miary "Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki " Czyli zrodzi Ismael dwunastu książąt i według imion ich będą nazwane rody ich w plemionach ich (Rdz.25,13-16) i Bóg Wszechmogący z plemion Ismaela uczyni naród wielki " Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym" Czyli wzajemne zobowiązania ustanowi Bóg Wszechmogący z Izaakiem, którego Abrahamowi pocznie i urodzi Sara o tym samym czasie w roku następnym. Bo poczęcie i narodzenie Izaaka, Jana Chrzciciela (1Kron.24,10 ; Łuk.1,5-13) i Jezusa Zbawiciela (Łuk.1,26 ; 36 ) Było o tym samym czasie w roku następnym według kalendarza lunarnego (Rdz.1,14) " I przestał z nim mówić" Czyli i ustały nośniki informacji od Boga Wszechmogącego do Abrahama "I odszedł Bóg od Abrahama w górę" Czyli i odszedł Bóg Wszechmogący od Abrahama do wymiaru poza czasoprzestrzenią - wszechinformacja "Wtedy Abraham wziął syna swego Ismaela i wszystkich urodzonych w swym domu, i wszystkich nabytych za pieniądze," Czyli wtedy Abraham wziął syna swego Ismaela i wszystkich urodzonych w społeczności Abrahama, i wszystkich nabytych za walutę płatniczą " wszystkich mężczyzn wśród swoich domowników" Czyli wszystkich mężczyzn- rodzaj informacji z zewnętrznie ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej w śród swojej społeczności "i obrzezał napletki ich tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg " Czyli wykonał krwawe oddzielenie rodzaju informacji ich, od zewnętrznie ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji ich. I tego samego dnia, jak Abrahamowi nakazał Bóg Wszechmogący, tak Abraham uczynił. By ich obrzezane napletki - krwawe nośniki informacji ich. Zakryły tego samego dnia w ich obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym, owoc banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt ( Rdz 1, 29-3o) Źródło zakłóceń we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją (Rdz.17, 20- 23)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-04-08 11:31:42
Księga Rodzaju 17,24-27 "A miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano jego napletek" Czyli a miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano jego napletek - krwawy nośnik informacji jego. By zakryć w jego obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym owoc banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) "Ismael zaś, syn jego, miał trzynaście lat, gdy obrzezano jego napletek" Czyli dziewięćdziesiąt dziewięcioletniemu Abrahamowi i trzynastoletniemu Ismaelowi synowi Abrahama tego samego dnia obrzezano napletki - krwawe nośniki informacji, ojca Abrahama i syna Ismaela. By zakryć w ich obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym owoc banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) Źródło zakłóceń we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją "Tego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego syn Ismael" Czyli tego samego dnia ich obrzezane napletki - krwawe nośniki informacji ojca Abrahama i syna Ismaela. Zakryły w ich obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym owoc banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) "Wszyscy też mężczyźni jego domu," Czyli wszystkim też mężczyznom z Abrahama społeczności, tego samego dnia zostały obrzezane napletki - krwawe nośniki informacji ich. By zakryć w ich obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym owoc banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) "zarówno urodzeni w domu jak i nabyci za pieniądze od cudzoziemców," Czyli zarówno mężczyźni ze społeczności Abrahama jak i nabyci za walutę płatniczą mężczyźni od cudzoziemców. Tego samego dnia zostali obrzezani "zostali obrzezani z nim" Czyli wszyscy mężczyźni zarówno, ze społeczności Abrahama jak i nabyci za walutę płatniczą mężczyźni od cudzoziemców. Tego samego dnia z Abrahamem zostały obrzezane ich napletki - krwawe nośniki informacji ich. I tego samego dnia zakryły w ich obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Zjedzony owoc banana bez nasienia - bez informacji o całości rodzaju informacji jego , nie dla was, dla zwierząt ( Rdz. 1, 29-30) Źródło zakłóceń we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją ( Rdz 17, 24-27)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-04-18 18:41:31
Księga Rodzaju 18.1-3 "Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe" Czyli potem Abrahamowi ukazał Wszechmogący w dąbrowie Mamre Amoryty pod Hebronem, gdy przebywał w wymiarze ziemskim - wszelkich rodzajów informacji, immanentnych wymiarowi wszechinformacyjnemu - czasoprzestrzeń, w której odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją - czasoprzestrzeń "A podniósłszy oczy ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim" Czyli Abrahama percepcja była trójwymiarowa. Bo trzech mężów w wymiarze ziemskim - wszelkich rodzajów informacji, immanentnych wymiarowi wszechinformacyjnemu - czasoprzestrzeń immanentna wymiarowi najwyższemu - źródło informacji "Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie " Czyli dostrzegł trzech mężów w trzech wymiarach. Bo w ziemskim - wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej, immanentnych wymiarowi wszechinformacyjnemu - czasoprzestrzeń immanentna wymiarowi najwyższemu - źródło informacji. Wybiegł z wymiaru ziemskiego - wszelkich rodzajów informacji, na spotkanie trzech mężów w trzech wymiarach " i pokłoniwszy się aż do ziemi, " Czyli i pokłoniwszy się z wymiaru ziemskiego - wszelkich rodzajów informacji, immanentnych wymiarowi wszechinformacyjnemu, aż do wymiaru najwyższego - źródło informacji "rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich," Czyli rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrahama do Wszechmogącego, że jeśli Abrahamowi udzielił Wszechmogący niezasłużonego daru "nie omijaj, proszę sługi swego." Czyli niech Wszechmogący nie przechodzi obok Abrahama, prosi Abraham Wszechmogącego. I by Wszechmogący wykonując swoją wole oznajmił Abrahamowi ( Rdz.18,1-3)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-04-28 18:28:48
Księga Rodzaju 18,4-6 "Pozwól, by przyniesiono trochę wody" Czyli pozwól na to, by przyniesiono niedużej ilości wody - rodzaj informacji z pod sklepienia czasoprzestrzeni - wszechinformacja "abyście obmyli nogi wasze" czyli aby trzech mężów usunęło pył - produkt wzajemnych oddziaływań informacyjnych gleby - rodzaj informacji z nogami - forma ruchu, niedużej ilości wody - rodzaj informacji z pod sklepienia czasoprzestrzeni - wszechinformacja, z formy ruchu trzech mężów "potem odpocznijcie pod drzewem" Czyli potem trzech mężów ma odpocząć - nie wykonywać żadnych czynności pod drzewem - rodzaj informacji o stałej częstotliwości wibracji - nośnik rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji "Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili" Czyli przyniesie też Abraham niedużą ilość chleba - produkt wytworzony z nasienia ziela polnego - rodzaj informacji o stałej częstotliwości wibracji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, abyście się posilili produktem z nasienia - informacja o całości rodzaju informacji dla was, bo z nasienia (Rdz.1,29) "Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego" Czyli, bo po to wstąpiło trzech mężów do Abrahama, by Abraham był świadomy, co przyszli uczynić "Potem możecie pójść dalej" czyli potem trzech mężów - posłańców Wszechmogącego może pójść dalej wykonywać wolę Wszechmogącego "Wtedy oni rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś ! " Czyli wtedy trzech mężów rzekło: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji trzech mężów do Abrahama, czyli uczynek ma być taki, jak wypowiedziane słowa - nośniki informacji zamieszczone w czasoprzestrzeni "I pospieszył Abraham do namiotu, do Sary, i rzekł: Rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki !" Czyli i pośpiesznie poszedł Abraham do namiotu, miejsca przebywania Sary, i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrahama do Sary. By Sara szybko uczyniła rozczyn - jedna miara wody - rodzaj informacji, i trzy miary doskonałej mąki - doskonały pył z nasienia - informacja o całości rodzaju informacji, zrobić - uczynić z doskonałych proporcji rodzajów informacji placki - produkty rodzajów informacji we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych ze wszechinformacją we wszechinformacji, w trzech wymiarach (Rdz.18,4-6)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-05-07 17:59:39
Księga Rodzaju 18,7-10 "Potem pobiegł Abraham do bydła," Czyli potem pobiegł Abraham do bydła - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji "wziął młode, delikatne i dobre cielę i dał je słudze," Czyli wziął młode delikatne, bo takie jest dobre do jedzenia cielę - potomstwo bydła - rodzaj informacji i dał słudze, "który spiesznie je przyrządził" Czyli rodzaj informacji przyrządził do jedzenia "Wziął także masło, mleko i cielę które przyrządził, i postawił przed nimi" Czyli wziął także masło - produkt wytworzony z mleka - produkt rodzaju informacji bydła i cielę - potomstwo bydła - rodzaj informacji, które przyrządził do jedzenia, i postawił przed trzech mężów. Produkty z bydła - jednego rodzaju informacji "Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli" Czyli Abraham stanął przy trzech mężach pod drzewem - rodzaj informacji, a trzech mężów jadło produkty z bydła - jednego rodzaju informacji. Analogicznie do przyrządzania naszych posiłków, które mają być z jednego rodzaju informacji "Wtedy rzekli do niego: " Czyli wtedy rzekli: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki informacji trzech mężów do Abrahama: "Gdzie jest Sara, żona twoja ? A on odpowiedział: W tym oto namiocie" Czyli a Abraham odpowiedział: W tym oto namiocie, który był za nim "Tedy rzekł: Na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie," Czyli tedy rzekł: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki rodzaju informacji z wymiaru najwyższego - źródło informacji do Abrahama, na pewno wrócę do Abrahama za rok lunarny o tym samym czasie roku lunarnego "a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna" Czyli, a wtedy żona Abrahama, Sara będzie miała syna - mężczyznę potomka danego od Boga Wszechmogącego "Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim" Czyli Sara podsłuchiwała: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki rodzaju informacji z wymiaru najwyższego - źródło informacji, które były zamieszczone w wymiarze ziemskim - wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji - czasoprzestrzeń, za nim je podsłuchała (Rdz.17,21) Na pewno wrócę do ciebie za rok lunarny o tym samym czasie roku lunarnego, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna - mężczyznę potomka danego od Boga Wszechmogącego (Rdz.18,7-10)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-05-13 19:56:25
Księga Rodzaju 18,11-15 "A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku" Czyli Abraham miał sto lat, a żona Abrahama, Sara miała dziewięćdziesiąt lat (Rdz.17,17) Oboje byli bardzo starzy w podeszłym wieku "Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet" Czyli ustało już u Sary z powodu podeszłego wieku, funkcjonowanie ukształtowanego wewnętrznie rodzaju informacji do rozradzania się, co zwykle funkcjonuje u młodych kobiet - rodzaj informacji "Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc:" Czyli toteż podsłuchane słowa - nośniki rodzaju informacji "Na pewno wrócę do ciebie za rok lunarny o tym samym czasie roku lunarnego, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna (Rdz.18,10) Były wewnętrzną - duchową emocją Sary mowy słów: "Teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać ! I pan mój jest stary !" Czyli Sary mowy słowa są: roszczeniowo - pretensjonalnym narzekaniem, i niemocy. Falowe nośniki informacji zamieszczone w trzech wymiarach "Na to rzekł Pan do Abrahama:" Czyli na tą wewnętrzną - duchową emocję mowy słów Sary, rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego do Abrahama "Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: Czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam ?" Czyli dlaczego te podsłuchane słowa - nośniki rodzaju informacji "Na pewno wrócę do ciebie za rok lunarny o tym samym czasie roku lunarnego, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna" (Rdz.18,10) Były wewnętrzną - duchową emocją Sary mowy słów: Wątpliwości w ich prawdziwość, że może jeszcze rodzić, gdy się zestarzała "Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana ?" Czyli nie ma niczego niemożliwego dla słowa - nośnika rodzaju informacji Boga Wszechmogącego "W oznaczonym czasie za rok (lunarny) wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna" Czyli Boga Wszechmogącego mowa słów - nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w trzech wymiarach (Rdz.17,21; 18,10) "Wtedy Sara zaparła się, mówiąc:" Czyli wtedy Sara zaparła się, wewnętrznych - duchowych emocji mowy słów, mówiąc: "Nie śmiałam się, bo się bała" Czyli zaprzeczyła wewnętrznym - duchowym emocjom mowy słów - falowych nośników informacji w trzech wymiarach, bo się bała tych wewnętrznych - duchowych emocji mowy słów "Ale On rzekł: Nie prawda, śmiałaś się" Czyli, ale Wszechmogący rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do Sary, że mówi nieprawdę, bo zaprzecza wewnętrznym - duchowym emocjom mowy słów - falowych nośników informacji zamieszczonych w trzech wymiarach. Czyli analogicznie do każdego z nas, że zaprzeć się nie możemy. Naszych wewnętrznych - duchowych emocji mowy słów - falowych nośników informacji zamieszczonych w trzech wymiarach (Rdz.18,11-15)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-05-24 11:04:20
Księga Rodzaju 18,16-19 "Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie" Czyli potem wyruszyli od Abrahama z pod Hebronu, posłańcy Wszechmogącego i skierowali się ku Sodomie, w której mieszkali Kananejczycy "Abraham zaś szedł z nimi aby ich odprowadzić" Czyli Abraham jest dla każdego z nas wzorem: Wyjścia z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego..., którzy mają swoją naukę i swoją religie, która nie jest według wskazań Wszechmogącego (Rdz.12,1) Ugodowego pierwszeństwa wyboru Lota bratanka Abrahama (Rdz.13,9) Braterskiego wsparcia Lota gdy został zabrany do niewoli przez militarną koalicję Kedorlamera (Rdz.14,14) Gościnności i odprowadzenia gości (Rdz.18,5-8 "A Pan mówił: Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić ? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród," Czyli Wszechmogącego mowa słów była pytaniem z motywacją: Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić ? Bo to przecież z Abrahama, syna Izaaka potomka danego od Boga Wszechmogącego, na pewno wywodzić się będzie wielkie potomstwo, którego policzyć nie będzie można (Rdz.15,5) i będzie to w każdym aspekcie potężny naród (1Król.10) "i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi" Czyli i przez te wielkie potomstwo i potężny naród będzie Bóg Wszechmogący wypełniał swoją wolę dla wszystkich narodów ziemi "Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana," Czyli Bóg Wszechmogący wybrał Abrahama po to, aby nakazał synowi swojemu Izaakowi potomkowi danemu od Boga Wszechmogącego, a Izaak synowi swojemu i całemu społeczeństwu potomków po Abrahamie, aby przestrzegali przykazań, zakazów i nakazów Wszechmogącego "aby zachowali sprawiedliwość i prawo, tak iż by Pan mógł wypełniać względem Abrahama to, co on im powiedział" Czyli aby społeczeństwo potomków Abrahama nie negowało i nie manipulowało rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Boga Wszechmogącego. By nie czynili falowych zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją (Rdz.12,2-3) Tak aby w społeczności potomków po Abrahamie, Wszechmogący mógł wypełniać swoją wolę dla wszystkich narodów ziemi (Rdz.18,16-19)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-06-14 18:28:29
Księga Rodzaju 18,20-22// "Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze," Czyli potem rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego: Wielki rozlega się falowy nośnik informacji fonii i wizji czynów Kananejczyków z okręgu nadjordańskiego bliźniaczych miast - państw, Sodomy i Gomory "że grzech ich jest bardzo ciężki" Czyli, że czyn Kananejczyków jest falą stojącą - nośnikiem informacji holograficznie kodowanej fonii i wizji w trójwymiarowym barwnym obrazie czynów ich. Negowaniem i manipulowaniem rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Boga Wszechmogącego. Według współczesnej fizyki jest to pole informacyjno - emocjonalne, a według ezoteryki - aurą. Zamieszczony w obrazie holograficznym ich i w całym holograficznym uniwersum. Fale stojące - nośniki informacji holograficznie kodowanej fonii i wizji w trójwymiarowym barwnym obrazie czynów ich. Czyniąc falowe zakłócenia w oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją - informacja dla całości rodzajów informacji i o całości rodzajów informacji. A za czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje Kananejczycy z okręgu nadjordańskich bliźniaczych miast - państw, Sodomy i Gomory "Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie, muszę to wiedzieć !" Czyli Wszechmogący zstąpi do wymiaru ziemi i zobaczy, czy czyn ich wszystkich jest we wszystkim negowaniem i manipulowaniem rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Boga Wszechmogącego, tak jak informuje falowy nośnik informacji fonii i wizji czynu Kananejczyków, który jest falą stojącą - nośnikiem informacji holograficznie kodowanej fonii i wizji w trójwymiarowym barwnym obrazie czynów ich, czy nie wszyscy we wszystkim negowali i manipulowali rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Boga Wszechmogącego, jak informuje falowy nośnik informacji fonii i wizji czynów ich. Bóg Wszechmogący musi to wiedzieć, czy wszyscy, czy nie wszyscy we wszystkim negowali i manipulowali rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Boga Wszechmogącego. By nie wszyscy, na pewno ponieśli śmiertelne konsekwencje za czynienie falowych zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. " Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy " Czyli potem z południa kraju gdzie przebywał Abraham. Wszechmogącego posłańcy poszli na północny wschód do okręgu nadjordańskich bliźniaczych miast - państw, Sodomy i Gomory. " Abraham zaś stał nadal przed Panem " Czyli Abraham natomiast trwał nadal przed Wszechmogącym. Czyli analogicznie do każdego z nas, by nie wszyscy we wszystkim czynili falowe zakłócenia. Negowaniem i manipulowaniem rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. I by nie wszyscy, na pewno ponieśli śmiertelne konsekwencje (Rdz.18,20-22)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-06-21 10:50:29
Wieloaspektowość potopu biblijnego Potop biblijny jest wieloaspektowy, czyli rzeczywisty, proroczy dotyczący przyszłych dziejów ludzkości i każdego z nas. Duchowy dotyczący potopu światowego ludzkich nauk,wierzeń, religii oraz eschatologiczny i czasowo astronomiczny. W jakim miesiącu astronomicznym zakończył się potop biblijny?
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Re: Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
zebulonow14 2023-08-30 17:35:17
Apel o nie czynienie destrukcji... Ponownie apeluję, w trosce o system, że Bóg Wszechmogący, który jest doskonałą miłością. Stworzył twórczą myślą wirową formę energii dla słowa - nośnika rodzaju informacji, system duchowo - informacyjnej całości (Rdz 1) W którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz 1,29-30;3) Uczynił w systemie destrukcje, czyli falowe zakłócenia. W oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości rodzajów informacji w formie energetycznej we wszechinformacji (Rdz 3) Oraz negatywne myśli, intencje, słowa i uczynki, które są o niskich wibracjach. Czynią falowe zakłócenia w systemie, za które fizycznie - duchowo ponieśli ludzie konsekwencje w wodach potopu (Rdz 6,5-8) I ponownie będą ponosić konsekwencje. Natomiast dusza, czyli informacja o całości rodzaju informacji, z nośnikami informacji negatywnych myśli, intencji, słów i uczynków o niskich wibracjach, które są falą. Kodowane falowo - tunelowe, czyli tunel swoich uczynków. Udowodniony empirycznie i naukowo, w którym za czynienie w systemie destrukcji - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci. Oddziaływać będzie 77 potęga nieskończoności, analogicznie do czynienia w systemie destrukcji, czyli ból cierpienie, strach przerażenie, beznadziejność etc... Które będą trwały wiecznie. Dlatego Jezus Zbawiciel wzór człowieka dla człowieka. Poniósł śmierć fizyczno - duchową w zastępstwie śmierci każdego z nas, za czynienie w systemie destrukcji. Aby swoją krwią - nośnikiem informacji doskonałego wzoru człowieka dla człowieka. Zakryć nasze wszystkie falowe negatywne nośniki informacji. Kodowane falowo - tunelowe, swoim doskonałym wzorem człowieka dla człowieka. Aby człowiek stał się doskonałym wzorem Jezusa Zbawiciela. I nie poniósł fizyczno - duchowych konsekwencji,za czynienie w systemie destrukcji. Ale był zbawionym, czyli żył w nowym systemie duchowo - informacyjnej całości (Obj 21)
Odpowiedz Wyślij PW Zgłoś naruszenie
Zaloguj się żeby dodać odpowiedź
Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]